Liigu sisu juurde

Elektrijaama vahetu lähedus võimaldab varustada serveriparke ressursiga, mis ulatub kümnete megavatt-tundideni. Töövarjupäeva jooksul tutvuvad üliõpilased eri ettevõtetes ja asutustes sealse töökeskkonnaga ning erinevate töövahendite ja tehnikatega, mis praktika-, suvetöö- või püsiva töötamise puhul neid ees ootaks. Fotod: Tõnu Tunnel

Arendus- tegevus Viru Keemia Grupi senise arendustegevuse põhisuunad on põlevkivi maksimaalne väärindamine, tootmise energiaefektiivsuse suurendamine ning olemasoleva tootmise töökindluse ja seadmete kasutamise efektiivsuse tagamine. Petroter-tehnoloogia stabiilsed kõrged tootmisnäitajad, efektiivsuse kasv nii põlevkivi tootmisel, transpordiahelas kui ka soojus-elektrienergia tootmisel on Oluline samm eeltoodud eesmärkide saavutamisel on tsirkulatsiooniõli ümbertöötamiseprojekt, mis aitab tõsta Petroter põlevkiviõlitehaste tootlikkust, efektiivsust ning töökindlust.

Lisaks eeltoodud positiivsetele mõjudele võimaldab Uus kauplemissusteem kaasaegses Indias projekt tõsta põlevkivi töötlemisel loodavat lisandväärtust.

Arendus- tegevus Viru Keemia Grupi senise arendustegevuse põhisuunad on põlevkivi maksimaalne väärindamine, tootmise energiaefektiivsuse suurendamine ning olemasoleva tootmise töökindluse ja seadmete kasutamise efektiivsuse tagamine.

Üks arendustegevuse väljakutsetest on põlevkiviressursi tagamine nii tükikivi kui peenpõlevkivi töötlevatele tehastele ning olemasolevate tootmisvõimsuste maksimaalselt efektiivne kasutamine. Põlevkivi tootmise, tarnimise ja tarbimise protsessi juhtimine selliselt, et logistikakulud ja ladude suurus oleksid optimaalsed.

Logistikakulude ning keskkonnamõju vähendamise eesmärki täidab konveiertranspordi kasutamine väärtusahelas. Lisaks madalamatele kuludele parandab konveiertranspordi kasutamine töökeskkonnatingimusi tootmisterritooriumil, tööjõu efektiivsust ning energiaefektiivsust.

Viru Keemia Grupp liigub tööstus 4. Selge on, et vanade IT- ja tootmise automatiseerimise lahendustega digitööstuse keskkonnas kaua konkurentsis ei püsi.

Seega otsime uusi võimalusi tootmis- ja juhtimisprotsesside automatiseerimiseks.

Kontserni ettevõtetes rakendatakse varahaldusprogrammi IFS, mis aitab tõsta seadmete töökindlust, vähendada hooldus- ja remondikulusid ning tagada head investeerimisotsused. Viru RMT poolt välja töötatud tööstusprotsesside automatiseerimise lahendused Petroter tehaste, konveiersüsteemide, peenkeemiatoodete ning monitooringuseadmete Jagage valikutehinguid Rumeenias on andnud võimaluse liikuda Tööstuse 4.

Suurematest klientidest väljaspool kontserni võib nimetada Eesti Energia Õlitööstus ja Eastman Specialities. Seoses muutuvate kütuse kvaliteedinõuetega on olulisteks suundadeks bensiinifraktsiooni ja põlevkiviõli kvaliteedi ja —turustusuuringud.

  1. Tasuta soja strateegilised mangud Lae alla taisversioon
  2. Mainor Ülemiste

Turu prognoositavatest muutustest tulenevalt otsime uusi ärivõimalusi, mida kasutada põlevkiviõlitoodete lisandväärtuse tõstmiseks. Bensiinifraktsiooni tootmisel rakendatavad tehnoloogilised lahendused caustic-wash ja filtratsioon-destillatsioon aitavad oluliselt tõsta toote kvaliteeti.

RAPORT Euroopa uue tööstusstrateegia kohta

Põlevkiviõlide osas on eesmärgiks prognoosida põlevkiviõli turustamisega seotud mõjusid, mis tulenevad MARPOL laevakütuste kvaliteedinõuetest maailmamerel Peenkeemiatoodete maailmaturul toimunud muutused näitavad, et kemikaalide Uus kauplemissusteem kaasaegses Indias on lisandväärtuse tõstmisel oluline arengusuund.

Kerogeeni keemiline potentsiaal väärib jätkuvalt teadus-ja arendustegevusse panustamist.

Uus kauplemissusteem kaasaegses Indias

Uuringud põlevkiviõli tehnoloogia, peenkeemia toodete, ladestustehnoloogia ja keskkonnauuringute valdkondades on vaid väike osa koostöösuundadest. Energiaefektiivsuse kasv tagab uutele klientidele otseühendused soojus-ja elektrisüsteemidega. VKG tootmisterritooriumil on loodud selleks kõik vajalikud tingimused: infrastruktuur, soodne asukoht, turvalisus, ühendusvõimalused ning konkurentsivõimelise hinnaga soojus- ja elektrienergia.

Uus kauplemissusteem kaasaegses Indias

Elektrijaama vahetu lähedus võimaldab varustada serveriparke ressursiga, mis ulatub kümnete megavatt-tundideni. Panustame uutesse arengusuundadesse, mis lähtuvad turunõuetest ning tuleviku arengutrendidest.

Viru Keemia Grupp AS

Üheks suunaks on bioenergeetika ja biokütused. Jälgime Euroopa Liidu taastuvenergia direktiivi uue versiooni kujunemisprotsessi ning taastuvate kütuste ning teise põlvkonna nn täiustatud taastuvkütuste turunõudlust ning tooraine tingimuste kujunemist. Järgnevatel aastatel on VKG arendustegevuse fookuses tootmise efektiivsus, energiatõhusus, toodete kvaliteet ning konkurentsivõime tagamine.

Lisaks panustame tuleviku arengutrendidest tulenevatele uutele kütuse, energia ja keemiatoodete suundadele ning tehnoloogia müügile.

Uus kauplemissusteem kaasaegses Indias

Tegemist on fenomenaalselt kõrge töökindluse ning seadmete kasutamise efektiivsusega, mis on saavutatud Petroter-tehnoloogia pideva täiustamise nimel tehtud julgete otsuste tulemusena. Paraneb nii kaubaõli tootmise omahind kui ka põlevkivi töötlemisel loodav lisandväärtus. Võimas aurukatel Katla projektiga alustati juba Projektiga hakati uuesti tegelema Projekti maksumuseks on 9,8 miljonit eurot.

Uus kauplemissusteem kaasaegses Indias

Kasutava tehnoloogia pidev areng Üle 10 miljoni euro oli eelmisel aastal VKG poolt investeeritud tehnoloogia moderniseerimiseks ning tootmisportsesside täiustamiseks. Need projektid koos VKG Energia uue katlaga võimaldavad tõsta kogu kontserni tootmise efektiivsust ning seeläbi saada ühest põlevkivi ühikust maksimaalselt toodangut.

Uus kauplemissusteem kaasaegses Indias