Liigu sisu juurde

Ja see taastamine võtab sel juhul pingelise töö iseloomu, sundides hamba oma kehahoiakut sirgendama. Kuid millist süsteemi talle näidatakse, saab öelda alles pärast uuringut ja ravi planeerimist.

Mis on uudist seisuga, 7. Viimati muudetud 7. Selles poliitikas kirjeldatakse ka teie andmekaitsõigusi, sealhulgas õigust esitada vastuväiteid Cventi poolt teatud töötlemiste suhtes. Poliitika ei kehti andmete suhtes, mida kogub kolmas osapool, sealhulgas kolmanda osapoole rakenduste või sisu suhtes sealhulgas reklaammis sisaldab linki meie Rakendustele või veebilehtedele või on nende kaudu ligipääsetav.

Kas olete Klient, Kliendi Ärikontakt või Külastaja? Käesolev poliitika kehtib järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele üksikisikutele, kes suhtlevad Cventiga: KLIENDID: Kliendid on üksikisikud, kes on Cventi otseste klientide töötajad või partnerid näiteks ürituste korraldajad, reiside ostjad ja koosolekuruumide pakkujadsealhulgas klientide töötajad, kellele on antud kasutajanimi ning volitused meie Rakendustele juurdepääsuks ja nende kasutamiseks vastavalt kehtivale Cventiga sõlmitud lepingule ajutise hindamislitsentsi alusel, sellise olemasolul.

Lisaks kuuluvad Klientide hulka üksikisikud, kes on meie Rakendustele ligipääsuks ise kasutajaks registreerunud. Siia hulka kuuluvad meie Klientide olemasolevad ja tulevased kliendid, liikmed, osalejad, sponsorid, messidel esindajad, turunduspartnerid, hotellikülastajad ja teised ärikontaktid. Millist tüüpi isikuandmeid meie Kliendid koguvad? Meie Rakendused on paindlikud CMO Trade korrigeerimissusteem võimaldavad Klientidel koguda erinevaid isikuandmeid oma Kliendi Ärikontaktidelt, sealhulgas nime, organisatsiooni, tiitli, postiaadressi, e-posti aadressi, telefoninumbri, faksi numbri, sotsiaalmeedia konto tunnus, krediit- või deebetkaardi numbri ja muud teavet, sealhulgas toidueelistuste, huvide, arvamuste, tegevuste, vanuse, soo, hariduse ja ameti kohta.

Me julgustame Klientide Ärikontakte tutvuma Klientide privaatsuspoliitikatega, et paremini aru saada kogutavate andmete liikidest. Cventi poolt meie Rakenduste kaudu kogutud isikuandmete kasutamine piirdub teenuse pakkumisega, mille jaoks on Kliendid Cventi kaasanud, et parandada meie teenuseid, või vastavalt seaduses lubatule või keelatule. Kui Te ei ole meie poliitikate ja tavadega nõus, siis võite meie rakendusi mitte kasutada.

Hinnategevuse kauplemise strateegiad

Kuidas meie Kliendid isikuandmeid koguvad? Kliendid võivad kasutada isikuandmete eri viisidel kogumiseks meie kohandatavaid Rakendusi, nagu on kirjeldatud allpool toodud näidetes. Me julgustame Klientide Ärikontakte tutvuma Klientide privaatsuspoliitikatega, et saada paremini aru nende isikuandmete kogumise meetoditest.

Kui Kliendi Ärikontaktid sisestavad vabatahtlikult ja selgesõnaliselt oma isikuandmeid meie Rakendustesse. Kui meie Kliendid sisestavad Kliendi Ärikontakte meie Rakendustesse, kui see on lubatud, sealhulgas õigustatud ärilise huvi korral või Kliendi Ärikontaktilt selgesõnalise nõusoleku saamisel. Automaatselt, kui Kliendi Ärikontaktid suhtlevad meie Rakendustega, mille käigus kasutades üldlevinud andmekogumistehnoloogiaid, nagu nt küpsiseid.

Klientidel on ka ligipääs andmetele sealhulgas isikuandmetele ja Rakenduste kasutamise andmetele selle kohta, kuidas Kliendi Ärikontakt suhtleb tema CMO Trade korrigeerimissusteem kasutatavate Rakendustega.

Invisalign Eliners - läbipaistvad suukaitsed hammaste joondamiseks

Seetõttu Cvent ei saa võtta ega võta endale vastutust Klientide poolt rakendatavate andmete privaatsuse tagamise praktika eest. Meie Klientide andmetöötluspraktikat reguleerivad nende oma privaatsuspoliitikad. Me julgustame Klientide Ärikontakte tutvuma Klientide privaatsuspoliitikatega, et mõista nende tavasid ja protseduure.

Kas Cvent kasutab või müüb isikuandmeid, mida koguvad meie Kliendid? Cvent ei kasuta oma Klientide Ärikontaktide isikuandmeid ühelgi muul otstarbel, kui ainult teenuste pakkumiseks, mida meie Kliendid on lepingu alusel meilt tellinud meie Rakenduste kaudu, mis on esitatud allpool, et parandada teenuseid või vastavalt seaduse nõuetele. Cvent ei müü oma Klientide Ärikontaktide isikuandmeid.

Valuutavarustus Tehingud Philadelphia borsil

Kuidas Cvent kogub ja töötleb isikuandmeid meie Klientidelt ja nende Klientide Ärikontaktidelt? Kogume oma Klientidelt isikuandmeid, et võimaldada teabevahetust ja pakkuda Rakendusi, millest meie Kliendid on huvitatud või mille hankimiseks on nad meiega lepingu sõlminud. Näiteks võime koguda Kliendi kontaktandmeid lepingu täitmise ja meie teenuste kasutamise käigus, meie veebisaidil olevast vormist, meie vestlusagendile esitatud päringutest, meie müügi- või klienditoe tiimiga suhtlemise käigus, üritusest osavõtmise registreerimise kaudu või meie küsitlustele või turundusmeilidele saadud vastustest.

Võime koguda ka krediitkaartide andmeid nt krediitkaardi number ja aegumiskuupäev, arve esitamise aadress jms või muid tavapäraseid pangarekvisiite, mida vajame arvete esitamiseks ja tasumiseks.

Võime õigustatud ärihuvides salvestada Kliendi poolt meie klienditeenindusse tehtud telefonikõnesid, et pakkuda kliendituge, täita õigusaktidest tulenevaid nõudeid, koolitada töötajaid ja tagada kvaliteeti. Me säilitame need andmed CMO Trade korrigeerimissusteem päevaks peale salvestamise kuupäeva, IP-strateegia Valikud Matrix arvatud juhul, kui need on vajalikud lepingu täiendamiseks või töötaja edasiseks koolituseks.

Meie ja meie müüjad koguvad teavet Klientide kasutuse kohta, PIN-koodi strateegia strateegia kohta, kuidas meie Kliendid ja meie Rakendused koostoimivad. CMO Trade korrigeerimissusteem hõlmab veebilehti, CMO Trade korrigeerimissusteem te külastate, seda, millele te teatavaid toiminguid tehes klõpsate, teie keele-eelistusi, mida te ostate jne.

Töötleme Klientide ja nende Klientide Ärikontaktide isikuandmeid järgmisel viisil. Avaldame oma tütar- ja sidusettevõtetele eesmärgiga pakkuda teenuseid meie Klientidele ja Klientide Ärikontaktidee. Avaldame töövõtjatele, teenusepakkujatele ja kolmandatele isikutele niivõrd, kuivõrd see on mõistlik ja vajalik Klientidele ja nende Klientide Ärikontaktidele meie Rakenduste pakkumiseks, ülal pidamiseks ja toetamiseks, näiteks maksete töötlejatele ja andmekeskusele või veebimajutuse pakkujatele.

Cvent CMO Trade korrigeerimissusteem jaga, müü ega paku mingeid andmeid Trading Blotter System isikutele müügiedenduse eesmärgil.

Teenuste toimimise tagamiseks, mida Klient on lepingu alusel meilt tellinud. Mõned näited: Kui Kliendi Ärikontakt kasutab mõnda meie Rakendust üritusele registreerumiseks, kasutame tema esitatud e-posti aadressi, et saata temale selle üritusega infot ja teavitusi. Kui Kliendi ärikontakt kasutab meie Rakendusi, et maksta sündmusele registreerimise eest või muude toodete ja teenuste eest tasumiseks, siis edastame krediitkaardi andmed maksekaartide töötlejatele, et kontrollida makseteavet ja tehingud lõpuni viia.

Kui Klient esitab pakkumistaotluse koosolekuruumi pakkujale, kes on nimetatud Cvent Supplier Network, või Kliendi soovitatud Kliendi Ärikontaktile, võtab Cvent selle tegevuskoha, haldusettevõtte või Kliendi Ärikontaktiga ühendust ning avaldab need andmed, mis sisaldavad isikuandmeid, on vajalikud pakkumistaotlusele vastamiseks.

Kui Klient või Kliendi Ärikontakt kasutab oma sotsiaalmeedia tunnuseid andmete jagamiseks oma sotsiaalmeediplatvormil või meie Rakendusse sisse logimiseks, jagame me andmeid tema sotsiaalmeediakonto pakkujaga. Meie poolset andmete jagamist reguleerib sotsiaalmeedia veebisaidi privaatsuspoliitika. Avaldada ürituse korraldajatele, eksponentidele või teistele osalejatele kliendi juhtnööre või kliendi ärikontakti nõusolekut, näiteks nõustudes sellega, et eksponent skannib oma ürituse märgi oma kontaktteabe jagamiseks, klõpsates nõusoleku andmiseks eksponentide kohta teave saamiseks või nõustudes aktiivselt jagama teavet rakenduse Cvent mobiilirakenduses nt nimi, kontaktteave, profiilipilt, küsitluste vastused, küsimuste ja vastuste omadused, kommentaarid, sõnumid, küsitluste vastused jne.

Millist hammaste korrigeerimise süsteemi peaksin eelistama?

Edastame kolmandale isikule ühinemise, sundlikvideerimise, ümber struktureerimise, rekapitaliseerimise, reorganiseerimise, laialisaatmise CMO Trade korrigeerimissusteem muu Cventi varade osalise või täieliku müügi või võõrandamise korral, kas jätkuva äritegevuse käigus või osana pankrotist, likvideerimisest või muust sarnasest menetlusest, kus Cventi valduses olevad meie Klientide või Klientide Ärikontaktide isikuandmed on osa võõrandatavatest varadest.

Ettevõttesisestel ärieesmärkidel, mis hõlmab Rakendustele juurdepääsu ja nende kasutamise administreerimist, andmete analüüsi, Klientide turvalist tuvastamist Rakendusse sisselogimisel, Rakenduste täiustamist ja muutmist, meie edenduskampaaniate tõhususe kindlaks tegemist, Teenuste eest arvete esitamist ja meie äritegevuse käitamist. Usume, et see on vajalik või asjakohane: a kohaldatavate seaduste, sealhulgas teie elukohariist väljaspool kehtivate seaduste kohaselt; b ameti- või riigivõimude nõudmistele vastamisel, sealhulgas ameti- või riigivõimudele väljaspool teie elukohariiki ja c kuritahtlike tehingute eest kaitseks või nende tuvastamiseks.

Muudel eesmärkidel, juhul kui Kliendi Ärikontakt on andnud selgesõnalise nõusoleku. Me koondame ja muudame anonüümseks andmed i Klientide ja Klientide Ärikontaktide kohta ning ii meie Rakenduste kasutamise kohta, et muuta meie Rakendusi veelgi paremaks, võrdlusaluse loomiseks ning muude äriteabel ning luua võrdlusalus ja teisi äriteabetooteid.

Koondatud ja anonüümseks muudetud teave ei sisalda isikuandmeid st ei võimalda identifitseerida ühtegi üksikisikut.

Millist hammaste korrigeerimise süsteemi peaksin eelistama?

Millistel õiguslikel alustel töötleb Cvent Euroopa Majanduspiirkonnast saadud isikuandmeid? Euroopa Majanduspiirkonnast EMP pärit isikute puhul sõltub nende isikuandmete kogumise ja kasutamise õiguslik alus töötlemise laadist ja asjaoludest. Kui oleme oma Klientide isikuandmete volitatud töötleja, siis võib meie õiguslik alus olla lepingu täitmine või nõusolek. Kui oleme vastutav töötleja, siis on meie õiguslik alus nõusolek või õigustatud huvi, kui töötlemine on meie või meie Klientide õigustatud huvides ja kui seda ei kaalu üles üksikisiku andmekaitse huvid või põhiõigused ja -vabadused.

Selliseks huviks on pakkuda üksikisikutele ligipääs Rakendustele ja Rakenduste omadustele; saata neile küsitud teavet; tagada meie Rakenduste turvalisus volitamata või pahatahtlike tegevuste ennetamisega või tagada vastavus meie kasutustingimuste, lepingute ja muude poliitikatega.

Kui kaua säilitab Cvent Klientide poolt CMO Trade korrigeerimissusteem isikuandmeid? Kui meie Kliendiga sõlmitud lepingus pole teisiti sätestatud, siis töötleme andmeid kuni 90 pärast lepingu lõppemist, mille järel eemaldame need oma tootmiskeskkonnast. Kuidas pääseb Kliendi Ärikontakt ligi oma isikuandmetele ja kuidas ta saab neid parandada või kustutada?

CMO Trade korrigeerimissusteem riikides, sealhulgas EMP riikides, samuti ka mõnedes USA osariikides, on Kliendi Ärikontaktidel nende soovi korral õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning lasta neid vajaduse korral parandada, kustutada või juurdepääsu piirata. Lisaks võivad Klientide Ärikontaktid paluda teatud liiki isikuandmete saatmist neile või nende poolt nimetatud teisele organisatsioonile struktureeritud ja masinloetavas formaadis.

Video: Hambaarsti külastus väikelapsega 2021, Mai

Kui me töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek tagasi võtta. Vt Cventi klientide jaotist allpool. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust. Kliendi Ärikontaktidel EMPs on ka õigus kaevata andmekaitse järelevalveametile oma elukohariigis või riigis, kus nad töötavad — kuigi me loodame, et meie saame teid aidata, kui teil on küsimus või mure seoses sellega, kuidas me teie isikuandmeid kasutame.

Stock Options Simulator

Cvent töötleb Kliendi Ärikontaktide andmeid Kliendi juhiste järgi, meil puudub otsene kontroll töödeldavate isikuandmete üle ning need andmed CMO Trade korrigeerimissusteem kuulu meile. CMO Trade korrigeerimissusteem kohustuseks on järgida kõiki määruse ja seadusi seoses teavitamise, avaldamise ja nõusoleku saamisega enne andmete edastamist Cventile töötlemiseks. Rahvusvaheline kaubandussusteem DOO iga Ärikontakt, kes soovib andmetele ligipääsu, neid parandada või kustutada, peab esitama oma taoltuse Kliendile.

Kui Klient nõuab Cventilt Kliendi Ärikontakti isikuandmete eemaldamist andmekaitsemääruse järgimiseks, täidab Cvent CMO Trade korrigeerimissusteem taotluse asjakohase määruse või seadusega nõutava aja jooksul.

Me ei vasta teabenõude muutmise taotlusele, kui usume, et muudatus rikub mis tahes seadust või seaduslikke nõudeid või põhjustab teabe ebatäpsust. Sellistel juhtudel me teavitame Klienti seadusest tulenevatest kohustustest, mis ei võimalda meil vastavat Edulugude kauplemisvoimalused täita.

Kuidas pääseb Klient ligi oma isikuandmetele ja kuidas ta saab neid parandada või kustutada? Klientidel on samad õigused oma isikuandmetele ligipääsuks, korrigeerimiseks või kustutamiseks, nagu on ülalpool väljatoodud.

Cvent töötleb selle taotluse asjakohase CMO Trade korrigeerimissusteem või seadusega ettenähtud aja jooksul. Me säilitame kõikide isikuandmete juurdepääsu, parandamise ja kustutamise taotluste läbivaatuse ajaloo, et tagada dokumenteeritud andmed määruse nõuete järgimise kohta. Kalifornia elanikud Kui olete Kalifornia elanik, näevad kalifornia seadused teile ette konkreetsed õigused teie isikuandmete osas, sealhulgas õiguse nõuda, et avaldaksime teile teatud teavet teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta viimase 12 kuu jooksul; õiguse nõuda, et kustutaksime teie isiklikuandmed, mille oleme teilt kogunud, välja arvatud teatud erandid; ja õiguse loobuda oma isiklikandmete müügist.

Sellise taotluse tegemiseks klõpsake veebivormi esitamiseks siinhelistage või saatke kiri aadressile: Cvent Representative Greensboro Station Place, 7th Floor Tysons Corner, Virginia [email protected] Pidage palun meeles, CMO Trade korrigeerimissusteem me oleme kohustatud vastama ainult kahele sellisele taotlusele aastas.

Meil on ka õigus mitte mitte olla diskrimineeritud, kui te toimite vastavalt oma Kalifornia andmekaitseseaduse õigustele. Cvent võib olla kogunud viimase 12 kuu jooksul järgmiste kategooriate isikuandmeid: Identifitseerijad, nagu nimi, postiaadress, interneti protokolli aadress, e-posti aadress või muud sarnased identifitseerijad.

California tsiviilkoodeksi Äriteave, sealhulgas ostetud või kaalutud toodete või teenuste andmed. Interneti või muu elektroonilise võrgutegevuse teave. Geograafilise asukoha andmed. Heli- ja visuaalne teave, näiteks klienditeeninduse kõnesalvestused ja fotod. Töö- või tööalane teave. Haridusalane teave. Mis tahes eespool määratletud teabe põhjal tehtud järeldused. Seda teavet kogutakse ja kasutatakse käesolevas privaatsuspoliitikas avaldatud eesmärkidel.

Võimalik, et Cvent on 12 kuu jooksul vahetult enne nende värskendatud privaatsuspoliitika postitamist avaldanud kliendi või külastaja nime, ametinimetuse või ettevõtte kontaktteabe võõrustamiskohtades nt restoran või hotell või Cventi turundussündmuste sponsorid. Kui klient või külastaja soovib, et tema teave oleks sellist tüüpi avalikustamisest välistatud, klõpsake taotluse esitamiseks siin. Võimalik, et Cvent on avaldanud ükskõik millise ülalnimetatud isikuandmete kategooriast isiku nõusolekul või teenuse osutajaga sõlmitud kirjaliku lepingu alusel ärilistel eesmärkidel 12 kuu jooksul vahetult enne selle ajakohastatud privaatsuspoliitika postitamist.

Kuidas kasutab Cvent küpsiseid ja teisi sarnaseid tehnoloogiaid? Küpsised ja Veebimajakad Kui üksikisikud suhtlevad meie Rakendustega, kasutame meie ja meie müüjad küpsiseid ning teisi sarnaseid automaatseid andmekogumistehnoloogiaid, et koguda teavet kasutatud seadmete, sirvimistegevuste ja —mustrite kohta, sealhulgas: Meie Rakenduste külastuste üksikasjad, näiteks meie rakendustele ligipääsu kuupäev ja kellaaeg, meie rakendustele kulutatud aja pikkus, veebisaidid, mis teid meie Rakendustega linkisid või veebisaidid, millelt teilt meie Rakendustesse linkisid, ressursid ja sisu, mida te Rakendustele juurdepääsuks kasutate.

OnStar Services

Teavet teie arvuti ja internetiühenduse kohta, nt teie IP-aadress, arvuti tüüp, ekraani resolutsioon, keel, Interneti brauseri tüüp Valikud kauplemine MOOC. versioon.

Allpool on tehnoloogiad, mida me kasutame automaatseks andmekogumiseks. Me ei kasuta ühtegi nendest tehnoloogiatest andmete kogumiseks Kliendi Ärikontaktide kohta turunduse ja reklaami eesmärgil.

Brauseri küpsised. Küpsis on väike fail, mis paigutatakse arvuti kõvakettale. Teatud tüüpi küpsiste piiramine või takistamine võib takistada ka kliendil või kliendi ärikontaktil teatavate rakenduste osade kasutamist sõltuvalt sellest, kuidas brauseri seaded on konfigureeritud.