Liigu sisu juurde

Portfelli jaotus riikide ja sektorite järgi on teisejärguline ja peamiselt aktsiavaliku tulemus. Fondi pikemaajaline tootlus võrreldes indeksi ja teiste sarnaste fondidega on jätkuvalt hea. BAML loodab, et Microsofti aktsiad saavad järgmisel aastal oodata oodatust tugevamate tulemuste kasvu, hoolimata laiematest hirmudest seoses ettevõtete kasumi kasvu aeglustumisega. Hoopis üllatavam oli rahandusministri Aleksei Kudrini ametist vallandamine praeguse presidendi Dmitri Medvedevi poolt, aga ka sellele uudisele reageeris turg vaevumärgatavalt, sest tähelepanu oli ilmselt üleilmsetel majandusteemadel. Sellepärast otsisid paljud kõnelejad nähtavasti võimalusi, kuidas just nende taskusse raha järele ronida.

Aktsiavalikute ettevotete tulemused

Järeldus Enamik inimesi eelistaks vältida leheküljeliste Aktsiavalikute ettevotete tulemused lugemist, kui vähegi võimalik, kuid väärtpaberi- ja börsikomisjoni SEC pikaajalised ja tehnilised Q- ja K-esildised on investorite edu saavutamiseks tavaliselt vajalikud. Õnneks koosnevad need arhiivid enamasti rutiinsetest kirjeldustest ja avalikustamisest, mida saab vältida, ning selles artiklis vaadeldakse, kuidas neid arhiive kiirelt lugeda, et oluline teave kiiresti välja tõmmata.

Oktoober 2013 fondide kuukommentaarid

Key Takeaways Enamikul Q ja K ettevõtte väärtpaberi- ja börsikomisjonil SEC esitatud taotlustest on rutiinsed kirjeldused ja avalikustamine, mida saab vältida.

SEC-esildised on kasulikud, kuna need pakuvad nii ettevõtete värskendusi kui ka peamisi finantsandmeid.

Aktsiavalikute ettevotete tulemused

Jaotis "Finantsaruanded ja lisaandmed" tähistab Q ja K liha ja kartulit, pakkudes põhjalikku finantsülevaadet. Jaotis "Juhtimisarutelud ja analüüs" on võib-olla kõige olulisem jaotis Q või K esitamisest ja on investoritele abiks tervikuna lugemiseks.

Aktsiavalikute ettevotete tulemused

Kuidas SEC-esitust kiiresti lugeda? Miks lugeda Q ja K faile? SEC-esildised pakuvad investoritele kasulikku ja usaldusväärset teabeallikat, kuna ettevõtted peavad aktsionäre regulaarselt uuendama. Lisaks neis sisalduvatele kvartaliaruannetele ja aastaaruannetele saavad investorid vaadata ka numbreid ja uurida, miks tulemused jäid perioodi ootustele allapoole, täitsid neid või ületasid neid.

Igapäevapangandus

Nende SEC-taotluste tõhus lugemine võib aidata ka investoritel pettustest lahti hoida, avastades teatud tüüpi Aktsiavalikute ettevotete tulemused. Näiteks võivad ettevõtted proovida muuta varude arvestust soodsamatele raamatupidamistüüpidele või varjata puhaskasumi langust, liites või lahutades sularahata elemente - kõik need muutuvad nendes arhiivides nähtavaks.

Positiivset tootlust näitasid eelkõige võlakirjaturud, kus eeskätt Euroopa ettevõtete ja riigivõlakirjade turud jäid kuu lõikes positiivsele poolele. Aktsiaturgudel oli kuu esimene pool tugev, kuid see mõnevõrra vaibus kuu teises pooles. Arenevate turgude võlakirjaturud lõpetasid kuu aga negatiivse tootlusega ja seda eelkõige kohalike valuutade nõrgenemise tõttu. Olulisematest sündmustest võib esile tuua Euroopa Keskpanga juhi väljaütlemisi, mis viitasid võimalikele meetmetele, mille abil üritatakse parandada rahapoliitika paremat jõudmist reaalmajandusse. Teisisõnu võib öelda et, keskpankade madalad intressimäärad ei ole seni täitnud oma eesmärki elavdada euroala majanduste raharinglust.

Andmeid koos muude lisandväärtusteenustega pakuvad ka muud kolmandate osapoolte veebisaidid, näiteks SECFilings. Pilk Q ja K viiludesse Investorid, kes vaatavad esimest korda K või K esildist, võivad olla natuke üllatunud dokumendi suurusest, mis võib sageli ületada lehekülge.

  • Järeldus Enamik inimesi eelistaks vältida leheküljeliste dokumentide lugemist, kui vähegi võimalik, kuid väärtpaberi- ja börsikomisjoni SEC pikaajalised ja tehnilised Q- ja K-esildised on investorite edu saavutamiseks tavaliselt vajalikud.
  • Mis saab investoritest edasi?
  • Portfelli lõikes andsid positiivse panuse nii valitsusvõlakirjad kui ka ettevõtete ja areneva turu võlakirjafondid.
  • August fondide kuukommentaarid | SEB
  • Oktoober fondide kuukommentaarid | SEB
  • Investeerimisguru laidab mu aktsiavalikut Kasvu nähakse pilveteenustes.

Kuid kõik need arhiivid on jagatud hõlpsasti mõistetavateks osadeks, et neid oleks lihtsam jälgida. Need kolm jaotist hõlmavad järgmist: Ettevõtte ülevaade - ettevõtte kirjeldus, äritegevusega seotud riskifaktorid, kohtumenetlused ettevõtte poolt ja vastu ning hääletamisküsimused.

Aktsia- ja võlakirjaturgudel hinnad üldiselt tõusid, hinnad kahanesid vaid tooraineturgudel.

Finantsülevaade - muu hulgas ülevaade ettevõtte tegevusest perioodi jooksul, juhtkonna arutelu ja tulemuste analüüs, muutused raamatupidamisprotseduurides või avalikustatava teabe osas ning täiendavad andmed. Juhtimise ülevaade - ülevaade tegevjuhtkonna tasustamisest, juhtkonna tegelikust omandist, suhetest direktoritega ja Aktsiavalikute ettevotete tulemused.

Aktsiavalikute ettevotete tulemused

Ehkki kõik need jaotised sisaldavad investoritele olulist teavet, on palju seadusandlikku teavet, mida võib eirata. Järgmises jaotises vaatleme kiiret kolmeastmelist protsessi, et saada vajaliku teabe kiiresti kindlaks vaid mõne minutiga. Kolm peamist sammu kiirlugevate SEC-esildiste jaoks Q ja K esitamise põhiosad on bilansid, kasumiaruanded ja rahavoogude aruanded.

Bilanss on ülevaade ettevõtte varadest ja kohustustest; see on kasulik likviidsussuhte, raamatupidamises oleva sularaha ja teistele võlgnetavate võlgade taseme kontrollimiseks.

Raha kasvatamine

Kasumiaruanne on ettevõtte tulude ja kasumi ülevaade; see on kasulik, kui soovite näha, kuidas ettevõte tegutseb üla- ja ülaosas. Samal ajal on rahavoogude aruanne ülevaade pangast ja pangast välja tulevate rahavoogude kohta; see on kasulik, kui võrrelda kasumiaruannet, et kontrollida netotulunumbreid. Hankige teavet allikast Jaotis "Finantsaruanded ja lisaandmed" tähistab Q ja K liha ja kartulit, pakkudes perioodi kohta põhjalikku finantsülevaadet.

Investorid peaksid alustama selle jaotise analüüsimist, arvutades kasvu või languse protsendi võrreldes eelmise perioodiga ja võrreldes numbreid ootustega. Järgmisena peaksid investorid arvutama peamised suhtarvud, näiteks praeguse suhtarvu, ning vaatama pikaajalise võla ja sularaha taset tagamaks, et bilansis pole probleeme. Ja lõpuks peaksid investorid vaatama rahavoogude aruannet, veendumaks, et ukse kaudu tulev sularaha tuleb ettevõtte tegevusest, mitte loomingulisest raamatupidamisest.

8 klass ajalugu video nr 34 1905 aasta revolutsioon Venemaal ja Eestis

Hankige pealkirjade taha tõeline lugu Jaotis "Juhtimisarutelud ja analüüs" on võib-olla kõige olulisem jaotis Q või K esitamisest ja on investoritele abiks tervikuna lugemiseks. Investorid peaksid seda jaotist tervikuna lugema, et mõista tulude, marginaalide ja muude finantsaruannete mõõdikute muutumise põhjust. Sisuliselt pakub see jaotis tõestisündinud uudiste tagamaid ja pealkirju, mis näitavad vaid numbreid. See jaotis võib sisaldada ka juhiseid tulevaste perioodide kohta ning täiendavaid märkusi, näiteks oluliste lepingute värskendused, mis on vajalikud tulevaste kvartalite või aastate täpse tulu- ja tuluprognoosi loomiseks.

Kontrollige, kas raamatupidamiseeskirjade rikkumisi pole "Finantsaruannete joonealused märkused" sisaldab olulist teavet, mis aitab investoritel vältida võimalikke pettusi.

Aktsiavalikute ettevotete tulemused

Kõige levinumad pettused on järgmised: Tulude kajastamine-Mõned ettevõtted kajastavad tulusid enne makse laekumist või kaupade tarnimist, mis võib muuta tulud tugevamaks. Immateriaalne põhivara - mõned ettevõtted hindavad immateriaalset vara ebamõistlikult kõrgele, mis võib muuta bilansi tugevamaks.

LHV 2017 I kvartali tulemused

Amortisatsioon - mõned ettevõtted muudavad varade amortiseerimise viisi soodsama meetodi järgi, mis võib põhjustada suuremat mitterahalist sissetulekut. Ettevõttel on tulude ja vara suurendamiseks või kahjumite varjamiseks lugematu arv viise-alates tulude kajastamisest enne nende laekumist kuni kahtlaste kontode alahindamiseni-kuid kõik on ära toodud joonealuses märkuses.

Aktsiavalikute ettevotete tulemused

Seetõttu on investorite jaoks oluline neid joonealuseid märkusi kontrollida, eriti kui finantsaruannetes näevad asjad kahtlased.

Järeldus Ehkki Q ja K esildised võivad alguses tunduda hirmutavad, saab neid olulise teabe saamiseks kiiresti skannida vaid kolme sammuga. Neid tehnikaid kasutades saavad neid dokumente lugevad investorid vältida eksitavaid uudiste pealkirju ja saada aru kulisside taga olevast tõestisündinud loost ning vältida võimalikke pettusi vaid mõne minutiga, mitte tundidena.