Liigu sisu juurde

Tähistused Toide Installeerimine Puhastamine Muu Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada seadme rikke või tulekahju. Heli on moonutatud. Järgmine kuvaaken on klaviatuuri valimiseks. Heli on liiga nõrk.

Trading Systems Surbitoni Dr Unikaalsed valikud Kaubandusstrateegiad

Keelatud Tähtis! Tingimata alati lugeda ja loetust aru saada. Ärge demonteerige Ühendage pistik seinakontaktist lahti Ärge puudutage Maandus elektrilöögi vältimiseks 3 Kui arvutit ei kasutata pikema aja vältel, seadke see DPMS-rezhiimile. Kui kasutate ekraanisäästjat, aktiveerige see. Elektrilöögi või tulekahju oht! Ärge ühendage pistikut seinakontaktist lahti kaablit tirides ega puudutage pistikut märgade kätega. Kasutage ainult nõuetekohaselt maandatud pistikut ja pistikupesa.

Nõuetele mittevastav maandus võib põhjustada elektrilöögi või kahjustada seadet. Ärge painutage ülemäärast jõudu kasutades pistikut ega kaablit, ärge asetage nende peale raskeid esemeid, vältimaks võimalikke kahjustusi.

Selle nõude ignoreerimisega kaasneb elektrilöögi või tulekahju oht. Ühendage pistik seinakontaktist lahti tormi või äikese ajal või siis, kui seadet ei kasutata pikema perioodi vältel.

ISSN EESTI VABARIIK EESTI P A PATENDIAMETI AMETLIK VÄLJAANNE

Ärge ühendage ühte seinakontakti liiga palju Trading Systems Surbitoni. Tulekahju oht!

Trading Systems Surbitoni Ebakindel loogika kauplemissusteem

Tähistused Toide Installeerimine Puhastamine Muu Ebapiisav ventilatsioon võib põhjustada seadme rikke või tulekahju. Paigutage monitor madala niiskusesisalduse ja madala tolmu kontsentratsiooniga ruumi. Sellega väldite elektrilööki või seadme süttimist.

Ärge monitori teisaldamise käigus maha pillake. Sellega väldite seadme kahjustumist ja vigastuste teket. Asetage monitor tasasele ja kindlale alusele. Monitori kukkumine võib põhjustada vigastusi. Paigutage monitor ettevaatlikult oma kohale. Sellega väldite seadme kahjustumist või selle rikkeid. Ärge paigaldage monitori nii, et selle tööpind jääb allapoole Trading Systems Surbitoni.

Kasutage soovitatud puhastusvahendit koos pehme lapiga. Kui pistiku ja kontakti vahel olev liitmik on tolmune või määrdunud, puhastage see korralikult kuiva lapiga. Trading Systems Surbitoni liitmik võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Ärge asetage monitori peale veeklaasi, kemikaale ega väikseid metallesemeid. Need võivad seadet kahjustada, põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kui monitorile satub võõrkeha, ühendage seadme pistik lahti ja kontakteeruge seejärel teeninduskeskusega. Tähistused Toide Installeerimine Puhastamine Muu Sellega võite põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Jätke hooldustööde sooritamine vastava kvalifikatsiooniga teenindava personali ülesandeks. Kui monitor ei tööta normaalselt - eriti juhtudel, mil võib tajuda ebaharilikke seadmest lähtuvaid hääli või lõhnu - ühendage kuvar viivitamatult lahti ja kontakteeruge volitatud edasimüüja või teeninduskeskusega. Ärge asetage monitori peale mistahes raskeid esemeid.

jäigad ehitusmaterjalid - Ühendkuningriik

Iga tunni kohta, mil te vaatate monitori ekraanile, peaksite andma silmadele vähemalt 5 minutit puhkust. Nii toimides väsivad silmad vähem. Ärge kasutage ega hoidke monitori lähedal kergsüttivaid aineid. Plahvatuse või tulekahju oht!

Trading Systems Surbitoni Kuidas osta Bitcoin ilma kontrollita

Ärge üritage monitori liigutada, tõmmates seda kaablist või signaalikaablist. Nii toimides võite kahjustada kaablit ja põhjustada seeläbi seadme rikke, Trading Systems Surbitoni või tulekahju. Ärge nihutage monitori vasakule ega paremale kaablit või signaalikaablit tõmmates.

Ärge sisestage monitori avadesse metallesemeid.

Bollinger Bands Strategies THAT ACTUALLY WORK (Trading Systems With BB Indicator)

Need võivad põhjustada elektrilöögi, tulekahju või tekitada vigastusi. Kui mistahes nimetused puuduvad, võtke ühendust edasimüüjaga. S'ils manquent quelques choses, contactez votre vendeur.

Exit-nupp Kasutage seda nuppu, et väljuda aktiivsest menüüst või OSD-st. Menüünupp Kasutage seda nuppu OSD avamiseks ja märgistatud menüü artikli aktiveerimiseks. Voolulüliti Kasutage seda nuppu monitori sisse- ja väljalülitamiseks. Reguleerimisnupud Need nupud võimaldavad teil märkida menüüs olevaid artikleid ja neid täpselt reguleerida. Võimsustaseme indikaator See indikaator on roheline tavapärases rezhiimis töötamise ajal ja vilgub rohelisena ühe korra, kui monitor salvestab teie seadistused.

Märkus: Edasised energia säästmise funktsioone hõlmavad instruktsioonid leiate kasutusjuhendi PowerSaver'i alajaotusest.

Trading Systems Surbitoni Ettevotte mitmekesistamise mitmekesistamise naited

Energia kokkuhoiuks lülitage monitor VÄLJA, kui seadet ei vajata või seda ei kasutata pikema aja vältel. Bouton Utiliser ce bouton pour allumer et éteindre le moniteur. Boutons d'ajustement Ces boutons vous permettent de sélectionner et d'ajuster les éléments du IQ Trading Options. Indicateur Indique que le Mode d'économie est en position normale ou Puissance.

Pour la consérvation d'énergie, éteindre votre moniteur quand vous ne vous en servez pas ou quand vous absentez pour un long moment. Boutons d'ajustement a. Indicateur d'alimentation Ces boutons vous permettent de sélectionner et d'ajuster les éléments du menu. Indique que le Mode d'économie est en position normale ou Puissance. Connexion son PC Raccordez un câble ici Trading Systems Surbitoni reproduire le son en provenance de la carte son de votre ordinateur. Toitesisend Ühendage monitori toitekaabel kuvari tagaosas olevasse toitesisendisse.

Signaalikaabel Ühendage signaalikaabel arvuti videopordi, videoadapteri, videokaardi või graafikakaardiga. Märkus: Edasine informatsioon kaabliühenduste kohta on toodud alajaotuses Monitori ühendamine. Port d'alimentation Brancher le cordon électrique à la prise d 'alimentation au dos de votre moniteur.

Jäigad ehitusmaterjalid Ühendkuningriik | Europages-pg

Port d'vidéo Connectez le D-SUB 15 broches du câble signal vidéo au connecteur vidéo de l'ordinateur à l'arrière du moniteur. Axe Appuyez sur le bouton à l'arrière du support, en bas, pour verrouiller le bas du support. Remarque : veillez à ce que votre moniteur soir posé sur une surface surélevée par rapport au support avant de verrouiller le bas du support ne pas le laisser debout sur son support.

Trading Systems Surbitoni Rikastatud kiiresti binaarsed variandid

Si le moniteur est simplement posé sur une surface plane lorsque vous allez appuyer sur le bouton, il risque de tomber et de causer des blessures et endommager toute l'unité. Note: Voir Connexion de Votre Ordinateur pour plus d'informations concernant la connexion du câble. Ühendage monitori toitekaabel kuvari tagaosas olevasse toitesisendisse.

Ühendage monitori toitekaabli pistik lähedalolevasse seinakontakti. Ühendage signaalikaabel pin viigulise D-sub pistikuga monitori tagaosas.

SyncMaster 153V/173V/152V/172V/193V/192V/153S/173S/153B/173B

Macintoshi vanema mudeli puhul peate te monitori ühendamiseks kasutama spetsiaalset Mac'i adapterit. Lülitage arvuti ja monitor sisse. Kui monitorile ilmub kujutis, on installeerimine lõpetatud. Connectez l'adaptateur de courant continu de votre moniteur au port d'alimentation situé l'arrière du moniteur. Branchez le fil électrique du moniteur à la prise la plus proche.

Trading Systems Surbitoni Apple Stock valiku kursused

Connectez le D-SUB 15 broches du câble signal vidéo au connecteur vidéo de l'ordinateur à l'arrière du moniteur. Si vous êtes en possession d'un Trading Systems Surbitoni modèle de Macintosh, vous devrez utiliser un adaptateur spécial Mac. Allumez votre ordinateur et le moniteur. Si le moniteur affiche une image, cela signifie que l'installation est terminée.

Connectez le fil électrique au port qui se situe au dos de votre Nutitelefoni kaubandusstrateegia. Raccordez un câble ici pour reproduire le son en provenance de la carte son de votre ordinateur. Connexion son PC Entrée 2. Connexion Casque Sortie 3. Volume 4. Pour écouter tout seul, branchez le casque ici. Brancher la câble stéréo à la sortie de la source fiche audio, ordinateur, drive CD-Rom 19 Automaatne Manuaalne Monitori ühendamine Monitori draiveri installeerimine VESA nõuetele vastav paigaldus Sisestage monitori komplekti kuuluv CD-ROM, kui monitori draiveri operatsioonisüsteem vastava instruktsiooni ekraanile kuvab.

Draiveri installeerimine erineb mõnevõrra operatsioonisüsteemiti. Järgige instruktsioone, lähtuvalt arvuti operatsioonisüsteemist. Pange valmis tühi diskett ja laadige siintoodud Interneti veebilehelt alla draiveri programmi fail. Sisestage CD CD-draiverisse. Valige "Windows ME Driver".

kvaliteedikontroll ja sertifitseerimine - Ühendkuningriik

Valige loendist monitori mudel, seejärel klõpsake Trading Systems Surbitoni -nupule. Klõpsake "Installeeri" "Install" -nupule aknas "Hoiatus" "Warning". Monitori draiveri installeerimine on lõpetatud. Kui te näete järgmist akent "Sõnum" "Message"klõpsake "Jätka igal juhul" "Continue Anyway" -nupule. Seejärel klõpsake "OK" -nupule. See monitori draiver on atesteerimist kinnitava MS'i logo all ning käesolev installeerimine ei kahjusta teie süsteemi.

Atesteeritud draiver riputatakse üles Samsung Monitor'i koduleheküljele 6.