Liigu sisu juurde

Kuid samal ajal haigestus Pozharsky raskelt ja tsaari käsul naasis Moskvasse. Spiridov Arhangelski sadamasse ja tema enam kui kolm aastakümmet kestnud elu oli seotud põhjameredega. Minik Christopher Antonovitš Anna Ioannovna valitsusaja suhtes tekkinud mitmetähendusliku suhtumise tõttu on ta suuresti alahinnatud ülem, kes oli kogu oma valitsusaja vältel Vene vägede ülemjuhataja.

Ehitustegevus soikub. Riigieelarve tulude kiire kasv pidurdub. Poliitikute võimalused raha ümber jaotada vähenevad. Sotsiaalhoolduse süsteem hakkab veelgi rohkem kiratsema. Kõikide kaotus Loomulikult ei toimu muudatused paugupealt. Kuid juba selle valimistsükli lõpuks on selge, et keegi pole võitnud, sest kõik kaotasid.

Ka poliitikud ise, sest nappima hakkab seni erakondi toetanud sponsoritest. Tundub, et ka vasaktsentristlikud majandusteadlased on tajunud, et astmelise tulumaksu süsteem ei stimuleeri majanduse arengut. Juba otsitakse võimalusi taanduda.

Kinnitatakse, et 33 protsenti võetakse ära vaid teatud summat ületavatelt tuludelt. Oleme rakendanud 30 proovi ühel püüdmisel täiendav joonis 4a, b ja sondide koguarvu võib suurendada tuhandeteks sondideks, sõltuvalt sRNA sihtmärkide arvust ja pikkusest, mis on sarnane pika RNA 27 ja protokollide salvestamise protokollidega. DNA eksoomjärjestused Illumina. Katvus arvutatakse annoteeritud miR29b1 ja laiendatud bp akende jaoks algus- ja lõpp-saitidel. Iga punkt esindab ühte katvuse väärtust nukleotiidile.

Punase ja rohelise punkti punktid tähistavad vastavalt annoteeritud 5p ja 3p miRNA-de nukleotiidide katvust, samas kui varre silmus sisaldavate eel-RNA transkriptide katvust näidatakse pruunina. Kuvatakse kaks bioloogilist replikatsiooni. Üks sond on sRNA sihtmärgi jaoks piisav. Optimaalse sondi pikkus on 66 aluspaari ja valitud järjestus, mis on komplementaarne suunatud RNA-ga, on ühendatud kahe universaalse praimeri vahel kahes otsas 15 bp.

OligoWiz sondi konstruktsioonis kasutatavad kohandatud parameetrid hõlmavad suurusi vahemikus 60 kuni 70 aluspaari suurim skoor sondide bp pikkuses ja sondi asendis, millele anti võrdne kaal kogu sihtmärgi pikkuses.

Sondid hinnatakse nelja kriteeriumi alusel: i potentsiaalne rist-hübridisatsioon inimese kodeerivate RNA-dega, ii sulamistemperatuuri T m vahemik sondide vahel Δ T miii voltimisenergia ja iv madal keerukus Täiendav joonis 4.

Seejärel analüüsitakse OligoWiz'i poolt valitud proovide esialgset kogumit, et eemaldada potentsiaalset ristreaktiivsust, enesedimeerumist või stabiilseid varreahelaid AutoDimer tarkvaras 31 kasutatava libiseva algoritmi abil. Sondide projekteerimisel tuleb arvestada, et selle protokolli abil saab üks sond ühe ja sama reaktsiooni abil koguda nii sensori kui antisenss-sihtmärke. Uue RNA tuvastamiseks sondi de disain. Sõltuvalt prognoositavate RNA sihtmärkide pikkusest kasutatakse ühte lühikese sihtmärgi jaoks või mitut plaatimisandurit pikkade sihtmärkide jaoks.

Täiendav joonis fig 4a, b kujutab Piloodi reformatsiooni strateegia eelised mitmetest plaatimisproovidest, mis põhinevad prognoositud uudsete RNA sihtmärkide ennustatud DNA matriitsil. Nr Nukleaasivaba vesi Thermo Fisher Scientific, kat. Tubakahappe pürofosfataas TAP; Epicenter, kat. T Kriitiline RNA molekulide 5'-korkse pürofosfaadi sidemete hüdrolüüsimiseks on vaja pürofosfataasi lagunemist. PrimeScript pöördtranskriptaas Takara Clontech, kat.

Nr ja DNA kõrge tundlikkusega komplekt Agilent, kat. Kõik mudelid olid hierarhilised vt meetodid; joonis 5. Seejärel kasutasime lahkumis-ühekordset ristkontrollimist 21, 22, et määrata, milline mudel oli parima hinnangulise prognoositava täpsusega, mõõdetuna selle eeldatava logipunkti ennustava tihedusega ELPD uue andmekogumi jaoks vt meetodid.

See valimiväline valideerimismeetod hõlmab loomulikult liigset paigaldamist ja sisaldab ebakindluse mõõdet, nagu on näidanud ELPD SE. Kahe mõju mõjutava mudeli graafiline skemaatiline esitus populaarsusega.

Varjulised ringikujulised sõlmed esindavad vaatlusaluseid varjatud parameetreid, mis olid arvutatud mudelis. Teemantõlmed esindavad muutujaid, mille väärtused on täielikult määratud teiste sõlmedega, ja varjutatud sõlmed tähistavad täheldatud andmeid. Varjatud parameetreid hinnati hierarhiliselt, välja arvatud otsuste langetamata aeg, mis eeldas, et iga osaleja varjatud parameetri väärtus oli rühma tasemel jaotuse keskmine μ ja standardhälve σ.

Negatiivne hinnanguline prognoositud tihedus viiest mudelist, mis on paigaldatud nii sotsiaalsetele kui ka mitte-sotsiaalsetele rühmadele madalam tähendab ennustavamat. Väärtused, mis on suuremad kui 0, näitavad keskmist positiivset mõju, samas kui väärtused, mis on väiksemad kui 0, viitavad negatiivsele mõjule.

Jaotused näitavad grupi vahendite parameetrihinnangute ebakindlust ja on kerneli tihedus silutud. Kuigi eelistus mõjutab positiivselt priore ja valimisprotsesse mõlemas rühmas, mõjutab elementide populaarsus prioreid ainult sotsiaalses grupis Täissuuruses pilt Selleks, et modelleerida käitumisanalüüsis tuvastatud elementide populaarsuse mõju, lülitasime kaubaartiklite suhtelise populaarsuse indeksi ρ kahekordse mõju mudeli eelnevasse, kaalutud pöördtemperatuuri β ρ abilet teha kindlaks, kas see on veelgi suurem parandas mudeli ennustavat täpsust nii sotsiaalsete kui ka mitte-sotsiaalsete kontekstide puhul.

Me määratlesime ρ kui teiste osalejate suhet, kes pakkumise eest õiget objekti miinus 0, 5. See ei tohiks mõjutada mitte-sotsiaalse rühma osaleja eelnevat, kes ei teadnud, et õpitud esemed peegeldavad teise inimese eelistusi, ja seetõttu ei oleks neil põhjust nende suhtelist populaarsust arvesse võtta. Piloodi reformatsiooni strateegia eelised rühma puhul näitas see mudel eelistusi Δ v positiivseid mõjusid nii DDM-i lähtepunktile kui ka preoritele iga elemendi puhul, samuti positsioonide RSI 80 20 strateegia ρ positiivset mõju sotsiaalse rühma preesteritele joonis fig.

Duaalse mõju mudel, millel on elemendi populaarsus, andis häid vastuseajajaotuste kirjeldusi, Binaarsed valikud Kaubavedude jututuba erinevusi, mida me täheldasime vastuste vahel, mis sobisid ja ei vastanud osalejate enda eelistustele nii sotsiaalsete kui ka mitte-sotsiaalsete rühmade jaoks joonis 2, parem paneelid.

Mudeli prognoositud reageerimisaja kvartiilid olid kõik 0, 07 s tegelikest andmetest täiendav tabel Mudel andis hea kirjelduse ka õpitulemuste erinevustest. Võrdsime keskmise mudeli prognoosi õigete vastuste tegeliku suhtega iga elemendi paari proovinumbriga.

maailma ajalugu

Kuid mudel pakub mõnevõrra nõrgemat sobitust esimese katse jaoks iga tootepaaris täiendav tabel 22kuna andmed näivad näitavat eelistuse kongruentsuse veelgi suuremat mõju õppimise alguses kui meie mudel ennustab.

On võimalik, et müra valikuprotsessis suureneb aja jooksul, võib-olla väsimuse või mälu lagunemise tõttu, mis viib meie mudeli ülehinnata müra varasemates katsetes. Mõju tulemuslikkusele Järgnevalt küsisime, kas see eelistuse mõju võib anda eelisseisu hüpoteetilise näitleja suhtes, keda tema enda eelistused ei mõjuta. Selle testimiseks teostasime mitmeid simulatsioone erinevate väärtuste vahemikus eelistuste valikuid κ ja priore β Δ v mõjutamiseks.

Need parameetriväärtused jäid vahemikku 0 kuni 8 korda, kui tegelikud rühmavahendid, mis saadi kahekordse mõju mudelist, mis oli paigaldatud mitte-sotsiaalsele rühmale.

Keskendasime oma simulatsioonid mitte-sotsiaalse rühma parameetri väärtustele, et hinnata käitumise tõhusust domeen-üldisemas kontekstis, kuigi väärtused olid väga sarnased sotsiaalse grupi omadega täiendavad joonised 3 ja 4. Seejärel võrdlesime iga simulatsiooni eeldatavat keskmist tulemust Bayesi õppija omaga, kellel oli neutraalne eelnev ja erapooletu valikuprotsess.

Oluline on see, et iga simulatsioon peegeldab triivprotsessi stohhastilist dünaamikat, lisades võrdse mürataseme, kuidas tõendeid reageeringuteks konverteeritakse, mille tulemuseks on prognoositav arv vigu. Kuigi optimaalne strateegia valiks deterministlikult võimaluse suurema tõendusmaterjaliga, olenemata sellest, kui vähe on, kasutasid meie simulatsioonid realistlikumat lähenemisviisi eeldada, et sisemiste ja väliste allikate Piloodi reformatsiooni strateegia eelised kipub seda protsessi reostama.

Keskmiselt, isegi kui ei ole kasu teadmistest kaupade suhtelise populaarsuse kohta, mõjutas mõjutatud eelneva ja mõjutatud valikuprotsessi kombinatsioon kõige paremini üldist. Parima tulemusega topeltmõju strateegia oli neutraalse õppijaga võrreldes üle 0, 71 protsendipunkti joonis 7a. Võrreldes saavutas parimat tulemust mõjutanud eelneva strateegia keskmist eelist 0, 46 protsendipunkti ja kõige paremini mõjutatud valikustrateegia tulemuseks oli keskmine eelis 0, 38 protsendipunkti.

Kahekordse mõju strateegia, mis kasutab meie andmetest saadud parameetreid, oli neutraalse õppijaga võrreldes 0, 69 protsendipunkti. Parim mõjutatud eelnev strateegia andis eeliseks õppimise alguses, ületades esimesel kohtuprotsessil neutraalse õppijaga võrreldes 7, 2 protsendipunkti.

Kuid see eelis praktiliselt kadus pärast platoo õppimist. Teisest küljest andis mõjutatud valikustrateegia õppimise alguses suhteliselt väiksema eelise - 1, 2 protsendipunkti esimesel kohtuprotsessil - kuid selle eelis neutraalse näitleja ees püsis kogu ülesande vältel, tasakaalustades 0, 2 protsendipunkti.

See püsiv eelis võib olla seletatav asjaoluga, et aegumised valimisprotsessis simuleeritud mürast tingitud vigade põhjus olid neutraalses osalejas juhuslikud, kuid kallutatud eelistatud elemendi suhtes mõjutatud valikustrateegias.

on Virumaa virulaste hoida

Kahekordse mõju strateegia ühendas nii mõjutatud eelnevate kui ka mõjutatavate valikustrateegiate eelised ja andis suurima üldise tulemuslikkuse.

Samuti leidsime, et see eeliseeelis oli suurem simulatsioonides, kus me vähendasime tagasiside usaldusväärsust, lükates seega edasi tõendite mõju teiste tegurite suhtes täiendav joonis 5.

  1. Autor Avo Avaldatud: 7.
  2. Laupäev, 4.
  3. Sotsiaalne käitumine Abstraktne Meie isiklikud eelistused mõjutavad paljusid sotsiaalseid käitumisi.
  4. See artikkel on uuendatud Abstraktne Oluliste, funktsionaalsete väikeste RNA sRNA liikide tuvastamist takistab praegu usaldusväärsete ja tundlike meetodite puudumine nende isoleerimiseks ja iseloomustamiseks.
  5. 3. taseme CFA taseme strateegiad
  6. Märksõna: Majandus/ töö | ERR | Digihoidla
  7. Amazon Book Share Option Tehingud
  8. nimis_algvormide_restoranpelgupaik.ee — Eesti keeles

Kui õige tagasiside tõenäosus oli 0, 7, andis meie andmetest saadud parameetrite abil kahekordne mõju strateegia keskmisest kasust 1, 1 protsendipunkti. See eelis tõusis 1, 8 protsendipunkti, kui tagasiside usaldusväärsus oli 0, 6. Kuna nende mõjude tasakaal sõltub esitatud tõendite hulgast, muutub erinevate strateegiate suhteline jõudlus sõltuvalt katsete arvust.

Simuleeritud keskmised jõudluse eelised, mida annavad erinevad eelistuste mõju.

Siht-rikastamise järjestamine väikeste RNAde üksikasjalikuks iseloomustamiseks

Kahekordse mõju strateegia, mis ühendab eelistuste mõju nii eel- kui ka valikuvõimele, annab meie simuleeritud ülesande suurima keskmise tulemuse, kasutades tegelikke eelistusandmeid. Soojuskaart vasakul näitab protsendipunkti eeliseid neutraalse näitleja suhtes erinevate valiku kombinatsioonide vertikaaltelg ja eelnevate horisontaaltelje parameetrite väärtuste suhtes, mis on koondatud meie kahekordse mõju mudeli keskmiste parameetrite hinnangute tegelikele vahenditele punase värvigamis on arvutatud mitte-sotsiaalse rühma osalejatelt.

See strateegia ületab nii mõjutatavat valikut kollane kui ka mõjutanud varasemaid siniseid strateegiaid. Mõjutatud eelstrateegia annab õppimise alguses olulise tulemuse eelise paremalkuid see kaob pärast õppimise platoo inset. Seevastu mõjutatud valikustrateegia annab õppimise alguses väiksema eelise, kuid jätkab veidi pärast neutraalset osalejat isegi pärast õppimist. Kahekordse mõju strateegia ühendab need eelised tulemuslikkuse suurendamiseks mitte ainult õppimise alguses, vaid ka pärast õppimist, mis viib kolmest teisest strateegiast paremaks.

Seetõttu on võimalik, et enda eelistuste mõjutamine - või üldisemalt - stiimuli väärtuse kogemus eelmises kontekstis - võib olla ebakohane, kui need väärtused ei edasta kontekstides. Sellisel juhul andis oma eelistuste mõjutamine neutraalse näitlejaga võrreldes halvemuse, kuigi meie andmetes täheldatud parameetri väärtuste puhul oli see puudus väiksem kui eelisandmete kasutamisel saadud eelis. Looduses on mõningane ebakindlus selle üle, kas varem õppinud stiimuli väärtused on rakendatavad uudsetes kontekstides.

Tõhus strateegia aitaks maksimeerida oodatavaid hüvesid, võttes arvesse seda ebakindlust. Kuidas sa jõudsid tantsimiseni? Mul Piloodi reformatsiooni strateegia eelised tekkinud soov tantsu proovida, äkki vast siis telekast muusikavideosid vaadates. See mõte seedis ja praadis mu sees üks-kaks aastat, kuid ma ei julgenud trenni minna. Siis mu venna klassivend, kes oli tol ajal päris hea breikar, julgustas mind ja kutsus oma trenni.

Varasemad eelistused mõjutavad soodsalt sotsiaalset ja mitte-sotsiaalset õppimist

Treener oli väga lahe ja kui ma nüüd tagantjärele vaatan, siis ma sattusin väga õigete inimeste käe alla. Ma jäin sinna kohe peale esimest trenni, mulle hakkas seal väga meeldima. Ma hakkasin seal arenema ja ennast leidma. Ma olin siis Mida sa hindad tantsus? Ma hindan häid ideid ning oskust neid väljendada.

Märksõna: Majandus/ töö

See ei pea olema protest millegi vastu, kuid pigem pürg omapärasuse, oma käekirja poole. Hindan, kui tantsunumbriga proovitakse midagi öelda, mitte lihtsalt ei näidata liigutuste kombinatsiooni. Üks oluline osa tantsust on tehniline sooritus, kui puhtalt oma ideid teostatakse, kuid loomingulisus annab sellele eripära. Vaatan mõtet, kas lähenetakse uut moodi ja püütakse asja huvitavaks teha.

Spiridovi Vene Türgi sõda. Spiridov Grigori Andreevitš: lühike elulugu. Matkal au nimel

Teised tegurid, mida tuleks hinnata, näiteks showtantsus, on lavaline sära, tehniline oskus, huvitavus, kas tants haarab mind kaasa või mitte.

Kuidas tuua rohkem poisse tantsu juurde? Teine prantslane, Kahjuks on Vene ajaloolane Vl. Plugin, kirjeldades Grigori Andrejevitši kui "auväärset, kuid üsna tavalist kampaaniat tegijat". Kahtlemata on kõik need omadused juurdunud Prantsuse valitsuse vaenulikus suhtumises Vene laevastiku ja selle juhtide Vahemere ekspeditsiooni.

Loomulikult ei saanud Spiridov oma karjääri võlgu olla Orlovile, kasvõi sellepärast, et vanima neist Ivani sünniaastal oli ta juba aastane ja kümme neist oli mereväeteenistuses. See ei välista muidugi asjaolu, et ta oli Kotka märgiga, ja nad said tema karjääri hilisematel etappidel oma edusammudele kaasa aidata.

Kuid juba enne Orlovsi oli tal keegi, kes talle sõna paneks - Bredal, Mordvinov, Polyansky Kõik need on üsna märgatavad tegelased tolleaegses NUTANIX tootajate varude valikud laevastikus ning nad kõik hindasid Grigori Aleksandrovitši püüdlikkust ja andeid.

Mis puutub kogemusesse, millest spiriididel väidetavalt puudus, siis tuleks siia teha reservatsioon - ja põhimõtteliselt oluline. Oma vaevalisel teel admirali auastmeni teenis ta kõiki meresid, kus Venemaal oli vähemalt mõni mereväe koosseis. Ta läbis kogu mereväeteenistuse, alustades madalaimatest auastmetest; Chesma ajaks oli tema teenistus kestnud peaaegu pool sajandit. Ta viis läbi admiraliteedi olulisi ülesandeid.

Kas võime öelda, et sellisel inimesel pole Piloodi reformatsiooni strateegia eelised Talle omistatud kogemuste puudumine ei olnud tema isiklik, vaid kogu Venemaa laevastiku puudus, mis polnud kunagi varem pikki merereise teinud. Kuid selles on Spiridovi enda või kellegi teise süüdistamine mõttetu ja ebaõiglane. Sõltumata sellest, kas Orlovid teda patroneerisid või mitte, oli Spiridov tol ajal kahtlemata kõige väärilisem tegelane, kes kampaania Türgi kaldale viis. Eskaadrile pandud ülesanne oli keeruline - laevastikku ei kohandatud nii pikaks kampaaniaks, paljud laevad lekkisid.

Lekkide vältimiseks oli laevade veealune osa tungivalt tolliste plankudega kaetud lambavilla voodriga; töö kulges kiirendatud tempos - keisrinna kiirustas kampaaniat alustama.

Kokku seilas liini 7 laeva 84 ja 66 suurtükkikahurilist fregati ja 7 väikest laeva. Spiridov ise hoidis lippu Eustathial. Ujumine oli keeruline. Isegi Läänemeres raputasid eskadronid tugevalt torme - "nii tugev ja sünge ilm tuli suure külmaga, et harva oli näha pool eskadronit". Pidime tegema pikki peatusi, et koguda traagreid ja tormidest kahjustatud laevu parandada. Veel hullem oli asjaolu, et meeskonnad olid harjunud selliste pikkade reisidega - õhu, niiskuse, külma, veeremise, meremeeste kehva toitumise tõttu olid haigused niidetud.

Nendes tingimustes tegi Spiridov ainsa õige otsuse - ta lubas laevakaptenitel jätkata oma edasist teekonda "vastavalt oma võimetele", määrates kohtumispaiga Gibraltaril hiljem kolis kogunemispaik Minorca saarel Port Magonisse.

Ta ise purjetas Kuud ootamist tulid. Detsembri lõpuks toodi üles veel 3 liini laeva ja 4 väikest laeva; viimased laevad lähenesid Piloodi reformatsiooni strateegia eelised mais Nad olid kahetsusväärses seisus - "harva ei nõudnud keegi tugevate tormide ja lainete tõttu vajalikke parandusi".

Spiridov ise, kelle tervist ei eristanud kunagi tugevus, kaebas peaaegu igas kirjas nõrkust ja haigusi. Sel ajal koges ta isiklikku tragöödiat - suri tema noorim poeg, kes arvati nagu tema vend saarestiku ekspeditsioonile "pikkadel reisidel harjutamise huvides". Laevastiku hilinemine Port Mahonis mängis saatuslikku rolli A. Orlova - ta lubas türklastel tugevdada oma garnisone, varustada neid toidutarvetega ja võtta muid meetmeid Balkani vabadusülestõusu õnnestumise ärahoidmiseks.

Ja ometi, Spiridovi sõnul oli vaja kõigepealt saada rannikul jalanõu ja alles seejärel tõsta üldine ülestõus. Seetõttu saatis ta S Puškin Navarinile.

Vene meremehed võtsid enda valdusesse Peloponnesose ühe mugavama aluse - tema sadamas võis ükskõik millise suurusega laevastik ankrud maha lasta, selle kitsas sissepääs oli mõlemalt poolt kindlustatud kindlustustega. Seda edu ei arendatud edasi. Maapealsete operatsioonide kavandamisel tehtud valearvestuste tulemusel suutsid türklased maandumisüksused lüüa, lükata nad tagasi Navarini ja alustada linnuse piiramist maismaalt.

Samal ajal sai teatavaks, et suur Türgi eskadron valmistus venelaste ründamiseks merest. Nendel tingimustel võis Navarino sadam muutuda laevastiku lõksuks ja Spiridov koos nelja liinilaevaga saadeti admiral D. Elfinstoni juhitud Venemaa teisele eskadrillile.

Siin mängis aga "inimfaktor": Elfinston, kes ei soovinud Spiridovile kuuletuda, maandus väeosa, mis läks Navarini maanteel, ja ta, saades teada, et vaenlase laevastik asus Napoli di Romagna lahes, suundus sinna.

nimis_algvormide_sagedus3.txt

See oli saatuslik enesekindlus: tal oli ainult kolm liini laeva, üks fregatt ja kolm transporti. Türgi eskadron, mida ta nägi Sellegipoolest liikus Vene eskadron edasi ja võttis tööle türklaste juhtivlaevad. Suutmata suurtükitulele vastu astuda, taganesid türklased Napoli di Romagna kindluse relvade kaitse all. Elphinstone päästeti juhuslikult: türklased ei julgenud mingil põhjusel Venemaa laevastikku korraga rünnata - võib-olla pidasid nad teda kõigi Venemaa vägede juhtpositsioonil.

Olgu kuidas oli, mõistis Elphinston võimatuna võidelda Türgi laevastikuga, mis oli rannapatareide kaitse all, taganes ohutusse kaugusesse ja asus Spiridoviga liituma. Vaatamata tõsiasjale, et ta oli Spiridovist noorem, kuulutas Elphinston, et peab end oma võrdseks.

Kuna nad polnud jõudnud kokkuleppele, asusid admiralid siiski ühistegevusele, üritades türklastele lahingut kehtestada. Kõik katsed olid aga asjatud.

Vahepeal, Orlov, kes leidis "komandörid omavahel suure tülina ja komandörid meeleheites ja meelepahades", tõstis Kolme hierarhia kohal Kaiseri lipu, mis tähendas, et kõik selle laeva käsud anti keisrinna nimel. Lõppkokkuvõttes kogunes terve Vene eskadrill Milose saare alale - laevad, mis tõsteti erinevatest kohtadest üles ja olid merelahinguks valmis. Saanud teada, et türklased rühmitasid oma jõud Parose saare taha, kolis eskadrill sinna - kuid vaenlast enam polnud.

Türklaste plaan oli meelitada Vene laevastik paljude saartega saarestiku labürintidesse, vahepeal tõmmata kõik oma jõud ja anda otsustav löök. Tõsi, Kapudan Pasha Ibrahim Hasan ed-din oli tuntud oma otsustamatuse tõttu, kuid tema assistent Alžeeria Gassan Pasha, Türgi laevastiku de facto juht, kogenud meremees ja vapper mereväe juhataja, lubas sultanil hävitada Vene laevastiku, viies oma laevad Venemaa laevade lähedale ja nende kryuyt-kambrite õhkamine, mis toob kaasa nii Türgi kui ka Vene laevade surma koos inimestega.

Siis jääb suurem osa Türgi laevastikust, mis IQ Variants Secret strateegia arvuliselt märkimisväärselt parem kui venelane, terve ja võita. Isegi Piloodi reformatsiooni strateegia eelised sõjavangid, kelle sõnadest oli teada, midagi liialdasid, meenutas see plaan väga seda, mida Vene laevastik hiljem Chesmes läbi viis.

nimis_algvormide_sagedus3.txt

Laevameeskondadel oli siin võimalus näha peaaegu kogu Türgi laevastikku: kuusteist liini laeva üks relvat, üks relvat, neli relvat, kaheksa relvat, kaks relvalist karaavetkuut relvalist fregati, kuni kuuskümmend brigantine, shebek, pool-galera ja muud anumad.

Pardal oli 15 tuhat inimest ja relva. Ööl vastu Spiridov, D. Elfinston, S. Greig ja kindral Yu. Nõukogus töötati välja Türgi laevastiku rünnaku plaan: laskuda vaenlasele laskumiskolonnis peaaegu paralleelselt selle lahingujoonega ja rünnata lühikese vahemaa tagant 50—70 m.

Spiridov Grigori Andreevitš: lühike elulugu. Matkal au nimel Admiral. Sündis aadli A. Spiridovi perekonnas, kes teenis ausalt tsaar Peeter I Viiburis komandandina. Poeg valis mereväeohvitseri karjääri ja alates

See plaan Piloodi reformatsiooni strateegia eelised julge ja uuenduslik, see murdis tavalised lineaarse taktika kaanonid ja see oli just selle tugev külg. Nii liikuski Vene eskadoonlane vastavalt dispositsioonile Esimene kolonn esirinnas oli G.

See koosnes lipulaeva lahingulaevast "Evstafiy", mis allus 1. Kruse, lahingulaev "Europa" 1. Klokachev ja lahingulaev "kolm pühakut" 1. Teine kolonn cordebatalia läks ülemjuhataja A. Sinna kuulusid lahingulaev "Kolm hierarhiat" ülem brigaadikindral kapten S. Greiglahingulaev Ianuariy 1. Borisovlahingulaev Rostislav 1. Lõpuks, kolmandat kolonni tagakaitset käsutas D. Elfinston, kelle käe all olid lahingulaev "Ärge puudutage mind" komandör kapten 1. Beshentsovlahingulaev "Svjatoslav" komandör kapten 1.

Roxburgh ja lahingulaev "Saratov" komandör 2. Ülejäänud laevad brigaadikindral I. Hannibal pidi katma ründavate sammaste küljed. Peame austama vaenlast: Türgi laevastik on üleöö lahinguks hästi ette valmistatud. Vastavalt S. Greig, "Türgi lahingujoon oli suurepäraselt korraldatud, laevade vaheline kaugus ei olnud suurem kui kahe laeva pikkus.

Nii sattusid Vene laevad umbes relva üheaegse tule alla. Vaenlasele lähenedes kasutas Spiridov omamoodi "psüühilist rünnakut": laevad läksid vaenlasele täielikus vaikuses, tuld avamata. See vaikus koos pideva pinge suurenemisega ja lähenemine kestis 4 tundi, 8 kuni 12 tundi!

Peaks iseenesest viima türklased segadusse ja hämmeldusse. Admirali arvutus oli täiesti õigustatud: türklased kaotasid oma närvid ja nad avasid Venemaa eskadrillil tule kohe, kui see lähenes laskmise ulatusele. Vene laevad vastasid vaikides: käsk oli mitte avada tule enne türklastele püstolilaskmisele lähenemist. Alles pärast selle vahemaa läbimist naasid laevad tule. Esimesena lähenes vaenlasele "Euroopa". Külje poole keerates tulistas ta volbri ja liikus aeglaselt mööda kogu Türgi liini.

Ent Loo binaarsete valikute veebisait pöördus kapten tüürpoordi poole ja rivist välja. Kiidan teid meremehena! Eustathius võttis Euroopa koha.