Liigu sisu juurde

Sulgemised hakkasid Euroopa pandeemiaolukorda parandama ning üllatusnäitajaid ja majandusprognoose Seetõttu sõltume üsna palju nende seatud piirangutest kaubeldavatele väärtpaberitele. Edasine strateegia Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele, peamiselt sektorite seest. Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks. Parimaid tulemusi näitasid energeetika- ja finantssektor.

SEB Varahalduse kuukommentaar november 2020

Poola ja Ungari ähvardasid ELi järgmise Aktsiate valikute edastamine valdusfirma ja majanduse taastekava vetostada — nende praegused valitsused on vastu õigusriigi tingimustele. Turg usub siiski kompromissidesse, kuna mõlemad riigid saavad ELi eelarvest märkimisväärset kasu.

Meie aktsiate valik aitas kaasa enamiku sektorite suhtelisele tulemuslikkusele; kaotusi näitasid vaid materjali- ja IT-sektorid. Fondi suhtelise tootluse suurimad panustajad olid Poola juhtiv e-kaubanduse platvorm Allegro alakaalus Aktsiate valikute edastamine valdusfirma, Balkani pank Addiko ja Türgi Garanti Bankasi.

Standardhalbe kalkulaatori varu valikud Kuidas alustada ari ilma rahata

Lisaks kasutasime erakordseid hindu, et vähendada oma osalust Poola ja Türgi pankades. Telekommunikatsioonisektoris väljusime Turk Telekomist ning ostsime Turkcelli ja Orange Polska aktsiaid.

Ostsime Poola juhtiva jäätmekäitlusettevõtte aktsiaid atraktiivse hinnaga. Fondi keskmisest kõrgem sularahapositsioon, mis on ajutine, on taktikalise ümberpaigutamise tulemus.

Edasine strateegia Keskendume jätkuvalt aktsiate valimisele ja suhtelise väärtuse leidmisele, peamiselt sektorite seest.

Sektorite ja riikide jaotamine on Matemaatika kauplejatele protsessis teisejärguline ning on eelkõige aktsiate valimise tulemus.

Poola ja Ungari ähvardasid ELi järgmise eelarve ja majanduse taastekava vetostada, kuna nende praegused valitsused on vastu õigusriigi tingimustele. Rubla tõusis vaktsiini uudiste ja USA valimiste tõttu samuti. Suurimad panustajad absoluutarvudes olid Venemaa valdusettevõte Sistema, kes pani oma Ozoni — Venemaa suuruselt teise e-kaubanduse platvormi — lihtaktsiad avalikule esmaemissioonile, ning Balkani pangad Addiko ja NLB.

Ostsime sel kuul Venemaal populaarse Sistema aktsiaid, mis näitas erakordselt häid tulemusi. Samuti väljusime Detski Mirist, kuna aktsiatega kaubeldi väga heal tasemel.

Poola ja Ungari ähvardasid ELi järgmise eelarve ja majanduse taastekava vetostada — nende praegused valitsused on vastu õigusriigi tingimustele. Turg usub siiski kompromissidesse, kuna mõlemad riigid saavad ELi eelarvest märkimisväärset kasu.

Edasine strateegia Jätkame alt üles suunatud aktsiate valimist ja usume, et leiame Ida-Euroopa väikese ja keskmise kapitalisatsiooniga ettevõtetes atraktiivsed võimalused. See oli märkimisväärne erinevus oktoobriga, mis tõi samade piirkondade jaoks kaasa olulisi kahjusid.

See oli piirkonna suhteliselt parim kuu alates Sulgemised hakkasid Euroopa pandeemiaolukorda parandama ning üllatusnäitajaid ja majandusprognoose Brenti toornafta kasvas 10,27 USA dollari võrra 47,17 dollarini barreli kohta. Parimaid tulemusi näitasid energeetika- ja finantssektor. Suurimat kasu tõi aktsiate valik materjalisektoris. Teised panustajad olid fondi kullakaevandamisettevõtte Poluys suurim suhteline panustajamis on fondis alakaalus ja aktiivne kaal kommunikatsioonivaldusettevõttes Sistema, mis paigutas Ozoni e-kaubanduse platvorm edukalt New Yorgi börsile.

Jaeettevõtte X5 näitas samuti suurepäraseid tulemusi alakaalus. Kahju tõid kiire hinnamuutus Yandexis alakaalus kuu lõpus, Qiwi kihlvedusid puudutavate seaduseelnõude tõttu ja Alrosa teemandid taastumine.

Suurendasime oma positsiooni Novatekis, Rosneftis ja Norilsk Nickelis ning vähendasime positsiooni Mailis ja Sistemas.

Edasine strateegia Keskendume jätkuvalt aktsiate valikule ja usume, et võime leida Venemaa turul atraktiivseid võimalusi. Käesolevat kommentaari ei tohi ühelgi juhul tõlgendada investeerimisalase nõustamisena, investeerimissoovitusena ega muu investeerimisteenusena.

Samuti ei või siin esitatud andmeid ja seisukohti käsitada pakkumisena ega soovitusena mistahes lepingu sõlmimiseks. Lugeja kinnitab, et ei tee investeerimisotsuseid pelgalt selles dokumendis sisalduvale teabele tuginedes. Siin avaldatu põhineb paljuski teabel, mis on hangitud heas usus osapooltelt, keda AS SEB Varahaldus peab usaldusväärseks.

Taitesaatjate valiku eelised on puudusi Parimad huvitavad voimalused nuud osta

Kuigi AS SEB Varahaldus on omalt poolt teinud kõik mõistlikult võimaliku, et nimetatud teave oleks täpne, täielik, asjakohane ning õige, ei saa AS SEB Varahaldus garanteerida dokumendis sisalduva teabe õigsust ega vastuta ühelgi moel puuduliku teabe kasutamisest tekkivate mistahes võimalike tagajärgede eest. Enne investeerimisotsuse tegemist on soovitatav hoolikalt tutvuda investeerimisobjekti kohta avalikustatud dokumentide ja teabega nt investeerimisfondi puhul fondi prospekti, tingimuste, aasta- ja poolaastaaruannetega.

Maksustamise, investeerimisriskide ja muude investeerimisega seotud oluliste asjaolude kohta on soovitatav küsida põhjalikumat selgitust professionaalsetelt maksu- ja investeerimisnõustajatelt. Välisriigi isikul tuleks teada oma asukohariigis väärtpaberitehingute kohta kehtestatud nõudeid, sealhulgas valuutavahetuseeskirju ja maksustamisega seotud asjaolusid. Arvestama peab ka sellega, et ühes riigis investorite kaitseks võetud meetmed või rakendatavad soodustused ei pruugi laieneda teises riigis kaubeldava või seal registreeritud instrumendiga tehtavatele tehingutele.

Bitcoin Bot Tasuta allalaadimine Trading Medical System Private