Liigu sisu juurde

Athinon-Markopoulou Av. Üldine kirjeldus Sisukord: 2.

Selles dokumendis kasutatud sümbolid Üldine kirjeldus Kasutusalad Paigaldamine Elektriühendused Juhtimispaneel Pumba seadistamine Süsteemid möödavooluventiiliga peale- ja tagasivoolutoru vahel Käivitamine Pumba seadistused ja pumba jõudlus Rikete leidmine Tehnilised andmed ja paigaldusmõõdud Jõudluskõverad Tunnusjooned SunGard Trading System Jersey City NJ Utiliseerimine 4 Hoiatus Enne paigaldamist lugege käesolevat paigaldus- ja kasutusjuhendit.

Paigaldamine ja kasutamine peavad vastama kohalikele eeskirjadele ja hea tava nõuetele. Selles dokumendis kasutatud sümbolid Hoiatus Neist ohutuseeskirjadest mittekinnipidamine võib põhjustada töötaja trauma! Ettevaatust Neist ohutuseeskirjadest mittekinnipidamine võib põhjustada seadmete talitlushäire või purunemise! Märkus Märkused või juhendid, mis muudavad töö lihtsamaks ja kindlustavad ohutu tegutsemise.

SunGard Trading System Jersey City NJ

Üldine kirjeldus Sisukord: 2. Vaata 6. Juhtimispaneel ja Tehaseseadistusega saab pumba enamikul juhtudel käivitada ilma mingeid seadistusi tegemata.

SunGard Trading System Jersey City NJ

TM Joonis 1 Energiatähis, A-energiatähis 5 6 3. Kasutusalad Sisukord: 3. Puhtad, madala viskoossusega, mitteagresiivsed ja mitteplahvatusohtlikud vedelikud, mis ei SunGard Trading System Jersey City NJ tahkeid osiseid, kiude ega mineraalõlisid.

Leitud teemad

Vaata joonis 2. Küttesüsteemides kasutatav vesi peab vastama küttesüsteemides kasutatava vee tunnustatud kvaliteedistandarditele, nt Saksa standardile VDI Hoiatus Pumpa ei tohi kasutada kergsüttivate vedelike, sh.

Vaata joonis Kaitseklass 3. Minimaalne sisendrõhk sõltuvalt vedeliku temperatuurist. Paigaldamine 4.

SunGard Trading System Jersey City NJ

Vaata Vaata joonis 3, pos. Monteeri pump niimoodi, et mootori võll on horisontaalne. Enne ühenduspoltide lahtikeeramist tühjenda süsteem või sulge mõlemal pool pumpa olevad sulgventiilid.

Когда-то этот мир был центром Вселенной. Ныне же он замер, его воздушное пространство пустовало, и на поверхности не было видно спешащих точек, свидетельствующих о том, что здесь кипит жизнь. И все же корабль по-прежнему неуклонно скользил над этим застывшим каменным морем, которое то там, то здесь собиралось в огромные волны, бросающие вызов небу. В конце концов корабль остановился, как если бы робот внезапно отыскал в памяти то, что нужно, добравшись до самых ее глубин.

Ettevaatust Kui juhtploki asend on muudetud, täida süsteem pumbatava vedelikuga või ava sulgventiilid. Toimingud: 1. Keera lahti ja eemalda T-võtmega M4 neli kuuskantavapeaga kruvi, mis hoiavad kinni pumbapead.

Pööra pumbapea soovitud asendisse.

Paigalda ja keera kinni kruvid, pingutades neid diagonaalselt. Soojuskadu pumbast ja torustikust saab vähendada isoleerides pumbakorpuse ja torud.

Jersey City Partnering With VIA

Vaata joonis 5. Valikvõimalusena saab Grundfosilt tellida polüstüreenist isolatsioonikoorikud. Ettevaatust Ära isoleeri juhtplokki või kata juhtimispaneeli. Elektriühendused TM Joonis 6 Elektriühendused Elektriühenduste teostamine ja vajalike kaitseabinõude rakendamine tuleb teostada vastavalt kohalikele eeskirjadele. Hoiatus Pump peab olema ühendatud maandusega.

Pump peab olema ühendatud vooluvõrku läbi lüliti, mille minimaalne kontaktivahe kõigil klemmidel on 3 mm. Mootor ei vaja välist mootorikaitset.

  • Jaga voimalusi pikka aega
  • Подобно тому как человек поигрывает мускулами перед большим усилием, она перебрала команды принуждения, которые могли ей понадобиться.

Veendu et vooluvõrgu pinge ja sagedus on vastavuses pumbal toodud väärtustega. Ühenda pump vooluvõrku koos pumbaga tarnitava pistiku abli, nagu näidatud joonisel 6, sammud 1 kuni 8.

Leitud artiklid

Valgus juhtimispaneelil näitab et elektrivarustus on sisselülitatud. Juhtimispaneel 6.

SunGard Trading System Jersey City NJ

Vea indikatsiooni korral paranda viga ja nulli pump, lülitades elektrivarustuse välja ja sisse. Vaata joonist 7, pos. Pumba seadistust näidatakse seitsme erineva valgusväljaga. Vaata joonis 8. Pumba seadistused ja pumba jõudlus. Tsükkel koosneb seitmest nupuvajutusest. Pumba seadistamine Sisukord: 7.

  • GRUNDFOS JUHENDID GRUNDFOS ALPHA2. Paigaldus- ja kasutusjuhend - PDF Free Download
  • Usaldusvaarsed kohalikud binaarsed valikud
  • И зачем они пошли на все эти трудности, закапываясь в Землю, когда небеса все еще были открыты.

Kui soovitatav pumba seadistus ei anna soovitud soojuse jaotumist toas või hoones, muuda pumba seadistus näidatud alternatiivile. Pumba seadistuste selgitus jõudluskõverate suhtes, vaata Nendes juhtimisrežiimides reguleeritakse pumba jõudlust ja sellest tulenevalt võimsustarvet vastavalt süsteemi soojusvajadusele.

Proportsionaalse rõhkude vahe järgi juhtimine Selles juhtimisrežiimis juhitakse rõhkude vahet pumbal vastavalt vooluhulgale. Konstantse rõhkude vahe järgi juhtimine Selles juhtimisrežiimis hoiab pump konstantset rõhkude vahet sõltumatult vooluhulgast. Süsteemid möödavooluventiiliga peale- ja tagasivoolutoru vahel 8. Süsteemi komponendid: möödavooluventiil veemõõdik, pos. Minimaalne vooluhulk peab olema tagatud, kui kõik ventiilid on suletud. Pumba seadistus sõltub kasutatava möödavooluventiili tüübist, s.

SunGard Trading System Jersey City NJ

Reguleeri möödavooluventiili pumba seadistusel I kiirus I. Süsteemi minimaalne vooluhulk Q min. Vaata järele valmistaja juhenditest. Kui möödavooluventiil on reguleeritud, seadista pump vastavalt 7. Pumba seadistamine.

Kui möödavooluventiil on reguleeritud, seadista pump madalaimale või kõrgeimale konstantse rõhkude vahe kõverale. Käivitamine Sisukord: 9. Pumba imipoolel peab olema tagatud vajalik minimaalne sisendrõhk.

Что происходит.

Vaata 3. Kasutusalad ja Tehnilised andmed ja paigaldusmõõdud.

Selles dokumendis kasutatud sümbolid Üldine kirjeldus Kasutusalad Paigaldamine Elektriühendused Juhtimispaneel Pumba seadistamine Automaatne öörežiim Süsteemid möödavooluventiiliga peale- ja tagasivoolutoru vahel Käivitamine Pumba seadistused ja pumba jõudlus Rikete leidmine Tehnilised andmed ja paigaldusmõõdud Jõudluskõverad Tunnusjooned Tarvikud Utiliseerimine 4 Hoiatus Enne paigaldamist lugege käesolevat paigaldus- ja kasutusjuhendit. Paigaldamine ja kasutamine peavad vastama kohalikele eeskirjadele ja hea tava nõuetele. Hoiatus Selle toote kasutamine nõuab kogemust ja toote tundmist. Vähenenud kehaliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega inimesed ei tohi seda toodet kasutada, väljaarvatud juhul, kui nad on järelvalve all või nende ohutuse eest vastutav isik on neid instrueerinud toote kasutamiseks.

TM Joonis 11 Pumba õhutamine Pump on iseõhutuv. Ta ei vaja enne käivitamist õhutamist. Õhk pumbas võib põhjustada müra. Müra lakkab peale mõneminutilist töötamist. Pumba saab kiirelt õhutatud, sõltuvalt süsteemi suurusest ja teostusest, seades ta lühiajaliselt tööle III kiirusel.

Kui pump on õhutatud, s. Vaata 7. Ettevaatust Pump ei tohi kuivalt töötada. Süsteemi ei tohi õhutada pumba kaudu. Vaata 9.

restoranpelgupaik.een - suurim eesti blogide kataloog e. blogikataloog

Küttesüsteemides, mis sisaldavad sageli palju õhku, soovitab Grundfos paigaldada õhueraldajaga pumbakorpusega pumbad, s. Kui küttesüsteem on vedelikuga täidetud, tegutse järgnevalt: 1. Ava õhueraldaja. Seadista pump III kiirusele. Lase pumbal sõltuvalt süsteemi suurusest ja teostusest lühiajaliselt töötada. Kui süsteem on õhutatud, s. Vajadusel korda tegevust. Pumba seadistused ja pumba jõudlus Sisukord: Vaata ka Tõstekõrgust rõhku vähendatakse alaneva Piirake binaarvoimaluste maaklerid korral ja suurendatakse kasvava küttekoormuse korral.

Pumba tööpunkt liigub üles või alla mööda kõrgeima proportsionaalse rõhkude vahe kõverat, vaata joonis 13, sõltuvalt süsteemi küttekoormusest.

  1. Но одно дело догадываться, совсем другое - получить неопровержимое подтверждение догадок.

Pumba tööpunkt liigub vasakule või paremale mööda madalaima konstantse rõhkude vahe kõverat, vaata joonis 13, sõltuvalt süsteemi küttekoormusest. Tõstekõrgust rõhku hoitakse konstantsena sõltumata küttekoormusest.