Liigu sisu juurde

Kui organisatsioon ei luba parameetrit Täpsemad automaatsed kulud, jäävad kassa viibad kulude käsitsi sisestamiseks samaks. Need näited illustreerivad rakenduse käitumist, kui parameeter Kasuta täpsemaid automaatseid kulusid on lubatud. Rakendage rangeid ligipääsukontrolli meetmeid 7.

Selles artiklis Oluline Dynamics Retail on nüüd Dynamics Commerce, mis pakub terviklikku omnikanali kaubandust e-kaubanduse, kaupluse ja kõnekeskuse vahel. Lisateavet nende muudatuste kohta vt Microsoft Dynamics Commerce. See teema sisaldab teavet rakenduse Dynamics for Retail versioonis Varasemates väljaannetes kui rakenduse Retail versioon Versioonis Nii saab mitmesuguseid lisakulusid süstemaatiliselt müügikannetesse lisada.

Omnikanali täpsemad automaatsed kulud

Varasemate versioonide kui Kui tellimusse kulude kirjutamiseks kasutatakse rakenduse lisakulude võimalusi, ei pakuta süstemaatilist arvutamist — kulude väärtuste arvutamisel toetutakse kasutaja sisendile. Kulusid saab lisada ainult ühe saadetisega seotud kulukoodina ja seda ei saa kassas pärast loomist hõlpsalt redigeerida ega muuta. Kui organisatsioon ei luba parameetrit Täpsemad automaatsed kulud, jäävad kassa viibad kulude käsitsi sisestamiseks samaks.

Valikud Kaubandus ja tasud

Täpsemate automaatsete kulude funktsioon pakub kassa kasutajatele automaatsete kulude seadistustabelite põhjal süstemaatilisi arvutusi mis tahes määratletud kulude puhul. Peale selle on kasutajatel võimalik lisada või redigeerida piiramatut arvu lisakulusid ja -tasusid mis tahes kassa müügikandele päise- või reatasandil sularaha või klienditellimuse puhul.

Valige kiirkaardil Kulud suvandi Täpsemate automaatsete kulude kasutamine sätteks Jah. Kui täpsemad automaatsed kulud on lubatud, ei paluta kasutajatel klienditellimuse Saada kõik või Saada valitud loomisel enam saatekulu kassaterminalis käsitsi sisestada. Kassa tellimuse kulusid arvutatakse süstemaatiliselt ja need lisatakse kassa kandesse kui leitakse vastav automaatsete kulude tabel, mis vastab loodava tellimuse kriteeriumidele.

Kasutajad saavad päise- või reatasandil kulusid ka käsitsi lisada või hallata, kasutades äsjalisatud kassatoiminguid, mille saab lisada kassa ekraanipaigutustesse.

Valikud Kaubandus ja tasud

Kui täpsemad automaatsed kulud on lubatud, ei kasutata olemasolevat suvandit Kaubanduse parameetrit enam valikute Saatekulude kood ja Saatekulude tagasimakse puhul. Need parameetrid kohalduvad ainult siis, kui Valikud Kaubandus ja tasud Kasuta täpsemaid automaatseid kulusid sätteks on valitud Ei.

Enne selle funktsiooni lubamist veenduge, et teie töötajad oleksid läbinud koolituse ja testid, kuna lubatud funktsioon muudab äriprotsessi voogu saate- või muude kulude arvutamise ja kassa müügitellimuste lisamise meetodis.

Võrgukontrolle teostavad sertifitseeritud võrgukontrolliettevõtted ASV füüsilistele- ja e-kaupmeestele. Sertifitseeritud audiitorid QSA võivad teostada nii võrgukontrolli kui ka läbi viia igaaastaseid auditeid füüsilistele- ja e-kaupmeestele. Enesehindamisküsimustik SAQ täidetakse vastavalt tehnilisele lahendusele. Maksekaardi andmeturbestandardi nõuded ja eesmärgid Järgnevas tabelis kirjeldatud 12 nõuet annavad ülevaate tegevustest, mis on vajalikud maksekaardi andmeturbestandardi nõuete järgimiseks.

Veenduge, et mõistaksite protsessivoo mõju kassast kannete loomisele. Kõnekeskuse ja e-kaubanduse tellimuste puhul on täpsemate automaatsete kulude lubamise mõju minimaalne. Kõnekeskuse ja e-kaubanduse rakendustel on endiselt sama käitumine, mis neil oli varem seoses automaatsete kulude tabelitega tellimuse lisatasude arvutamisel. Kõnekeskuse kanali kasutajatel on endiselt võimalik redigeerida päise- või reatasemel käsitsi mis tahes Valikud Kaubandus ja tasud arvutatud automaatseid kulusid või lisada päise- või reatasemel käsitsi mis tahes lisakulusid.

E-poe makselahendused - Swedbank

Kassa lisatoimingud Selleks et täpsemate automaatsete kulude funktsioon teie kassarakenduse keskkonnas nõuetekohaselt töötaks, on lisatud uued kassatoimingud. Need toimingud tuleb lisada oma Kassa ekraanipaigutustesse ja juurutada kassaseadmetes täpsemate Bitcoini sisselogimiskonto. kulude juurutamisel. Kui neid toiminguid ei lisata, ei ole kasutajatel võimalik kassakannetes lisakulusid hallata ega kuluväärtusi, mida automaatsete kulude konfiguratsioonide põhjal süstemaatiliselt arvutatakse, reguleerida ega muuta.

Minimaalselt on soovitatav juurutada kassa ekraanipaigutusse toiming Kulude haldamine.

Välisturu valik - EAS

Uued toimingud on järgmised. Mis tahes varasemad kasutaja ülekirjutatud automaatsed kulud arvutatakse ümber praeguse ostukorvi konfiguratsiooni põhjal.

Nagu kõigi kassatoimingute puhul saab teha turbekonfiguratsioonid, mille alusel nõutakse toimingu käivitamiseks halduri kinnitust. On oluline tähele panna, et ülal loetletud kassatoimingud saab kassa paigutusse lisada isegi siis, kui parameeter Kasuta täpsemaid automaatseid kulusid on keelatud. Selles stsenaariumis saavad organisatsioonid veel kasutada lisatud eeliseid nagu käsitsi lisatud kulude vaatamine ja nende redigeerimine toiminguga Kulude haldamine.

Kasutajad saavad kassakannete jaoks kasutada toiminguid Lisa päisetasud ja Lisa reatasud, isegi kui parameeter Kasuta täpsemaid automaatseid kulusid on keelatud. Toimingul Kulude ümberarvutus on vähem funktsioonaalsust, kui seda kasutatakse, kui parameeter Kasuta täpsemaid automaatseid kulusid on keelatud. Kasutusjuhtumite näited Selles jaotises on kirjeldatud kasutusjuhtude näidiseid, mis aitavad teil mõista automaatsete kulude ja lisakulude konfigureerimist ning kasutamist kanali tellimuste kontekstis.

2021 – mida pead teadma EL e-kaubanduse reeglitest?

Need näited illustreerivad rakenduse käitumist, kui parameeter Kasuta täpsemaid automaatseid kulusid on lubatud. Jaemüüja pakub kaht tarneviisi: maismaa ja õhu kaudu. Kui klient valib maismaatranspordi ja tellimuse väärtus on väiksem kui eurot, soovib jaemüüja kliendilt veokulu 10,00 eurot. Kui tellimuse väärtus on üle euro ja klient valib maismaatranspordi, ei küsita talt täiendavat veokulu.

Kui klient valib kõigi tellimuste puhul õhutranspordi olenemata nende koguväärtusest õhutranspordi, tuleb tal tasuda veokulu 20,00 eurot. Valikud Kaubandus ja tasud ja konfigureerimine Selle stsenaariumi puhul tuleb konfigureerida kaks automaatsete kulude tabelit. Konfigureerige kaks erinevat päisetasemel automaatset kulu. Konfigureerige üks maismaatranspordi ja teine õhutranspordi jaoks.

Selle stsenaariumi puhul konfigureerige need kasutamiseks kõigi klientide puhul.

Stock Broker Tier List (Best Stock Brokers Ranked)

Valikud Kaubandus ja tasud kulude puhul määratlege lehe Automaatsed kulud ridade jaotises kulu, mis rakendatakse tellimustele väärtusevahemikus 0,01 kuni eurot, väärtuseks 10,00 eurot. Looge veel üks kulurida näitamaks, et tellimustele üle ,01 eurot kulu ei kohaldu. Õhutranspordi kulude puhul määratlege lehe Automaatsed kulud ridade jaotises kõigile tellimustele väärtusevahemikus 0,01 kuni 9 eurot kulu 20,00 eurot.

Müügiprotsess selle stsenaariumi puhul Kui eespool kirjeldatud konfiguratsioonietapid on lõpule viidud ja muudatused kanali andmebaasi rakendatud, kasutavad kõik kassas, kõnekeskuses või e-kaubanduse kanalites loodud klienditellimused või müügikanded, millel on päisetasemel määratud tarne maismaa või õhu kaudu, neid kulusid ja rakendavad need automaatselt müügile.

Sel ajal kohalduvad kulud kõigile neid tarneviise kasutavas juriidilises isikus loodud müügikannetele, kuna puudub funktsionaalsus määrata, et automaatsete kulude konfiguratsioon kohaldub ainult kindlale müügikanalile.

Kassa ja e-kaubanduse stsenaariumide puhul kohalduvad päisetasemel kulud ainult juhul, kui kõik kande müügiread on seatud kasutama täpselt sama tarneviisi, kuna nende tellimuste puhul puudub selgelt määratletud päis. Kui kassas või e-kaubanduses loodud kannetel on täitmise segaviis, Kiire kasumi krupt arvesse ja kohaldatakse ainult reatasemel automaatseid kulusid. Kõnekeskuse stsenaariumide puhul saab kasutaja hallata tarneviisi seadistust tellimuse päises, mistõttu kohalduvad neile tellimustele päisetasemel kulud, isegi kui mõni müügirida on konfigureeritud kasutama muud tarneviisi.

Kõnekeskuse tellimuste päisetasemel kulud põhinevad alati müügitellimuse päisetasemel määratletud tarneviisil. Automaatsete kulude reakulude näide Kasutusjuhu stsenaarium Jaemüüja soovib lisada kliendile seadistustasude puhul lisakulu, kui klient ostab kindla arvutimudeli.

 • Самый низ чаши был занят круглым озером, поверхность которого непрерывно рябилась в неутихающем Вся эта огромная впадина, была черным-черна, несмотря на то, что купалась в солнечном сиянии.
 • Alustavale e-kauplejale - Eesti E-kaubanduse Liit
 • Binaarsete valikute tarkvara kasutamine
 • Shopping Week Option Strateegia
 • Но какие бы звери ни глядели оттуда, ближе они не подошли, и ему не удалось их рассмотреть.
 • Я тщательно просею свои воспоминания, редактируя их и вымарывая из сознания те, которые мне не захочется сохранить.
 • Parimad raamatud binaarsed valikud
 • Мы не сможем пройти весь этот путь до заката.

Selle arvuti puhul on vajalikud täiendavad kohustuslikud seadistustoiminguid, mille jaemüüja teeb kliendi eest.

Jaemüüja on kliente teavitanud, et sellele seadistusele kohaldub lisatasu. Jaemüüja eelistab finantsaruandluse otstarbel hallata selle tasuga seotud kulusid toote müügihinnast eraldi. Selle konkreetse arvutimudeli ostmisel mis tahes kanalist peab klient maksma seadistustasu 19,99 eurot. Seadistamine ja konfigureerimine Selle stsenaariumi puhul tuleb konfigureerida üks reatasemel automaatsete kulude tabel.

Valige rippmenüüst Tase suvand Rida ja looge uus automaatsete RSU ja aktsiate tehingute jagamine kirje kõigile klientidele ning kindlale tootele või tooterühmale, mille puhul kohaldub seadistustasu. Müügiprotsess selle stsenaariumi puhul Kui eespool kirjeldatud konfiguratsioonietapid on lõpule viidud ja muudatused kanali andmebaasi rakendatud, käivitavad kõik kassas, kõnekeskuses või e-kaubanduse kanalites loodud klienditellimused või müügikanded, mille tellimuses sisaldub see kaup, reatasemel kulu süstemaatilise lisamise kogutellimusele.

Sel ajal kohalduvad kulud igale müügireale, mis vastab reatasemel automaatsete kulude konfiguratsioonile juriidilises üksuses, kuna puudub funktsionaalsus konfigureerida reatasemel automaatsete kulude kohaldamine ainult kindlale müügikanalile. Käsitsi päisekulude näide Kasutusjuhu stsenaariumi kirjeldus Jaemüüja teeb tüüpprotsessile erandi, pakkudes klientidele, kes tellivad poest tooteid, nende kojutoimetamise võimalust.

Valikud Kaubandus ja tasud

Jaemüüja ja klient on kokku leppinud, et klient maksab selle teenuse eest lisatasu 25 eurot. Tellimuse vastuvõtja peab selle lisatasu kandesse lisama. Kuna tasu on koondtasu ega ole seotud tellimuse ühegi üksiktootega, kasutatakse päisetasu.

- mida pead teadma EL e-kaubanduse reeglitest? - Acty Digital

Kui kulu tuleb käsitleda saatmisega seotud kuluna saatmisega seotud allahindluste või soodustuste otstarbel, valige kulukoodis suvandi Saatekulu sätteks Jah. Kui selle kulu puhul on lubatud ka süstemaatiline tagasimaksmine kassarakenduses tagastuskande töötlemisel, valige suvandi Tagastatav sätteks Jah.

Lipp Tagastatav kohaldub ainult siis, kui parameetri Kasuta täpsemaid automaatseid kulusid sätteks on valitud Jah. Toiming Päisekulu lisamine tuleb konfigureerida kassa ekraanipaigutuses nii, et kasutaja saaks selle toimingu kassas nupuga käivitada. Ekraanipaigutuse muudatused tuleb levitada ka kanalisse, kasutades jaotusgraafiku funktsiooni.

Menu Välisturu valik Edukas turundus välisturul sõltub sealsete tarbijate ja ettevõtlusvõimaluste tundmisest. Lisaks tavalistele turu-uuringutele peab tutvuma olukorraga ka koha peal, uurima kohalikke turu-uuringuid, rahvusvahelisi uuringuid ning otsima sobivad töötajad oma firma esindajateks välisriigis. Sobiva välisturu valik Väikeettevõte peaks sobiva välisturu valikuks tegema koostööd näiteks Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga [koda.

Müügi käsitsi päisekulu töötlemine Stsenaariumi käivitamiseks kassarakenduses loob kassa kasutaja müügikande tavapärasel viisil, lisades müügile tooted ja mis tahes muud konfiguratsioonid. Enne makse kogumist peab kasutaja käivitama toiming Päisekulu lisamine, mis palub kasutajal valida kulukoodi ja sisestada kulu väärtuse. Kui kasutaja on protsessi lõpule viinud, lisatakse kulu müügitellimusele päisetasemel kuluna.

Selle protsessi saab rakendada kõnekeskuses olemasoleva funktsiooniga Kulud, mille leiate tööriistariba vahekaardilt Müük.

Valikud Kaubandus ja tasud

Lehel Kulude haldamine saab kasutaja lisada tellimuse päisesse uusi kuluridu. Käsitsi reakulude näide Kasutusjuhu stsenaarium Klient soovis, et kaks viiest müügitellimusel olevast kaubast pakitaks kingitusena. Jaemüüja pakub seda lisateenust tasu eest 2,00 eurot kauba kohta. Tellimuse vastuvõtja peab need tasud lisama konkreetsetele kaupadele, mis tuleb kingitusena pakkida.

Kui kulu puhul on lubatud ka süstemaatiline tagasimaksmine kassarakenduses tagastuskande töötlemisel, valige suvandi Tagastatav sätteks Jah. Toiming Reakulu lisamine tuleb konfigureerida kassa ekraanipaigutuses nii, et kasutaja saaks selle Valikud Kaubandus ja tasud toiming kassas nupuga käivitada. Müügi käsitsi reakulu töötlemine Stsenaariumi käivitamiseks kassarakenduses loob kassa kasutaja müügikande tavapärasel viisil, lisades müügile tooted ja mis tahes muud konfiguratsioonid.

Maksete vastuvõtmine internetis

Enne makse kogumist peab kasutaja valima kassa kaubaloendi kuval konkreetse rea, millele kulu kohaldub, ja käivitama toimingu Reakulu lisamine.

Kasutajal palutakse valida kulukood ja sisestada kulu väärtus. Kui kasutaja on protsessi lõpule viinud, seotakse kulu reaga ja lisatakse tellimuse kogusummale reatasemel kuluna. Kasutaja saab protsessi korrata, et lisada vajaduse korral täiendavaid reakulusid kande teistele kaubaridadele. Sama protsessi saab rakendada kõnekeskuses, kasutades kulude haldamise funktsiooni, mille leiate lehe Müügitellimus jaotises Müügitellimuse read rippmenüüst Finantsid.

Selle suvandi valimine avab lehe Kulude haldamine, kus kasutaja saab lisada kandele uue reakohase kulu. Lisafunktsioonid Kulude redigeerimine kassa müügikandes Toiming Kulude haldamine tuleb lisada kassa ekraanipaigutusse nii, et kasutaja saaks vaadata ja redigeerida või tühistada mis tahes süsteemi arvutatud või käsitsi loodud päise- või reatasemel kulusid.

Valikud Kaubandus ja tasud

Kui toimingut ei lisata, ei saa kasutajad kulu väärtust kassakandes reguleerida ega vaadata kulude üksikasju, nagu kuluga seotud kulukoodi tüüp.

Kassa lehel Kulude haldamine saab kasutaja vaadata nii päise- kui ka reatasemel kulude üksikasju.

Valikud Kaubandus ja tasud

Kasutaja saab sellel lehel saadaoleva funktsiooniga Redigeerimine muuta kindlale kulureale määratud summat. Kui kulurida kirjutatakse käsitsi üle, ei arvutata seda süstemaatiliselt ümber, enne kui kasutaja käivitab toimingu Kulude ümberarvutus.

Kui Kulu tühistamise põhjusekood on suvandi Kaubanduse parameetrid seadistuslehel konfigureeritud, palutakse kasutajal sisestada kassarakenduses kulude muutmisel põhjusekood. Kui ülekirjutatud kulude kohta on põhjusekoodid sisestatud, on nende tühistuste ülevaatamiseks ja auditeerimiseks saadaval ka uus aruanne. Kulude tagastamine kassa tagastuskandes Kui parameetri Kasuta täpsemaid automaatseid kulusid sätteks on valitud Jah, ei kohaldu suvandile Saatekulu tagastamine enam olemasolev Kaubanduse parameeter.

Selleks et näidata, millised kulud tuleb süstemaatiliselt kliendile tagastada, kui kasutatakse täpsemaid automaatseid kulusid, veenduge, et seotud kulukood oleks suvandi Kulukood seadistuslehel konfigureeritud kui Tagastatav. Kasutajad peavad valima tagastustellimuse loomisel suvandi Kopeeri kulud. Kui suvand Kopeeri kulud pole valitud, ei tagastata kulusid algsest müügikandest automaatselt.

 • Selles artiklis Oluline Dynamics Retail on nüüd Dynamics Commerce, mis pakub terviklikku omnikanali kaubandust e-kaubanduse, kaupluse ja kõnekeskuse vahel.
 • E-kaubanduse ja teenuste käibemaksuga maksustamise erikorrad OSS ja IOSS | Maksu- ja Tolliamet
 • FX voimalused uhe klopsu jaoks
 • Professionaalsed valikud kaupmehe palk
 • Võta ühendust — mida pead teadma EL e-kaubanduse reeglitest?
 • Näidismüügitingimused ENG 3.
 • Parim Forexi kauplemissusteem maailmas
 • Самая низкая часть чаши была занята круглым озером, зеркало которого непрерывно трепетало, словно бы терзаемое непрекращающимся ветром.