Liigu sisu juurde

Õppetegevus 1. Immateriaalse põhivara hindamise turul ja kulude lähenemisviisid 7. Innovatsiooni teooria ja tsüklite teooria positsioonid J. Lisaks ostetakse ettevõtete siin uues tööstusharudes, väljumine mittetulunduslikest tööstusharudest, ettevõtte tõhusa "portfelli" valikust; 2 Kohandamine väliskeskkonnaga, s. Kogemused uuenduslik tegevus Sotsiaalfääri institutsioonid mehi Altai piirkondliku kriisi keskuse näites Arenenud innovatsiooni strateegia on harva puhtalt formaalne ja sageli põhineb mitmete töötajate hinnangul ja intuitsioon kõrgeimast juhtimisest.

Ettevõtte turuväärtuse koguväärtus sõltub ettevõtte majandustegevuse kasumlikkusest ja riskiastmest, potentsiaalse ostja maksevõimest, alternatiivsete investeerimisobjektide olemasolust jne. Investeerimisväärtus- võtab arvesse konkreetse investori nõudmisi riski, kasumlikkuse jms osas. See arvutatakse vajaduse korral investeerimisotsuse tegemiseks.

Tagatise väärtus- hind, mida laenuandja loodab saada vara müügist turul laenuvõtja maksejõuetuse korral. Krediidiressursside ligimeelitamisel või muude kohustuste andmisel hinnatakse seda, millal ettevõte on panditud. Likvideerimisväärtus- varade eraldi müügi hind, millest arvatakse maha kõik ettevõtte kohustused ja müügikulud.

See on hinnanguline ettevõtte likvideerimise korral. Maksuväärtus- arvutatakse maksustamise eesmärgil vastavalt maksuhaldurite esindajate nõuetele. Turundusstrateegiate väljatöötamine, et rahuldada "peidetud" vajadusi. Süsteemi lähenemisviisi kasutamine innovatsiooni eelises. Uuenduslike protsesside riiklik reguleerimine makrotasandil, riiklike uuenduslike süsteemide loomine Cisco, Xerox jne. Paljus mõttes on planeerimine vastu võtta tulevaste sündmustega seotud lahenduste kompleksi.

Kitsas arusaamades vähendab planeerimine spetsiaalsete dokumentide koostamisele - kavade määratlemisel ettevõtte konkreetseid meetmeid rakendamiseks tehtud otsuste tegemiseks.

Eesmärk ja planeerimise ülesanded 5 Peamine eesmärk on tagada ettevõtte tõhus toimimine ja arendamine. Planeerimise meetodeid bilansi; normatiivne; programmiliselt sihtmärk; faktor Ökonoomne matemaatiline.

8. peatukk Vaartus Integratsioon ja mitmekesistamine

Keskmise tähtajaga strateegiline planeerimine tulevane planeerimine 2 5 aastat, peamine tootmine ja tehnika näitajad on välja töötatud tehnilise, organisatsioonilise, majandusliku ja sotsiaalse arengu juhised.

Lühiajaline planeerimine praegune 1 aasta arvutatakse ja luuakse planeeritud tehnilised näitajad ning arendatakse ja paigaldatakse süsteeme ja eeskirju, töötatakse välja ettevõtte äriplaan. Lühiajaline planeerimine operatiivne 1 ruut. Strateegiline planeerimine on meetmete kogum, et saavutada pikaajaline edu 5 1 aasta edu eesmärgid ettevõtluses.

Ettevõtlusmissiooni arendamine 2. Eesmärkide loomine 6. Strateegiate moodustamine 7. Strateegia valik 3.

Ettevõtte sisemise välispinna analüüs 5. Ohtude ja võimaluste analüüs 4. Mõjutegurite analüüs 8. Oodatavad finantstulemused 6 innovatiivse strateegia valimine sõltub seadmete ja tehnoloogia arendamise tasemest ja dünaamikast, strateegia väljatöötamisel tekkivate konkurentide arendamise tasemest ja Kuidas analuusida binaarseid voimalusi läbi: - strateegilised analüüsi vahendid; - teooria elutsükli ühe toote toodetud; - toodetud toodete põlvkondade suhe; - läbi viidud teadus- ja tehnikapoliitika; - tehnoloogilise auditi vahendid jne 6 1 Meetodi SWOT-analüüsimeetod Tugeva ja nõrga küljede nõrkuste missioon SWOT EESMÄRGID Organisatsioon Tugevused Ohtu Võimalused Organisatsioon Swot Tabeli analüüs Positiivne mõju Negatiivne mõju tugevusi sisemise või tekstiprojekti omadused, nõrkuste andmine Kolmapäev Võimalused välised ohud välised ohud välised tõenäolised tegurid, välised tegurid, mis võivad pakkuda täiendavaid komplikatsioone olukorra saavutamiseks eesmärgi saavutamiseks 6 3 meetod peamiste pädevuste analüüsimiseks.

Arusaamine ettevõttes on vaja midagi, mida kliendid hindavad pädevuste kindlasti häid omadusi 1 Taotluse laiuse keerukus imitatsioon. Tegurite määratlus klientidele, kes kliendid määravad Lahendused ostes või tegelevad võrdlevad pädevuste loetelude ja võimaluste hindamine 4 2 3 pädevuste hindamine, mis on praegu pädevuste määratluse korraldamisel, mis võimaldab teil saavutada spetsiaalsete tegurite soovitud väärtusi 4 viie konkursijõudude mudel PORTER-mudel 6 Tööriist konkurentsitingimuste ekspertiisi analüüsi läbiviimiseks turu hindamisel tööstuse mõjuvõimaluse mõju hindamisel uute konkurentide tekkimise ohu korraldamiseks Uute konkurentide tekkimise ohu korraldamiseks - uued turuosalised; Konkurentsi intensiivsuse mõju tarnijate; Ostjate mõju asendajate välimuse oht.

Ühine ettevõtte strateegia 2. Konkreetsete ettevõtete äristrateegia 3. Organisatsiooniline struktuur 4. Rahandus üldise finantsmäärusega 5. Toode konkurentsivõime 6. Kulude struktuuri kvaliteedi hindamine SNW 7 strateegia kujundamisel kasutatakse põhimõtteid: - toodetud kaupade mitmekesistamine; - erinevate innovatsiooniliikide kasutuselevõtu tulemusena paranenud kaupade tootmise kombinatsioonid; - rakendused erinevates kaupades, sõltuvalt nende konkurentsivõimest, mitmesugustest strateegiatest: tsellunistid, raired, patendid või laiendid; - rahvusvahelise integratsiooni ja koostöö arendamine; - Parandada juhtimisotsuste kvaliteeti jne 6 Sünnitus heakskiidu hävitamine Loodusliku Exodus Fall Lycle Toote lihtsustamine Toote elutsükli stabiliseerimine 7 1 idee tekkimine, mis põhineb uuel tehnoloogial, toimimise põhimõtete kindlaksmääramisel.

Ettevõtte expeller'i ümberkujundamise algus ettevõttele patsiendile. Ettevõtte patsiendi ümberkujundamine neitsi ettevõttele. Uute toodete laiaulatuslik rakendamine. Virgin'i ettevõtte tegevuse laiendamine maailmaturul, filiaalide loomine.

Haridus firmalt Virgin Company. Parandused ratsionatsiooniettepanekute tasandil. Reorganiseerimine on kommutatsioonifirmade eraldamine. Muutused ettevõtete spetsialiseerumisel: teiste toodete vabastamine. Toote tootmine C-aja jooksul, t T 1 ettevõtte tootmise struktuur T2 T3 AC A B B C Teadusliku ja tehnilise poliitika strateegiline planeerimine nõuab iga asjaomaste seadmete põlvkonna arengusuundade usaldusväärset identifitseerimist ja prognoosimist kõigis selle elutsükli etappides, ettevõtte tehniline poliitika peaks hoolikalt jälgima kodumaiste ja globaalsete suundumusi teaduse ja tehnoloogia suundumusi.

Teabevahendite analüüsimise metoodilised aparaadid sisaldavad meetodeid: avaldamise tegevuse omaduste määramine; analoogide patendid; terminoloogiline ja leksikaalne analüüs; Näitajate süsteemid. Tootmislogistika tootmisprotsessid esmane Väärtusvaheahelate rakendamine Järgneva hoolduse 9 Organisatsiooni turupositsioon määratakse järgmiste näitajate kumulatiivse mõjuga: - kontrollitud turuosa ja selle arengu dünaamika; - 8.

peatukk Vaartus Integratsioon ja mitmekesistamine rahastamisallikatele ja toorainetele; - Leaderi või järgija positsioonid valdkondlikus konkurentsi võitluses jne. Strateegia valik toimub iga toote jaoks, eesmärgi seadmisel eraldatud suund. Spetsiaalset äri iseloomustab kõrge kvaliteediga, radikaalsed uuendused, väikesed mahud. Strateegiate omadused: rakulise võimsuse strateegia on iseloomulik suurte tavade tootmise valdkonnas tegutsevate organisatsioonide jaoks.

Keskmine kvaliteet. Patsiendi niši strateegiat iseloomustab piiratud spetsialiseerumine piiratud tarbijate ringile. Kõrge kvaliteet.

8. peatukk Vaartus Integratsioon ja mitmekesistamine

Puttan ühendamine strateegia on mõeldud kohalike turu omaduste salvestamiseks. Rahuldada individuaalseid taotlusi. Exceller Pioneer strateegia on seotud uute või vanade turusegmentide radikaalse ümberkujundamisega.

Need ettepanekud jõuavad juhtpositsiooni, mis neid üldistab ja võtab lõpliku otsuse tõenäoliselt meeskonnas arutamisel 3 konsultantide kaasamisega 11 Investeerimisprojekti juhtimise objekt Start Technologicolity Sisu tulemus Meetodid ja projektijuhtimise Technologies Innovatiivne projektijuhtimise objekt Alusta? Projektide meetodid ja tehnoloogia haldamine 12 Neli suunda SSP-s on omavahel ühendatud ja esindavad põhjuslikku strateegiate ahelat: Finantsnäitajad kajastavad tegevuste tulemust, näidata, kuidas huvitavad investorid investeerida ettevõtete suhetesse klientidega, kes võivad kliente huvitada neid ja nõutavaid rahalisi vahendeid Tulemused Sisemised protsessid näitavad, millised protsessid mängivad innovatsiooni konkurentsieelise rakendamisel kõige olulisemat rolli ja personali arendamist näitavad, millised teadmised, oskused, kogemused, tehnoloogiad ja muud immateriaalsed varad suudavad ettevõte realiseerida konkurentsieelis 12 SSP arendamine: töötatakse välja tasakaalustatud loendamise kaardid, mis peegeldavad ettevõtte peamisi eesmärke, samuti nende lagunemist kriitiliste edutegurite CFU kujul.

Edutegurite üksikasjaliku arusaamise aste sõltub ettevõtte eripäradest ja millisel tasemel seire eeldatakse ja hindab edutegurite rakendamist ja selle tulemusena eesmärki saavutamist. Näide Üks eesmärke lojaalsust CFU kliendi kvaliteedi klienditeeninduse kvaliteedile 12 SSP arendamine: edutegurite rakendamise hindamiseks töötatakse välja peamiste tulemuslikkuse näitajate kogum KPE. Need näitajad kvantifitseerivad nende jaoks edutegureid, valemeid või muid arvutusmeetodeid.

KFU Näide Kvaliteetne klienditeenindamine Kaebuste arv ja kaebused Tellimuse taaskasutuste arv on esitatud eesmärkide kavandatud väärtused edutegurid ja tulemuslikkuse näitajad strateegilise ja taktikalise perioodi kohta. Nende väärtuste saavutamist jälgitakse perioodiliselt ja kasutatakse otsuste tegemiseks EPR jagamise voimalustehingud muutmiseks 8.

peatukk Vaartus Integratsioon ja mitmekesistamine strateegiate muutmiseks. Edutegurid on selle eesmärgi saavutamiseks mingisugune tingimus, protsessid näitavad, kuidas need tingimused teostatakse.

Kliendi klientide lojaalsuse kvaliteediga klienditeeninduse protsesside protsessi kohaletoimetamise protsess Protsessi müügiprotsess KPE Korduvate apellatsioonkaebuste arv Tootekvaliteedi number Kaebuste ja kaebuste esitamine Tellimusega Strateegia valik on innovatsioonihalduse tsükli kõige olulisem osa. Turumajanduses ei ole pea hea toode piisav, et ta peab hoolikalt jälgima uute tehnoloogiate tekkimist ja planeerima oma ettevõtte sissejuhangut konkurentidega kursis.

Uuendusliku strateegia saab kombineerida otsustusprotsessiga. Mõlemal juhul on eesmärgid strateegiaobjektid ja fondid, millega eesmärgid saavutatakse tehtud otsused. Innovatsioonide edendamiseks on oluline selgelt sõnastatud uuenduslik strateegia.

Enamgi veel, uuendusstrateegia tähendab omavahel seotud omavahel seotud tegevusi selle ettevõtte firma elujõulisuse ja võimsuse tugevdamise nimel tema konkurentide suhtes. Teisisõnu, uuendusstrateegia—see on üksikasjalik, terviklik, terviklik plaan eesmärkide saavutamiseks.

Üha rohkem ettevõtteid tunnustavad vajadust strateegilise planeerimise järele ja selle aktiivselt tutvustada.

See on tingitud kasvava konkurentsi tõttu. Sa pead elama mitte ainult täna, vaid ka ennetada, planeerivad võimalikud muudatused, et näha ja võita konkurentsivõimelise võitluse. Uuendusliku strateegia väljatöötamine on seotud ka teadusuuringute kavade ja muude innovatsioonivormide arendamisega.

Strateegiline planeerimine Jätkub kaks peamist eesmärki: 1 Ressursside tõhus jaotamine ja kasutamine on nn "sisemine strateegia", kus on kavas kasutada piiratud Malaisia ??binaarsed variandid, näiteks kapitali, tehnoloogiaid, inimesi. Lisaks ostetakse ettevõtete siin uues tööstusharudes, väljumine mittetulunduslikest tööstusharudest, ettevõtte tõhusa "portfelli" valikust; 2 Kohandamine väliskeskkonnaga, s.

Lisaks põhineb strateegiline planeerimine paljude andmete kogumise, kogumise ja analüüsimisel, mis võimaldavad kaotada kontrolli turul. Uuendusliku strateegia väljatöötaminesee algab organisatsiooni üldise eesmärgi sõnastusest.

See peaks olema arusaadav igale isikule, sest see mängib olulist rolli väliskeskkonna, turu, tarbijaga seotud ettevõtte lingides. Organisatsiooni üldine eesmärk peaks arvestama: - ettevõtte põhitegevus; - väliskeskkonna tööpõhimõtted kaubanduspõhimõtted, tarbija suhted, ärisuhted ; - organisatsiooni kultuur, selle traditsioonid, töökliima. Uuenduslik strateegia on teoreetiliste ja empiiriliste uuringute lähtepunkt. Organisatsioonid võivad erineda, kuidas nende juhid, kes võtavad peamisi otsuseid uuenduste kasutamise strateegiaga.

8. peatukk Vaartus Integratsioon ja mitmekesistamine

Kui iga organisatsiooni tippjuhtkond toetab innovatsiooni rakendamise katseid, suureneb tõenäosus, et innovatsioon selles organisatsioonis sissetoomiseks tehakse. Kuna need hõlmavad tippjuhtkonna otsuste tegemise protsessi, suureneb strateegiliste ja rahaliste eesmärkide tähtsus. Arenenud innovatsiooni strateegia on harva puhtalt formaalne ja sageli põhineb mitmete töötajate hinnangul ja intuitsioon kõrgeimast juhtimisest.

See viiakse läbi järgmise skeemi järgi: faas A on kõige raskem. Selle rakendamise mehhanism on joonisel fig. Paljud uuenduslikud strateegiad tekivad pärast innovatsiooni ideed.

Joonis fig. Strateegilise planeerimise faasid Organisatsiooni uuendusliku strateegilise seisundi hindamiseks võib rakendada erinevaid meetodeid: põhiküsimuste meetod, SWOT-analüüsi meetod, kosmosemeetod ja muud meetodid1 joonis 5. Uuendusliku strateegia sõnastus Põhiprobleemid See põhineb küsimuste koostamisel ja vastuste analüüside koostamisel kõigi organisatsioonide välis- ja sisekeskkonna teguritele, mis takistavad organisatsiooni eesmärkide saavutamisel või aitama kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele.

SWOT-analüüsi meetod See põhineb organisatsiooni tugevuste ja nõrkuste tugevuste tuvastamisel, välisteohtude ohtude ja võimaluste võimalused ja seejärel nende vaheliste suhete ahelate loomiseks järgneva loomise jaoks Organisatsioon ja strateegiate valik nende saavutamiseks.

8. peatukk Vaartus Integratsioon ja mitmekesistamine

Seega peate kõigepealt kindlaks tegema tugevad, nõrkused, võimalused ja ohud ning vähendama neid tabelis tabel 5. Tabel 5. Matrixi funktsioonid Samamoodi hinnatakse ka ohtude mõju hindamisele organisatsioonile tabel 5.

Ohtu maatriks Joonis fig.

Heitkoguste väärtuse liigid väärtuslik paberid Lähenemisviise hindamise mitte-kontrollitud minoritaarse pakette Auhinnad ja allahindlused aktsiate turuväärtuse kindlaksmääramisel Aktsiate ja võlakirjade turuväärtuse arvutamise mudelid Ettevõtte kulude hindamine ümberkorraldamise ajal Ümberkorraldamise eesmärk Ettevõtete strateegilise suuna liikide liiki ümberkorraldamine Ümberkorraldamise vormid Ettevõtte turuväärtuse hindamine ümberkorraldamise ajal Kirjandus Õpik on kirjutatud vastavalt föderaalse riigi nõuetele haridustase Kõrgem kutseharidus Kolmanda põlvkonna. See sisaldab ülemaailmse majanduse toimimise teooria ja praktika aluseid ärisüsteem Millises rahvusvahelisel rollis on rahvusvaheline roll majandussuhted : Rahvusvaheline integratsioon, rahvusvaheline kaubandusrahvusvahelised teenused et al. Peamised meetodid hindamise väärtus kinnisvara ettevõtte äriselle immateriaalse vara, inimkapitali jne üliõpilaste üliõpilaste üliõpilased õppivad valdkondades koolituse "majanduse" ja "juhtimise". Raamat kuulub kogumisse: Casna neid. Õpik sisaldab peamisi teemasid koolitus "Ettevõtte äri väärtuse hindamine majanduslike erialade kohta vastavalt Venemaa Föderatsiooni kõrgema kutsehariduse riikliku haridusstandardi nõuetele.

Ettevõtte riigi koordinaadid Space-meetod eraldiste ja meetmete strateegiline hindamine Tuginedes ettevõtte positsiooni analüüsile ja nende toimimise tingimustele nelja koordinaatide toimimise tingimustele: ettevõtte konkurentsieelisele; vastavalt selle strateegilisele potentsiaalile SR ; Vastavalt tööstuse atraktiivsusele IA ; Vastavalt makrode piisavusele m.

Uuendusliku strateegia väljatöötamise alus on toote elutsükli teooria, ettevõtte turupositsioon ja selle teaduslik ja tehniline poliitika. Eraldada järgmised tüübid uuenduslikud strateegiad: 1 solvav - ettevõtetele omadused, mis põhinevad nende tegevuse põhimõtetel ettevõtluskonkursi põhimõtetel.

  • Standardne sularahakonto valikute kauplemise vastu
  • Kõige olulisemad uuenduslike ettevõtete ehitamise ja parandamise põhimõtted on järgmised: - otsustamise algatamine, funktsioonide, ülesannete ja otsustavate rajoonide teisese algatamine; - tööjõu ratsionaalne eraldamine, spetsialiseerumine ja koostööd; - struktuuriüksuste koostoime hierarhia minimaalse hierarhia taseme arvuga; - juhtitavuse tagamine igal hierarhilisel tasandil; - kahekordse alluvusega üksuste vastuvõetamatus; - optimaalsete rajoonide loomine; - võime kiiresti ümber korraldada eesmärkide, ülesannete jne muutmisel.

Seda iseloomustavad väikesed uuenduslikud ettevõtted; 2 kaitsev - eesmärk on hoida ettevõtte konkurentsivõime juba olemasolevatel turgudel. Selle strateegia peamine ülesanne on intensiivistada innovatsiooniprotsessi korrelatsiooni "kulude tulemus".

Selline uuenduslik strateegia nõuab intensiivset teadus- ja arendustegevust; 3 imitatsioon - kasutavad ettevõtted, kellel on tugev turg ja tehnoloogilised positsioonid. Simulatsiooni strateegia rakendab ettevõtted, mis ei ole "pioneerid" küsimuses erinevate uuenduste turule. Samal ajal kopeeritakse neid väikeste uuenduslike ettevõtete või juhtivate ettevõtete turule väljastatud uuenduste peamised tarbijaomadused kuid mitte tingimata tehnilised omadused. Uuenduslik strateegia jätkub "Ajavahemiku" põhimõttest.

Uuendusliku strateegia valikujuhised, võttes arvesse turupositsiooni kontrollitud turuosa ja selle väljatöötamise dünaamikat, juurdepääsu rahastamis- ja tooraineallikatele juurdepääsu allikatele ja toorainele, juhi või järgija positsiooni tööstuse konkurentsile skeem joonis 5. Valik uuendusliku strateegia viiakse läbi igas suunas eraldatud hindade. Masinate ja seadmete turuväärtuse hindamine Kasumlik lähenemine masinate ja seadmete turuväärtuse hindamisele 6.

8. peatukk Vaartus Integratsioon ja mitmekesistamine

Turu lähenemisviis masinate ja seadmete hindamisele 6. Suurem lähenemisviis masinate ja seadmete turuväärtuse hindamisele: 7. Immateriaalsete varade hindamine 7. Immateriaalsete varade tunnused 7. Kasumlik lähenemine immateriaalse vara turuväärtuse hindamisele 7. Immateriaalse põhivara hindamise turul ja kulude lähenemisviisid 7. Immateriaalsete varade hindamise omadused Kinnisvara lähenemisviisi abil 8.

Varude kulude hindamine 8. Inventuuri üldised omadused 8. Varude klassifikatsiooni kavandatud otstarbega 8. Varude kaalumise omadused 8. Varude hindamise omadused 9. Võlgniku ettevõtte vara väärtuse hindamine pankroti all müümiseks 9. Omadused ettevõtte vara väärtuse hindamisel kriisivastase juhtimise protsessis 9. Võrdlev lähenemisviis võlgniku ettevõtte vara väärtuse hindamisele 9.

Kinnisvara lähenemisviis vara väärtuse hindamiseks - võlgnik 9. Kasumlik lähenemine võlgniku ettevõtte vara väärtuse hindamisele Peatükk Inimkapitali ettevõtete hindamise meetodid ja mudelid Õpilase väljendus- ja esinemisoskuse arendamiseks luuakse reaalseid kõnesituatsioone, õpitakse suuliselt ettekantava teksti koostamist, kõne ja ettekande abivahendite kasutamist.

Kirjalike tekstide koostamisel on rõhk looval žanripärasel eneseväljendusel, kuid õpitakse ka tarbetekstide koostamist.

8. peatukk Vaartus Integratsioon ja mitmekesistamine

Õigekeelsus Kirjakeel ja kõnekeel. Murre; kodumurre. Ülevaade keele muutumisest ja arendamisest. Olulisemad õigehääldusjuhised.

  1. CV: Rando Värnik
  2. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava – Riigi Teataja
  3. Simple Trading System Lifer keskmine Crossover, mis tootab

Võõrsõna õigekirjutuse põhilised erijooned. Suur ja väike algustäht asutuste, ettevõtete, organisatsioonide nimedes ja nimetustes. Sõna kokku- ja lahkukirjutamine olenevalt tähendus- ja vormipõhimõttest. Lühendid ja lühendamine.

Sõnaliigid: käändsõna, pöördsõna, muutumatu sõna, nende kasutamine ja ülesanded lauses. Tüvi, liide, tunnus, lõpp.

Finantsprognooside koostamine III (võlakordaja, maksevõime näitaja)

Tüvemuutuste ja astmevahelduse lühiülevaade. Käänete funktsioonid.

Estonian Research Information System

Soovitatavad i-mitmuse vormid. Veaohtlikud rektsioonijuhud. Soovitatavad i-ülivõrde vormid. Tegusõna käändelised vormid ja nende kasutamine lauses. Nende kasutamine lauses. Lause tähendusosad ja lauseliikmed.

Peamised sõnajärjemallid, nende kasutamine info liigendamiseks. Lihtlause ja lauselühend, nende kasutamine sõnastuse rikastamisel. Lisandi kasutamine.

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava

Liitlause: rind- ja põimlause. Otse- ja kaudkõne. Ülevaade kirjavahemärkide tarvitamisest. Sõnamoodustus, selle kasutamine sõnastuse rikastamiseks. Sõnavara: sünonüümid, homonüümid, antonüümid, paronüümid; termin ja mõiste. Olulisemad keelekäsiraamatud. Õigekeelsussõnaraamat ja selles sisalduv info.