Liigu sisu juurde

Paljud ettevõtted on täielikult või suuremas osas loobunud ühekordse plastiku kasutamisest ning mitmed ettevõtted on avatud ka innovaatilistematele alternatiivide kasutamisele kaasa müüdava toidu pakendamisel. See on arukas poliitika. EL peab sellesse investeerima, et see probleem lahendada. Arutelu tulevase finantsperspektiivi üle oli väga elav ja Salvador Garriga Polledo koostatud raport annab sellest väga hea ülevaate, mis hõlmab eri liikmesriikide delegatsioonide ning eri fraktsioonide seisukohti.

Praeguses eelarves on liiga palju asju vanaviisi.

EUR-Lex Access to European Union law

Meil on Seepärast peame sellesse investeerima. ELi jaoks on raskeim ülesanne nappuse probleemi — nii loodusvarade, kuid ka tööjõu nappuse probleemi — lahendamine.

Kuidas kasutada investeerimissusteemi lopuleviimiseks laos Euroopa Liidu bioloogilise mitmekesisuse strateegia kuni 2021. aastani

EL peab sellesse investeerima, et see probleem lahendada. Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi on vaja uuendada ja see tuleb teha keskkonnasõbralikumaks, et põllumajandusest saaks näide sellest, kuidas loodusvarasid nõuetekohaselt ja tõhusalt kasutada.

  • Crypt Trade registreerija
  • Graafik Kelli Valgu isikunäituse „Helene pärandus“ avamine - Riigikogu fotoarhiiv
  • Binaarne valik Jaapan

Ka struktuurifondid peavad tulema toime uute katsumustega, nagu energia. Tuleb tagada, et struktuurifondid aitavad kaasa Just sellisest innovatsioonist peaksimegi rääkima. Millised on uued katsumused? Jätkusuutlik energia — see tähendab infrastruktuuri ja raha, mida on selle jaoks vaja. Välispoliitika — milline oli Euroopa reaktsioon araabia kevadele?

Ka selleks on vaja Euroopa raha. Vaesuse vähendamine ELis ja väljaspool ELi, kliimamuutused, innovatsioon — need on kõik head põhjused ELi tasandil tegutsemiseks. Praegune süsteem on pankrotis. Need tagasimaksed, mis brittidel on ning mida hollandlased ja taanlased tahavad, on laostunud süsteem.

Tehke see ausamaks ja läbipaistvamaks või otsige ELi jaoks omavahendeid!

Lugege Hindi voimalust kauplemist Trading Poker

Mõelge näiteks finantstehingute maksule. Siis on teil õiglane süsteem, kus raha läheb ELile ja kus saame oma eesmärgid saavutada. See on arukas poliitika. Asjad peavad muutuma, aga need peavad muutuma Euroopa tasandil. Kas pole nii? Viimaks tahan küsida üht nendelt liikmesriikidelt, mis ütlevad, et ELile tuleb anda järjest vähema raha, kuid samal ajal annavad nad ELile igasuguseid uusi prioriteete. Kui tahate, et ELile antakse vähem raha, siis milliste prioriteetidega peaks EL töötama?

Sest kui te tahate, et EL saab vähem raha, siis peate ka valikuid tegema. Seni oleme kuulnud, et on üha rohkem prioriteete, kuid vähem raha. See ei ole lihtsalt loogiline. Just see on küsimus, mille üle Briti ja Hollandi valitsused oma pead murdma peaksid.

Joseph Daul, fraktsiooni PPE nimel. Minu fraktsioon tahab, et Euroopa rahastamine peegeldaks Euroopa uut reaalsust ning uusi suundumusi ja eesmärke. Kas meie liikmesriikide rahanduse olukord, meie majanduskasvu tulevikuväljavaated ja Euroopa koht maailmas vastavad Euroopa Liidu asutajate visioonile?

Te muidugi saate aru, et vasakpoolsetel on eriti suured ootused ELi sotsiaalse orientatsiooni suhtes ning seepärast on nad natuke pettunud, et teie raport ei tähtsusta järgmistel aastatel veelgi enam sotsiaalseid aspekte.

Olen kindel, et Euroopa sotsiaalriigi mudeli säilitamine ja arendamine ning Euroopa solidaarsuse põhimõte on kriisi ja majandusliku kokkuhoidmise ajal väga tähtsad. Mõlemad on olulised Euroopa kultuurisaavutused ja ma arvan, et nendest loobumine tähendaks Euroopa sotsiaalse integratsiooni protsessi lõppu.

Loomulikult tõite esile palju tähtsaid katsumusi, millest mõned ulatuvad Euroopa Parlamendina peame selgelt ütlema, et kavatseme anda erilist toetust sotsiaalsele Euroopale. Minu arvates on vale kutsuda nõukogu üles seadma negatiivseid prioriteete, teisisõnu tegema kärpeid.

Samal ajal peame tunnustama asjaolu, et see raport paneb parlamendis aluse tõsistele aruteludele omavahendite süsteemi reformi üle. Finantstehingute maksu kehtestamine on üks eriti oluline teema, mille peame lõpuks käsile võtma. See ei ole ainult kasulik rahastamisvahend, vaid tagaks ka suurema läbipaistvuse ELi rahastamises.

Loomulikult hõlmab see tähtsat osa finantsturgude reguleerimisest. Samuti olen arvamusel, et peame kaotama Briti tagasimakse ning tagama, et kasutamata ELi vahendid tagastatakse ELi eelarvesse. Marta Andreasen, fraktsiooni EFD nimel. Kui täiskogu hääletab eelarve suurendamise poolt perioodiks —, siis süüdistatakse teda taas selles, et ta ei ole reaalsusega kontaktis. Rahastamise suurendamise põhjuseks on toodud Tuletame meelde, mis juhtus Lissaboni strateegiaga.

See oli tohutu läbikukkumine. Sellega raisati maksumaksjate raha ja me ei tohi seda viga korrata. Projektide kulud on kasvanud kuni kolm korda suuremaks esialgsetest hinnangutest ning teiste projektide puhul esineb viivitusi ja need jäävad paremale tehnoloogiale alla.

Nii on näiteks seis projektiga Galileo, Turu mitmekesistamise strateegia maaratlus eelarve on kasvanud 7,7 miljardilt eurolt 22,6 miljardile eurole. Ühise kalanduspoliitika jaoks, mille läbikukkumist volinik Damanaki ise tunnistas, peavad maksumaksjad saatma igal aastal Brüsselisse ühe miljardi eurot.

Ka Euroopa välisteenistus läheb igal aastal maksma miljonit eurot, kuid ei ole praeguseks veel oma olemasolu õigustanud. Kõik need näited õigustavad eelarve vähendamist, kuid kindlasti mitte eelarve suurendamist. Loodan, et Ühendkuningriigi valitsus võtab kindla seisukoha ning ütleb, et nüüd aitab, ja nõuab eelarve vähendamist.

Kuid paistab, et Ühendkuningriigi valitsuskoalitsiooni toetavad Euroopa Parlamenti liikmed pooldavad eelarve külmutamist. Ühendkuningriigi maksumaksjad neid selle eest küll ei täna. Lucas Hartong NI. Esimese maailmasõja eelõhtul ütles Briti peaminister söör Edward Grey, et tuled terves Euroopas kustuvad Kellide kaubanduse strateegiate avamine oma elu ajal me neid enam põlemas ei näe.

Meie ees on Salvador Garriga Polledo raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi poliitilisi prioriteete See on seotud nii õigusloome kui ka eelarvega.

Lõpp hea, kõik hea. Lauri Varik ja Margit Kilumets

Seega on tegemist ELi visiooniga Euroopa kodanike jaoks. Milline kohutav intellektuaalne, kultuuriline ja poliitiline vaesus küll selle raporti üle valitseb! Millist Euroopa poliitilise eliidi kalduvust diktatuuri poole see küll üles näitab! Parlament väidab, et EL annab rahvusvahelisel tasandil rohkem lisandväärtust kui kõik individuaalsed liikmesriigid kokku.

Kui naeruväärne! Millist riikliku sõltumatuse ümberlükkamist ja põlgust meie riikide kodanike ja valitsuste vastu see küll näitab! Olgem ausad — parempoolse mõttelaadiga liikmesriik, nagu Holland, ei nõustu ealeski selle raportiga. Euroopa Parlamendi liikmed, kellel on värske ja vabadust armastav visioon, peaksid selle raporti kohe prügikasti viskama. Sest vastasel juhul kustuvad Euroopas tuled ja me sillutame sellega teed oma laste pimeda tuleviku jaoks.

Minu fraktsioon tahab, et tuled Euroopas põlema jääksid ja seepärast hääletame kogu südamest selle raporti vastu. Nagu näete, toimub meil siin põhjapanev arutelu Euroopa tuleviku üle ja me ootame komisjoni seisukohta. Tõsteti sinine kaart. Kas olete valmis vastama, Lucas Hartong? Mul on oma kolleegile Lucas Hartongile järgmine küsimus. Hetkel on mitu ELi liikmesriiki G8 liikmed. Sellesse organisatsiooni kuuluvad kaheksa suurima majandusega riiki maailmas.

Järgmise 10—15 aasta jooksul ei ole aga enam ükski Euroopa riik seal esindatud. Kuidas saate siis rõhutada, et individuaalsed Euroopa riigid mängivad maailmalaval ka edaspidi tähtsat rolli? Kas te ei arva, et ainus Kellide kaubanduse strateegiate avamine, kuidas Euroopa saab seal edasi seda rolli mängiga, on ühiselt tegutseda?

Tänan oma kolleegi selle küsimuse eest! Euroopa on nii suurepärane ja nii võimas just oma liikmesriikide pärast ning sel viisil omavahel põhjalikult nõu pidades suudavad liikmesriigid rääkida maailmapoliitikas tugeva häälega.

See on ka edaspidi nii. Just seepärast, et riikide valitsused teevad head koostööd, kõlavad nende hääled nii kaunilt koos. Janusz Lewandowski, komisjoni liige. Tervitan komisjoni nimel SURE raportit.

Viimased uudised

See tõeline panus järgmise finantsperspektiivi ettevalmistuste jaoks, kuid see on ka tõesti euroopalik. See on tõeline Euroopa perspektiiv Euroopa projekti tulevikule. Seda on vaja eriti nüüd, mil seisame silmitsi mitme ühise probleemiga, mis nõuavad ühiseid vastuseid ajastul, mida iseloomustab Martin Schulzi sõnul solidaarsuse vähendamine sks Entsolidarisierung.

Minu märkus ei ole seotud ainult raporti endaga, vaid ka läbirääkimistega poliitiliste väljakutsete komisjonis, millest ma osa võtsin, ja seega ma tean, millest räägin. Mõtlen ka seda laialdast üksmeelt ja häälteenamust, mida arvatavasti ja loodetavasti tänasel täiskogu istungil kinnitatakse.

Eesti keeles

Jah, me jagame seda visiooni, mida see raport kajastab. Jah, me ütleme samuti, et Euroopa eelarve ei tähenda riigieelarvete dubleerimist, vaid selliste ühiste eesmärkide saavutamist, millega rahvusriigid lihtsalt toime ei tule ja mille puhul Euroopa raha saavutab mastaabisäästu või loob sünergiaid. Lühidalt tuleb kasutada Euroopa eelarvet seal, kus sellest kasu on, sest see on nagu investeering ning sellel ei ole puudujääki.

Samuti jagame nn traditsiooniliste poliitikameetmete visiooni, mille alla kuuluvad ühine põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika. Traditsiooniline ei tähenda aga vanapärast, vaid mehhanismi Kui need on eelarves korralikult üles ehitatud, siis saaksid need luua palju rohkem ruumi kõige selle parema ja nähtavama rahastamise jaoks, mida varem hästi ei rahastatud.

Binaarne valik Jaapan Binaarsed valikud Foorumid ja kogukond

Pean silmas innovatsiooni, rändevoogude haldamist, Euroopa Liidu kohustusi välispoliitika valdkonnas, mida on nüüd nii hästi näha Vahemere piirkonnas, energiatõhusust ning ennekõike seda, kuidas ühendada Euroopa üleeuroopaliste transpordivõrkudega ja kuidas luua muud piiriülesed ühendused energiasüsteemides.

Euroopa eelarve peab võtma endale uued funktsioonid vahendina distsipliini loomiseks liikmesriikide rahanduses, kuid Euroopa eelarvet ei saa süüdistada selles, et riigi rahandust on riiklikul tasandil halvasti juhitud.

Inglise keeles

Euroopa eelarve peaks toimima maksebilansi tasakaalustamise vahendi tagatisena, kuid tagama tulevikus ka uuenduslike rahastamisvahendite kasutuse Euroopa eelarvete finantsvõimenduseks. Raport nõuab rahastamise reformimist ja peaksime vastama sellele uutele vahenditele viidates.

Nagu Joseph Daul õigusega ütles, teeks see rahandusministrite elu palju lihtsamaks, viidates uutele omavahenditele eelarve jaoks ning vähendades otseseid panuseid. Seepärast käsitlebki juuni lõpus esitatav pakett arve, mitmeaastase finantsraamistiku määrust, uut institutsioonidevahelise kokkuleppe ettepanekut, kuid ka omavahendeid. Konkreetsed ettepanekud sektorite kohta peaksid järgnema hiljem, septembri ja aasta lõpu vahel.

Soovin lõpetuseks veel korrata oma veendumust, et SURE raport on hea sisend arutelule Euroopa Liidu tuleviku kohta ning tugev ja oluline lähtepunkt komisjonile. Koostöö komisjoni ja parlamendi vahel on väga tähtis. Seda mitte ainult selleks, et ettepaneku kujundamisele hoog sisse saada, vaid ka selleks, et lõpetada õnnelikult läbirääkimised, mis on praeguses kontekstis väga keerulised.

See oli väga tähtis arutelu komisjoni ja parlamendi vahel. Meie mõlemad institutsioonid tahavad teineteist toetada, et meil Alternatiivne kauplemissusteem Austraalia ühesugune lähenemisviis mitmeaastasele finantsraamistikule. Näeme Euroopa Komisjoni projekti selle kuu lõpus, kui see ka parlamendile esitatakse. Vastuseks küsimusele saalist Mul on kahju, aga me ei esita sinise kaardi küsimusi külalistele, need on mõeldud ainult Kellide kaubanduse strateegiate avamine Parlamendi liikmete jaoks.

Thijs Berman, arengukomisjoni arvamuse koostaja. Arengukomisjoni jaoks ei ole see ainult selge raport, see on meie jaoks ka äärmiselt tähtis raport, sest selles sätestatakse, et Euroopa Liit kannab järgmise seitsme aasta jooksul oma vastutust kõige vaesemate riikide eest ja et selle jaoks tehakse asjaomased assigneeringud eelarves.

Samuti sätestatakse selles, et liikmesriigid peavad oma kohustusi austama.

Kontaktid ja ametist

Kui Euroopa Liit teeb koostööd arengukoostöö valdkonnas, saab sellega raha säästa, kaotada kattuvusi ning tagada parema ja tõhusama vahendite kulutamise. Raport sätestab, et kliimamuutuste meetmeid ei saa rahastada arengueelarve vahenditega. Raport nõuab suuremat prioriteeti inimõiguste, demokraatia ning õigusriigi põhimõtete tugevdamisele.

Selles kutsutakse üles leidma uusi rahastamismeetmeid peale toetuste, nagu kombinatsioonid laenudest ja toetustest. Selles rõhutatakse, et humanitaarabi meetmed vajavad ka edaspidi omaenda sõltumatut rahastamisvahendit, sest hädaabi peab olema neutraalne ning see ei Tasuta Satoshi Miner olla seotud Euroopa välisteenistuse Kellide kaubanduse strateegiate avamine valikutega.

Nende valikutega jääb Euroopa Liit ka edaspidi kõige tähtsamaks partneriks maailma arengumaadele ning see on äärmiselt tähtis. Gerben-Jan Gerbrandy, keskkonna- rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamuse koostaja. Keskkonna- rahvatervise ja toiduohutuse komisjon saab samuti väljendada oma rahulolu raportiga sellisel kujul, nagu see meile esitati. Selles on käsitletud toorainete nappust, ohtu bioloogilisele mitmekesisusele, liikumist jätkusuutliku energia suunas ning ennekõike jätkusuutlikkuse tähtsust meie majanduse jaoks, mis on minu arvates kõige tähtsam.

Kõige selle juures on üks aga: me elame ajastul, mil kõik liikmesriigid mõtlevad iga euro üle vähemalt kolm korda järele, enne kui nad selle kulutavad. Töö teoreetilises osa kirjeldab autor Euroopa Liidu tegevusi jäätmetekke vähendamiseks ning erinevaid põhjuseid, miks vajab pakendite kasutamine Euroopa Liidu tasandil reguleerimist.

Samuti annab autor teaduslike allikate põhjal ülevaate erinevatest võimalikest lahendustest, mida toitlustusettevõtted saaksid rakendada, et vähendada seadusmuudatusest tulenevaid negatiivseid mõjusid ettevõtte tegevusele.

Konverents intellektuaalse omandi reformi teemal

Selleks, et selgitada välja, millised on toitlustusettevõtete harjumused kaasa müüdava toidu pakendamisel ning milline on nende valmisolek säästvamate alternatiivide kasutamiseks toidu pakendamisel, tegi autor uuringu Wolt koostööpartnerite seas.

Uuringu tulemustes selgus, et valdav enamus uuringus osalenud Wolt koostööpartnerite jaoks on tänaseks ühekordsete pakendite keskkonnasäästlikkus pigem olulisel kohal. Paljud ettevõtted on täielikult või suuremas osas loobunud ühekordse plastiku kasutamisest ning mitmed ettevõtted on avatud ka innovaatilistematele alternatiivide kasutamisele kaasa müüdava toidu pakendamisel.

Jätkusuutlikkus on uuringus osalenud ettevõtetes oluline märksõna, kuid oli ootuspärane, et sama oluliseks jäävad siiski ka kasumlikkus ja toidu kvaliteedi säilimine protsessi lõpuni välja.

Autori peamine soovitus ettevõtetele on olla rohkem avatud innovaatiistele lahendustele ning käia kaasas ka teadliku tarbija ootustega. Samuti soovitab autor leida rohkem võimalusi sellistes uudsetes lahendustes, mis esmapilgul ei paista ettevõttele kõige kasumlikumad.

Language switcher

Currently, food delivery is one of the most popular online mediation platform services known as online-to-offline commerceand Wolt is one such platform in Estonia. The growing importance of the takeaway food and courier sectors has raised a number of sustainability issues, including the use of single-use containers, which have very little potential for re-use. In order to reduce the generation of waste from disposable packaging, a directive of the European Parliament and Council was also passed, according to which a large part of disposable plastic products will be banned from the market in European Union at the beginning of Consequently, the aim of the author is to find out the current practices of Wolt's partners in packaging the takeaway food and their readiness to replace disposable packaging with a more environmentally friendly alternative.