Liigu sisu juurde

Vaatamata tihedale omavahelisele kaubavahetusele ja sisukale koostööle WTO ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide raames ei ole EL ja USA seni oma majandusalase koostöö täielikku potentsiaali realiseerinud. ELi ja India majanduslik olulisus teineteisele

Kaubavahetus kauba strateegia India

India majandus on maailmas seitsmendal kohal nominaalse SKT arvestuses ning ostujõu pariteetsuse alusel mõõdetud SKT arvestuses suisa maailmas kolmandal kohal. Alles Tänaseks on Indiast võrsunud muljetavaldava potentsiaali ja värske energiaga riik, kus alla aastaste elanike osakaal moodustab poole kogu riigi elanikkonnast. India majandus kasvas mullu 8,2 protsenti eelmise aastaga võrreldes.

EL ja USA toodavad kahe peale pool maailmamajanduse kogutoodangust ja nende omavaheline kaubandus moodustab kolmandiku globaalsest kaubavoost. USA oli ELi ekspordi sihtkoht nr 1. Euroopa siseturu kontekstis on USA oluline kaubanduspartner ka Eesti jaoks. Eesti ja USA vaheline kaubandusbilanss on Eesti jaoks olnud ajalooliselt positiivne — Suurimateks ekspordiartikliteks olid mineraalne kütus ja õlid peamiselt reeksportmasinad ja mehaanilised seadmed peamiselt mobiilsideseadmedmetallid ja metallitooted ning meditsiini- ja mõõteaparatuur.

Välisinvesteeringud laekusid valdavalt Suurbritanniast, Jaapanist, Singapurist ja USAst ning sektoritest paelusid investoreid enim teenindussektor, telekommunikatsioonide sektor ning arvutite riist- ja tarkvara arendav ning tootev sektor.

Eesti ja India majandussuhetes kujunes märgiliseks Kaubavahetusbilanss on selgelt Eesti kasuks - Indiast imporditakse tekstiile, elektrilisi masinaid, rauda ja terast, kohvi, teed ning vürtse, samas Eestist eksporditakse Indiasse väetisi, puidumassi, elektrilisi masinaid.

Kaubavahetus kauba strateegia India

Paljudes mõjukates ringkondades teatakse Eestit kui võimast e-riiki tänu regulaarselt toimunud ametlikele visiitidele. Eesti ettevõtted on Indias investeeringud IT ja tarkvara sektori ettevõtetesse ning samuti ka cleantech-projektidesse, India ettevõtted on Eestis paigutanud oma raha ravimitööstusesse, autode varuosade tootmisesse ning IKT ettevõtetesse.

Analüüsi kohaselt on RB käivitumise aastatel Aadria mere suunaga seostuva potentsiaalse kaubavoo hulgas suurem potentsiaal Kagu- ja Kesk-Euroopaga seotud kaubal, sh Türgil.

Ent arvestades Indiale ja teistele Aasia maadele prognoositud kõrgemat majanduskasvu, võib küllalt kindlalt ennustada, et RB-l saavutab tulevikus Aadria kanalit pidi liikuva kauba hulgas ülekaalu just Aasiaga seotud kaup. Tergi sõnul moodustab Soomega seotud kaubavoog projektsioonides protsenti üldisest teoreetilisest RB Aadria-suunalisest kaubavoost.

Lisaks panustavad tuleviku kaubavoogudesse ka olemasolevate Eesti tööstusettevõtete ekspordi oodatav tuleviku kasv ja ka võimalikud tulevikuinvesteeringud uutesse tööstusettevõtetesse. Autoveol võib prognoosida pigem hinnatõusu.

Kaubavahetus kauba strateegia India

Vaatamata tihedale omavahelisele kaubavahetusele ja sisukale koostööle WTO ja muude rahvusvaheliste organisatsioonide raames ei ole EL ja USA seni oma majandusalase koostöö täielikku potentsiaali realiseerinud.

Üldjuhul peetakse peamiseks takistuseks mitte liiga kõrgeid tariife, vaid keerulisi tolliprotseduure, erinevaid regulatiivseid piiranguid näiteks tootestandardite definitsioone või litsentside taotlemise protseduure ning muid turvalisust ja tarbijakaitset puudutavaid nõudeid. Seni viimane, järjekorras Seoses USA administratsioonivahetusega on läbirääkimised hetkel seiskunud.

Kaubavahetus kauba strateegia India