Liigu sisu juurde

Kas siis on ikkagi halvasti? Kuigi raamatupidamisreeglitega ei ole kehtivate piirangute kehtestamine võimalik, tuleb järeldada, et raamatupidamisreeglid ei näe neid ka ette. Kapitali vähendamise kaudu on omakapitali võimalik taastada olukordades, kus osakapital oli aetud liialt kõrgeks ning sellest tulenevalt oli ka omakapitali nõue kõrgem.

Majandusaasta aruande äriregistrisse esitamise järel on paljud ettevõtted saanud kirja, kus pööratakse juhatuse tähelepanu asjaolule, et ettevõtte omakapital ei vasta seaduses sätestatule. Samuti rõhutatakse, et kui omanikud ei tegutse, siis kustutab kohus äriühingu registrist. Sellises olukorras on ettevõtjail tegutsemiseks mitu võimalust. Meenutagem, et äriseadustiku järgi peab ettevõtte netovara olema vähemalt poolt osa- või aktsiakapitalist, kuid mitte vähem kui seaduses ettenähtud minimaalne osa- või aktsiakapital. See tähendab, et vähemalt eurot osaühingu puhul ning 25 eurot aktsiaseltsi puhul.

Kuidas teha nii, et majandusaasta lõppeb positiivse omakapitaliga? Aega on ainult mõned kuud veel! Negatiivse omakapitali taastamise viisidest räägib ATTELA Advokaadibüroo vandeadvokaat Marko Saag veebiloengul, mis on vaadatav kodulehelt ning käesolevas artiklis annab lühiülevaate erinevatest võimalustest. Äriseadustiku ÄS § lg 2 p 1 sätestab juhatuse kohustuse kutsuda kokku osanike koosoleku, kui osaühingul on netovara bilansi aktiva üldsumma miinus passivas näidatud kohustuste üldsumma järel vähem kui Reklaami omakapitali voimalusi tuleb labi viia labi osakapitalist või vähem kui käesoleva seadustiku §-s nimetatud osakapitali suurus EUR 2 ÄS § märgib, et kui osaühingul on netovara vähem kui pool osakapitalist või vähem kui käesoleva seadustiku §-s nimetatud osakapitali suurus või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalne suurus, peavad osanikud otsustama: 1 osakapitali vähendamise või suurendamise tingimusel, et netovara suurus moodustaks seeläbi vähemalt poole osakapitalist ja vähemalt käesoleva seadustiku §-s nimetatud osakapitali suuruse või muu seaduses sätestatud osakapitali minimaalse suuruse või 1.

  1. TÄISPIKK LUGU! Negatiivse omakapitali taastamine - Ajakiri Golf
  2. Jaga Twitteris Jaga LinkedInis Iduettevõtte rajamine võib tunduda lust ja lillepidu, kuid seda tehes tuleb tähelepanu pöörata mitmetele õiguslikele aspektidele.
  3. Kuidas idufirmasse õigesti raha kaasata? | Digigeenius
  4. Netovara ja osakapital - restoranpelgupaik.ee
  5. Kõik korras?

Analoogsed kohustused on ka aktsiaseltsidel. Nagu ülaltoodust nähtus, näeb ÄS § ette teatud valiku toimingutest, kuidas negatiivset omakapitali taastada.

Mitte-talu palgaarvestuse strateegia

Saag räägib, et kapitali vähendamise kaudu on omakapitali võimalik taastada olukordades, kus osakapital oli aetud liialt kõrgeks ning sellest tulenevalt oli ka omakapitali nõue kõrgem. Vähendades kahjumi katteks osakapitali, väheneb ka omakapitali nõue ning seeläbi omakapitalistress. Meeles peaks pidama ka seda, et kuigi kahjumi katteks osakapitali vähendamine on kiire protsess, kuhu ei ole vaja kaasata võlausaldajaid, kehtib pärast selle teostamist keeld järgmise 2 aasta jooksul maksta dividende.

Kapitali suurendamisel taastub omakapital juhul, kui suurendamine viiakse läbi ülekursiga.

TÄISPIKK LUGU! Negatiivse omakapitali taastamine

Kui kogu puuduolev väärtus panna osakapitali, suureneks sellega automaatselt ka omakapitali nõue omakapital peab olema vähemalt pool osakapitalist. Sissemaksete tegemisel on oluline meeles pidada ka seda, et kõik omakapitali sissemaksed peaksid olema deklareeritud TSD Lisa 7 deklaratsioonil.

Mbank binaarsed variandid

Omakapitali sissemaksete summa ulatuses on võimalik hiljem teha ühingust maksuvabalt teatud toimingute raames väljamakseid. Lisaks ülejäänud ÄS §-s kirjeldatud drakoonilistele meetmetele taastatakse praktikas omakapitali ka osanike nõuete kirjamisega bilansi passiva kohustuste osast omakapitali vabatahtliku reservi või siis osanikelt saadud laenude allutamisega võlausaldajate nõuetele. Vabatahtliku reservi loomiseks omakapitali koosseisu peaks selle võimaluse nägema ette ka ühingu põhikiri.

Maaratlemise maaratlused

Laenu allutamisel võlausaldajate nõuetele tuleks aga koostada laenulepingu muudatus. Paljud raamatupidajad võivad esimese hooga tõrkuda allutatud laenu kajastamisega omakapitalis või vara kajastamisega vabatahtlikus reservis, märkides, et Eesti raamatupidamisalased regulatsioonid ei näe sellist võimalust ette.

Interaktiivne maakleri valikukonto

Nii see siiski ei ole ning RTJ 3 märgib selgelt, et finantsinstrumentide finantskohustiseks või omakapitaliinstrumendiks liigitamisel lähtutakse nende majanduslikust sisust, mitte ainult juriidilisest vormist. Samuti sisaldab ka bilansiskeem nii muude reservide kui ka muu omakapitali kirjeid.

Veebiseminar: millised võimalused on negatiivse omakapitali taastamiseks?

Ka nende variantide kasutamisel on oluline meeles pidada nende deklareerimist TSD Lisal 7. Käime läbi kõik võimalused negatiivse omakapitali taastamiseks.

Negatiivse omakapitali taastamine

Aega on ainult aasta lõpuni! Seminaril saab tervikpildi kõikidest võimalustest negatiivse omakapitali taastamiseks sinu ettevõttes; selge ülevaate kõikidest äri- ja maksuõiguslikest toimingutest; oskuse vormistada kõik vajalikud dokumendid ise; teadmise, kuidas korrektselt kõiki toiminguid deklareerida ka TSD lisal 7 selliselt, et ei kaotata ära võimalikku maksuvabastust; oskuse vältida vigu, mida sageli tehakse.

Tegu on väga praktilise veebiseminariga, kus kõik küsimused saavad vastuse ning vaadatakse ka näidisdokumente.