Liigu sisu juurde

Järgmise päeva kaubandusest kasutamata jäänud saadaolev ülekandevõimsus pakutakse päevasisesele turule. EAGFI Elering avaldab igaks aastaks määratud perimeetritasu oma veebilehel. Eesti-Venemaa ja Läti-Venemaa piirile kaubanduslikku võimsust ei anta.

Lisad 3.

Book traversal links for 3.5.1 Ülekandevõimsuste arvutamise meetodid

Euroopas kasutatakse koordineeritud netoülekandevõimsuse põhine CNTC meetod ja voopõhine flow-based meetod. CNTC meetodi puhul määratletakse eelnevalt omavahel külgnevate pakkumispiirkondade vaheline maksimaalne võimalik ülekande- võimsus.

  1. Metoodika kohaselt ühenduse ülekandevõimsuse määratlemisel kahe süsteemi vahel arvutatakse võimsus mõlema TSO poolt arvutiprogrammide abil, kasutades koordineeritud netoülekandevõimsuse põhist meetodit.
  2. Kuidas kaubelda Binary Options Book
  3. Trade 247 binaarne valikud
  4. EurLex-2 The stocks referred to in paragraph 1 shall be deducted from the quantity exceeding the normal carryover of stocks.
  5. Это означало, что они затребовали информацию которой монитор не располагал и которой, возможно, у него и вообще никогда не .
  6. Piiriüleste elektrivoogude ülekanne ja perimeetritasu

Voopõhise meetodi puhul võetakse arvesse iga võrguelemendi andmeid maatriksina. Pakkumispiirkondade vahelist energiaülekannet hakkavad piirama kriitilised võrguelemendid ja elektrienergia ülekandmise jaotustegurid st milliseid liine pidi füüsiline elektrivoog jaotub.

CNTC meetodiga toimub piiriüleseks kaubanduseks lubatud läbilaskevõime arvutus etappidena: Esmalt arvutatakse piiriüleste liinide bruto ülekandevõimsus inglise keeles Total Transfer Capacity e.

Linguee Apps

TTCmis leitakse lähtuvalt võrgu tehnilistest parameetritest, arvestades võrgueeskirjas toodud töökindluse nõuetega VE §3, §6, §10, §11, §12, §13 jt. Nimetatud nõuetest on olulisemad nn N-1 ja N-2 kriteeriumid. Nende kohaselt tuleb edastamisvõimsuse arvutamisel arvestada vastavalt ühe või kahe kõige rohkem mõju avaldava elektrisüsteemi elemendi väljalülitumise võimalusega.

Seejärel leitakse maksimaalne ülekandevõimsus, mille korral ei Ulekande ulekandevaru varu liinide termilist läbilaskevõimet ega ohustata süsteemi staatilist ega dünaamilist stabiilsust.

Seejärel arvutatakse ülekandevõimsuse varu inglise keeles Transmission Reliability Margin e. TRMarvestades ettenägematuid asjaolusid nagu planeerimatud ringvoolud, mõõtesüsteemi mõõtevead ning avariilised süsteemihaldurite vahelised tarned. Varu leidmisel on oluline naabersüsteemide süsteemihalduritelt saadav info ning eelnev planeerimise kogemus. Konkreetsed ülekandevaru suurused lepitakse eelnevat arvestades kokku igapäevaselt naabersüsteemide süsteemihalduritega. Bruto ülekandevõimsusest lahutatakse ülekandevõimsuse varu, mille tulemusena saadakse neto ülekandevõimsus inglise keeles Net Transmission Capacity e.

Sarnased laused

Arvutatud ülekandevõimsused koordineeritakse naabersüsteemihalduriga, seejuures antakse turule alati madalam arvutatud väärtus. Koordineeritud neto ülekandevõimsus on see võimsus, mis antakse turuosaliste käsutusse piiriüleseks energiakaubanduseks.

Eeltoodud põhimõtteid võetakse arvesse ka Balti koordineeritud võimsusarvutus alas olevate süsteemihaldurite Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rootsi ja Soome poolt ühiselt vastavalt CACM artikkel 8-le võimsusarvutuse metoodika väljatöötamisel. Ühine metoodika peaks jõustuma Lae alla.