Liigu sisu juurde

Sidusrühmade teooria väidab, et äriedu tagamiseks peab see looma väärtuse nii klientidele, tarnijatele, töötajatele, kogukonnale, investoritele, pankadele ning teistele inimestele, kel on raha. Ta on saanud mitmeid õpetamisalaseid auhindu Whartoni, Minnesota, Dardeni, Humboldti [1] ja Virginia ülikoolilt. Intervjuu ja tekstide arutelu 70 punkti minimaalne nõutav 46 punkti , sh.

  • R. Edward Freeman – Vikipeedia
  • Inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel.
  • Taiendava teenida
  • Interdistsiplinaarsed humanitaarteadused - Artes Liberales | Tallinna Ülikool
  • Töö[ muuda muuda lähteteksti ] R.

Inglise keele oskus vähemalt B2-tasemel. Vastuvõtueksam Vastuvõtueksam koosneb kirjalikust ja suulisest osast.

Nottinghami ulikooli lisamise strateegia

Nottinghami ulikooli lisamise strateegia osa on motivatsioonikiri, mis esitatakse koos sisseastumisdokumentidega SAIS -is.

Motivatsioonikirja ja muude esitatud dokumentide alusel valitakse välja kandidaadid, kes kutsutakse vestlusele. Suuline osa on vestlus, mille käigus hinnatakse kandidaadi huvi valitud õppekava vastu, motivatsiooni ja arutatakse loetud tekste.

Nottinghami ulikooli lisamise strateegia

Vestluse aeg antakse kandidaadile teada e-posti teel. Motivatsioonikiri Motivatsioonikiri u sõna peab sisaldama vähemalt järgmist infot: Miks kandidaat soovib õppida Tallinna Ülikooli interdistsiplinaarsete humanitaarteaduste õppekaval; millistest selle õppekava valdkondadest on kandidaat huvitatud ja miks; mida kavatseb kandidaat teha saadud haridusega peale lõpetamist ja kuidas see tema tuleviku eesmärkide saavutamisele edasised õpingud, töö jne kaasa aitab.

Nottinghami ulikooli lisamise strateegia

Intervjuu Intervjuu käigus arutatakse kandidaatidega nende motivatsioonikirja ja loetud tekste. Tekstide nimekirja leiab siit. Kandidaadid peavad valima kaks teksti, lugema need läbi, mõtlema nende tähendusele ning sellele, miks need on selles konkreetses valdkonnas olulised tekstid.

Kandidaat peab suutma arutleda selle üle, kuidas need tekstid on olulised kultuurilisest, ajaloolisest, antropoloogilisest või kirjanduslikust aspektist, milliseid olulisi teemasid need tõstatavad ja milline on kandidaadi isiklik arvamus nende teemade kohta. Ka peab kandidaat oskama tuua paralleele muude sarnaste tekstidega, mida ta varem on lugenud ja oskama selgitada, kuidas need tekstid haakuvad tema huvivaldkondadega.

Nottinghami ulikooli lisamise strateegia

Kandidaatide hindamine 1. Motivatsioonikiri 30 punkti minimaalne nõutav 20 punkti 2. Intervjuu ja tekstide arutelu 70 punkti minimaalne nõutav 46 punktish.

Nottinghami ulikooli lisamise strateegia

Tekstide arutelu: Oskust mõista teksti tähendust ja keskseid seisukohti, oskust näha seoseid loetud teksti ja õppekava vastava suuna vahel ning selgitada, kuidas tekstis kajastuvad kultuuri, ajaloo, antropoloogia või kirjanduse olulised aspektid, oskust arutleda teksti teemal ning esitada oma seisukohti, seostada tekste ja neis esitatud seisukohti isiklike huvivaldkondadega ja muude varem loetud tekstidega.

Intervjuu: Oskust põhjendada eriala ja õppekava valikut, huvi humanitaaria vastu ja oskust põhjendada isiklikke eelsitusi õppekava suundade valikul, oskust näha tulevikuperspektiive.

  1. Tulumaksuseaduse Sponde Tehingud
  2. Trade Stone System
  3. Forex kauplemissignaali tarkvara
  4. BTC USD online kalkulaator

Vastuvõtueksamite ajakava Lisapunktid vabatahtliku töö eest Kandidaadil on võimalik saada vastuvõtueksamil kuni 4 lisapunkti varasema vabatahtliku töö eest. Selleks tuleb täita avaldussee välja printida, võtta vastuvõtueksamile kaasa ja esitada vastuvõtukomisjonile.

Nottinghami ulikooli lisamise strateegia

Avaldusega koos tuleb esitada ka kinnitus organisatsioonilt, kus vabatahtlikku tööd tehti. Vabatahtliku töö eest lisapunktide andmise otsustab vastuvõtukomisjon.