Liigu sisu juurde

Siiski on tõde Tallinnast hoopis teine ja palju laiaulatuslikum. Koalitsiooni Demokraatliku Partei juht Nicholas Papadopoulos, ähvardades koalitsioonilepingust taganeda, kutsus presidenti avaldusele alla kirjutama, kuna see seaks kahtluse alla Küprose olemasolu.

Kolmandate isikute roll Küprose konfliktis …………………………… 10 Järeldus …………………………………………………………………… 21 Viited ………………………………………………………….

Selles olekus toimunud sündmuste areng inspireeris ärevust ja seda arutasid maailmakogukond korduvalt. Praktiliselt alates Pea iga ÜRO peasekretär on selle teemaga tegelenud.

Vaatamata rahvusvaheliste organisatsioonide ja maailmakogukonna sellisele huvile koos kõigi oma poliitiliste ja õiguslike hoobadega ei ole keegi suutnud Küprose konflikti lahendada 36 aasta jooksul. Poole sajandi jooksul on Küprose asula ümber kujunenud stabiilne rahvusvaheliste suhete struktuur, mis on neelanud rahvustevahelise konflikti, riikliku vabanemisvõitluse, riikidevahelise - kahe- ja mitmepoolse - ELi kahemottelise valiku vahendaja elemendid ning ka keerulise rahvusvahelise probleemi tunnused mitteregiooniliste, sealhulgas mitmepoolsete osalejate osalusel.

Selle konflikti lahendamiseks loodi palju projekte. ÜRO peasekretäri Kofi Annani Täna võime öelda, et rahvahääletuse tulemus on peamiselt ÜRO, USA, EL ja kogu rahvusvahelise üldsuse diplomaatiline läbikukkumine, kes pole kunagi suutnud välja töötada saare ühendamise retsepti. Praegu on Küprose konflikt "külmutatud" olekus, st.

Küprose konflikti lahendus. Küprose konflikt

Sellest hoolimata on Küpros jagatud kaheks ebavõrdseks osaks ja Küprose konflikti probleem on muutumas rahvusvahelise üldsuse probleemiks. USA ja EL teavad hästi, et Küprosel, kes on Vahemere idaosas nii olulisel geopoliitilisel positsioonil, peab lõpuks saama mõlema kogukonna stabiilsuse ja jõukuse tsoon. Küpros on kahe strateegilise geopoliitilise telje Must meri, väinad Mustast merest Vahemereni, Kaukaasia, põhjas Kaspia meri, Lähis-Ida, Väike-Aasia, Pärsia laht lõunas ristumiskohas muutumas Euroopa julgeoleku oluliseks elemendiks, millest sõltub rahu Euroopa lõunapiirid.

Miks siis pole suurriigid ja mõjukad rahvusvahelised organisatsioonid ikka veel leidnud viisi Küprose konflikti lahendamiseks? Miks pole konflikti lahendatud 36 aastat?

Lyft tootajate varude valikud

Kas selle konflikti lahendamiseks on väljavaateid? Nendele küsimustele vastamine on selle essee peamine eesmärk. Referaat koosneb sissejuhatusest, kahest osast, järeldusest ja kasutatud kirjanduse loendist. Küprose konflikti arenguetapid Küprose küsimus on üle viiekümne aasta olnud maailma kogukonna Mis bitkoin kaubeldakse pakilisemaid probleeme. Nagu teate, on Küprose ajalugu rikkalik Küprose rahvusliku vabastusliikumisega seotud sündmuste poolest.

XIV sajandil oli Fr. Türklased vallutasid Küprose ja ühendati Ottomani impeeriumiga. Aastal saavutasid britid Türgi sultaniga kokkuleppe ja saare üle täieliku kontrolli.

  • Kuidas teha Leedus kiiresti nii raha kiiresti
  • Vastuvõetud tekstid - Teisipäev, märts
  • Potentsiaalse paeva kaubanduse kasutamine Crypt
  • Küprose konflikti lahendus. Küprose konflikt
  • Mang Hobuste voidusoidu strateegiad
  • Ray Dalio kauplemise strateegiad
  • Islami fx variandid
  • 1. voimalus Tehingute tase

Pärast Teist maailmasõda omandas Küprose iseseisvusvõitlus relvastatud ülestõusu Briti võimu vastu. Vastuseks hakkasid inglased aitama Küprose elanikkonna kreeka enamuse ja türgi vähemuse vahel etnilist vaenu õhutada, toetades Türgi valitsuse väiteid saare osa omamise kohta. NATO nõukogus Küprose küsimuse arutelu käigus allkirjastati kompromisspõhimõtted Küprosele iseseisvuse andmise lepingutele Probleemi tegelikuks kuupäevaks tuleb pidada aga Pealegi tuleb märkida, et peapiiskop Makarios, hilisem Küprose Vabariigi president, provotseeris ise Türgit nendele toimingutele, tehes avalduse valmisolekust ja kavatsusest võidelda üksnes Kreeka Küprose eest, välistamata jõu kasutamist.

Küprose konfliktis saab eristada järgmisi etappe: 1. See tõi omakorda tõsiseid tagajärgi Seoses Ühendkuningriigi jurisdiktsiooni alla kuulunud Küprose sõjalise konflikti puhkemisega tegi USA valitsus ettepaneku pidada läbirääkimisi konflikti rahumeelseks lahendamiseks, kus Valge Maja toimiks vahendajana.

Nende läbirääkimiste tulemuseks olid Tuleb märkida, et dokumendi eripära seisnes selles, et koos "Küprosele iseseisvuse andmisega" säilitas Suurbritannia: kõik saare sõjaväebaasid, õiguse kasutada territoriaalveteid, õhuruumi sõjaliseks otstarbeks, samuti õiguse sekkuda Küprose Vabariigi siseasjadesse.

Optsioonide tehingute stsenaariumid

Koosolekul teatasid osalejad aga täielikult oma kavatsusest saare territoorium annekteerida või jagada. Lepingu tingimustega vastuolus olevate osapoolte poole püüdnud pool, reserveeris sekkumise õiguse, samuti sõjavägi.

Veelgi enam, rahulolematuse taustal tegi Kreeka pool, keda ELi kahemottelise valiku vahendaja president Makarios, ettepanekud riigi põhiseaduse muutmiseks, tühistades Türgi vähemust esindavale Küprose Vabariigi asepresidendile antud vetoõiguse. Türgi valitsuse ametlik keeldumine viis selle tagajärjel relvastatud kokkupõrgeteni etnilistel põhjustel. Saare olukorra normaliseerimiseks otsustati Küprosele tuua ÜRO rahuvalvekontingent, mis jagas saare hiljem kaheks osaks - põhjaosaks, kus elavad peamiselt türklased, ja lõunaosaks, kus elab peamiselt Kreeka.

Võim läks sõjaväe juhtkonnale, järgides "Suure idee" eesmärki, nn "enoosi", st. Vahepeal otsustas Türgi juhtkond Küprose annekteerimisega Kreekale vastu tuua relvastatud armee Küprosele, väites, et see tegevus on "Zürichi-Londoni Peagi saadeti Türgi sõjaväe juhtkonna kontrolli all oleva saare ELi kahemottelise valiku vahendaja välja peaaegu kogu Kreeka elanikkond.

IG maakler valikuid

Pärast kohtumist leppisid pooled kokku relvarahu kehtestamises. Kõik järgnevad kolmekümne aasta jooksul tehtud probleemse probleemi rahumeelse lahendamise katsed ei ole viinud selle lahendamiseni.

Range kauplemissusteem

Küprose valitsus ja rahvusvaheline üldsus ei toetanud aga lepingus sätestatud reservatsioone föderatsiooni staatuse muutmise ja oma põhiseaduse loomise kohta. Kaheksa aastat kestnud läbirääkimiste tulemusena kuulutas Põhja-Küpros Uueks isehakanud riigiks nimetati Põhja-Küprose Türgi Vabariik, mille hiljem ametlikult tunnustas ainult Ankara.

See samm põhjustas Türgi ja Põhja-Küprose tugevaid proteste. Pooled viitasid asjaolule, et Küprose Vabariik ei ole pädev tegutsema iseseisva rahvusvahelise üksusena, kuna saare staatuse küsimus pole lahendatud.

Küprose ELi liikmeks saamise taotlus rahuldati aga Lisaks nõustus Belgia Türgi argumentidega, et otsus Küprose Euroopasse lubamise kohta oleks pidanud otsustama kogu saare, mitte selle üksikute osade suhtes.

See projekt nägi tegelikult ette konföderatiivse vabariigi loomist, mis koosneks kahest võrdsest riigist - Türgi ja Kreeka - koos sõltumatu parlamendi ja kahekojalise seadusandliku assambleega. Pealegi sai Türgi õiguse säilitada saarel oma sõjaväekontingenti ning kavatseti anda õiguslik jõud ka TRNC ja Türgi vahel sõlmitud lepingutele, mis ELi kahemottelise valiku vahendaja mõlemal poolel kasutada kogu saare mere- ja õhuruumi.

Seega sai Kreeka osast kui rahvusvaheliselt tunnustatud Küprose Vabariigist Euroopa Liidu täisliige ja saare põhjaosa staatus on siiani lahendamata. Sellest hoolimata ei saa seda pidada Türgi diplomaatia "läbikukkumiseks", vastupidi, seda tegevust tuleks pidada Türgi diplomaatiliseks võiduks, kuna Ankara oli antud juhul Küprose probleemi rahumeelse lahendamise pooldaja, samas kui Kreeka pool järgis vastupidist seisukohta.

Pärast D. Christofiase ELi kahemottelise valiku vahendaja Küprose Vabariigi presidendiks veebruar toimusid mitmed tema kohtumised Küprose türklaste Türgi liidri M. Selle tulemusena oli ÜRO egiidi all võimalik jätkata esmaseid läbirääkimisi "tehniliste" ekspertide komiteede ja töörühmade raames ning seejärel alates 3. Võib-olla rakendatakse Küprosel esimest korda aastakümnete jooksul kõige lihtsamat ja paljutõotavamat läbirääkimiste mudelit: "Küprose probleemi lahendus kuulub Küprosele endile.

Eroglu ei ole saare ühendamisele avalikult vastu.

Nädal välismeedias: 11.-17. veebruar 2002

Pärast valimistulemuste väljakuulutamist ütles ta, et läbirääkimised jätkuvad. Kuid ta ei poolda täielikku ühendamist, vaid kahe riigi konföderatsiooni loomist. Küprose president Dimitris Christofias ütles enne valimisi, et ei kavatse jätkata läbirääkimisi Põhja-Küprosega, kui Eroglu saab tunnustamata vabariigis võimule.

Seega on Küprose kreeklaste ja Türgi kommunistide konflikt sügavalt ajaloos juurdunud. Nii pikka aega kestnud Küprose konflikt on näide asjaolust, et pikaajalisi konflikte ei ole võimalik kiiresti ja valutult lahendada.

Üldiselt võime öelda, et ÜRO rahuvalvetegevused Küprosel on toimunud ja toimuvad peamiselt kahes suunas: Ennetav tegevus uue verevalamise tekkimise vastu kogukondade vahel relvajõudude loomine Küprosel. Konflikti ületamine, olukorra stabiliseerimine, rahu ja rahu valitsemine head kontorid, vahendus jne.

Eraettevotete omakapitali voimaluste maksustamine

ÜRO rolli Küprosel esiletõstmisel on oluline arvestada kogukondadevaheliste läbirääkimistega, millest esimesed algasid aastatel — Need läbirääkimised algasid Pärast Küprose Kreeka ja Küprose türgi poolte vahelist mõttevahetust leppisid Beirutis viimased vastu Küprosel otseste läbirääkimiste alustamises ÜRO peasekretäri eriesindaja vaatlejana.

Läbirääkimiste käigus kompromissi ei saavutatud. Küprose kreeklaste ettepanekud Küprose rahva poolt vastu võetud põhiseadusega ühtse suveräänse ja sõltumatu riigi loomiseks, mis põhineb demokraatia põhimõtetel ja ÜRO põhikirjal, kõigile Kasahstani Vabariigi kodanikele võrdsete ja täielike õiguste sealhulgas vaba liikumine jne andmise kohta; Küprose türklastele autonoomia pakkumine hariduse, kultuuri, religiooni ja isikliku seisundi küsimustes ei leidnud teiselt poolelt toetust ning läbirääkimised lõppesid tegelikult Selgus, et vastuvõetavat lahendust ei suudeta leida ilma rahvusvahelise üldsuse otsustava osaluseta.

Seda projekti on palju kordi muudetud ja see viidi lõpule See dokument oli Küprosega seotud ÜRO kõige põhjalikumalt välja töötatud projekt.

Selle projekti kohaselt korraldatakse Küprose Ühendatud Vabariik vastavalt oma põhiseadusele, tuginedes demokraatia seaduse, esindusliku vabariikliku valitsuse, Küprose kreeklaste ja türklaste türgi poliitilise võrdsuse, bizonaalsuse ja koosseisuriikide võrdse staatuse põhimõtetele. Mõlemal koosseisuriigil on vabadus korraldada end Küprose Ühendatud Vabariigi põhiseaduse raames kooskõlas seaduse, demokraatia ja esindusliku vabariikliku valitsuse aluspõhimõtetega vastavalt oma põhiseadusele.

Põhiseadus määratleb föderaalvalitsusele antud konkreetsed õigused, volitused ja funktsioonid.

Kolmandate isikute roll Küprose konfliktis …………………………… 10 Järeldus …………………………………………………………………… 21 Viited ………………………………………………………….

Muud õigused, volitused ja funktsioonid on määratud moodustavatele riikidele. Põhikokkulepe pakub välja föderaalse struktuuri, mis a kajastab ja tagab Küprose kreeka ja türgi türgi kogukondade poliitilist võrdsust ning lisaks demokraatlikult peegeldab oluliselt suuremat Küprose kreeka elanikkonda; ja b sisaldab kõigutamatuid garantiisid ühe poole domineerimise vastu, tagades samal ajal valitsuse tõhusa toimimise. Eriti terav oli vara küsimus.

Annani plaan pakkus välja kaks meetodit, mille abil omandiprobleemid lahendatakse, erinevad sõltuvalt sellise vara asukohast: a Kui kõnealune kinnisvara asub piirkonnas, mis kuulub territoriaalsele ülevaatamisele, lahendatakse omandiõigus peamiselt tagastamise teel. Iga juhtumit vaadeldakse eraldi.

Igal omanikul, kellelt vara on ilma jäetud, on õigus nõuda täielikku ja tõhusat hüvitist.

Omanikelt, kellel on vara ilma jäetud ja kes valivad hüvitise või kelle vara ei ole tagastamiskavade alusel võimalik tagastada, on õigus täielikule ja tõhusale hüvitisele. Nad ei olnud rahul Annani plaaniga, et see ei sisaldanud Türgi poolele kohustusi vägesid Küproselt välja viia ning lubas saarel elada ka Türgi asunikke, mis seadis kahtluse alla tagasipöördumise võimaluse. Kreeka pagulased, sest paljud nende kodudest on juba ammu leidnud uued omanikud - immigrandid Türgist.

Professor Andreas Theofanus esitas olukorra üldhinnangu. Ta ütles, et Annani plaani tegelik eesmärk ei olnud Küprose probleemi lahendamine, vaid laiemate eesmärkide edendamine - Türgi vabastamine invasiooni eest, ELiga ühinemise eesmärkide edendamine ja USA Lähis-Ida plaanide edendamine.

Üks peamisi vastuolusid oli ka Türgi vägede leidmise küsimuste lahendamine. ÜRO plaan ei paku Küprose kreeklaste kaotatud vara hüvitamise selget skeemi, kes jätsid selle Põhja-Küprosele Plaan ei sisalda ettekirjutusi muude pagulaste varaga seotud küsimuste lahendamiseks.

Eelkõige ei võimaldanud see kava Lõuna-Küprose esindajatel omandada kinnisvara Põhja-Küprosel ning piiras ka Küprose kreeklaste õigusi, kes soovivad naasta oma koju Türgi saare sektorisse. Plaanis ei arvestatud ka majanduslikku lõhet põhja ja lõuna vahel.

Nagu märkis ajaleht Vremya novostei EL ja USA lubasid umbes 2,5 miljardit dollarit. Muidugi nägi Küprose Kreeka pool selles plaanis Türgi osa toetust ja pole üllatav, et ta keeldus referendumil seda plaani toetamast.

Unfolding Beauty - Music and Nature Photos – by Bruno Gröning Friends

Kõigist puudustest hoolimata lähendas Kofi Annani plaan kogukondade positsioone enamikus ühtse riigi loomisega seotud küsimustes. See võib saada vääriliseks aluseks uuele, võimalik, et tõhusamale Küprose ühendamise projektile. Pärast Annani plaani ebaõnnestumist algas omamoodi üleminekuprotsess.