Liigu sisu juurde

Siiski peaks nõuete konkreetne kohaldamine käima käsikäes enesehindamisega, mida iga kauplemiskoht peab tegema, sest riskid ei ole kõikide kauplemismudelite puhul ühed ja samad. ECN-i maaklerite üks peamisi eeliseid on võimalus kaubelda väljaspool börsi tavapäraseid lahtiolekuaegu, investorid, kellel pole aega tavapärasel ajal kaubelda, saavad kaubelda paindlikumalt. See on klassikaline huvide konflikt. Kauplemiskohtade juhtorgan või kõrgem juhtkond peab andma heakskiidu a artikli 2 kohasele enesehindamisele vastavuse kohta; b vajaduse korral kauplemiskoha suutlikkuse suurendamise meetmetele, et vastata artiklile 11; c meetmetele, millega kõrvaldada kõik olulised puudused, mis on tuvastatud nende jälgimisel kooskõlas artiklitega 12 ja 13 ning pärast kauplemissüsteemide toimimise ja mahu korrapärast läbivaatamist kooskõlas artikliga Instrumentide ja tehingute kohta kasutatud mõisted 1 Finantsinstrumendid financial instruments on käesoleva määruse tähenduses instrumendid, millega ühele tehingu poolele tekib finantsvara ja teisele poolele finantskohustus või omakapitali instrument equity instrument.

HINNATES KAUPLEMISSüSTEEME RENTIMISEKS - ÄRI -

Eelkõige tuleks kaaluda erinõuete kehtestamist seoses hinnapäringu- või hübriidsüsteemidega vastavalt algoritmkauplemisega seotud tegevuse laadile, ulatusele ja keerukusele. Samuti peaksid kauplemiskohad vajaduse korral kehtestama rangemad nõuded.

Kauplemissusteemi testimise juhtumid

Enesehindamine peaks hõlmama ka muid sõnaselgelt sätestamata asjaolusid, mis võivad kauplemiskohtade korraldusele mõju avaldada. Samal põhjusel tuleks kontrollimisele järgnevad meetmed võtta võimalikult kiiresti, eeldades mõistlikul tasemel tõhusust ja süsteemidega seotud kulutusi asjaomastelt isikutelt. Sel põhjusel tuleks nõuda, et kauplemiskohad kehtestaksid piisava õiglase kasutamise põhimõtte, tagaksid testimiskeskkonna ja tegevuskeskkonna range eraldamise või lubaksid testimist üksnes väljaspool kauplemisaega.

Nõuetele mittevastavate kauplemistingimuste suhtes testimise kavandamisel tuleks seada tähelepanu keskmesse algoritmi või strateegia reageerimine tingimustele, mis võivad põhjustada turu ebastabiilsust.

Et võimaldada liikmetel neid testimissümboleid tulemuslikult kasutada, peaksid kauplemiskohad avaldama testimissümbolite kirjeldused ja omadused sama täpsusastmega, nagu need tehakse avalikult kättesaadavaks tegelike lepingute kohta.

Osale fotokonkursil "Kliimaklõps"

Nende liikmetelt aga ei tohiks nende vahendite kasutamist nõuda. Kas ECN maaklerid võtavad vahendustasu?

Kauplemissusteemi testimise juhtumid

ECN-i maaklerite üks suurimaid puudusi on fikseeritud intressimäärad, see tähendab, et ECN-süsteemi kasutamiseks peate maksma.

Mõne kaupleja jaoks võivad teenustasud olla piiratud, kuid teiste puhul võib vahendaja sõltuvalt maaklerite valikust iga toimingu kasumit märkimisväärselt mõjutada. Kuidas leida head ECNi maaklerit?

RT I, Üldmõisted 1 Finantsjärelevalve asutus on ametiasutus, mis tema asukohariigi õiguse kohaselt teostab krediidiasutuste ja investeerimisühingute üle riiklikku finantsjärelevalvet. Instrumentide ja tehingute kohta kasutatud mõisted 1 Finantsinstrumendid financial instruments on käesoleva määruse tähenduses instrumendid, millega ühele tehingu poolele tekib finantsvara ja teisele poolele finantskohustus või omakapitali instrument equity instrument.

Kahjuks teesklevad paljud Forexi maaklerid ECN. Tõelise ECN-i maakleri leidmiseks tehke järgmist. Laske levitada 0,0 pipi Ärge muutke leviku suurust nii, et jõuaksite kiiresti stop lossini Ärge edastage oma tellimust turule ega blokeerige Ärge lubage kraapimistoiminguid teha.

See juhtum juhtub, sest maakler ei soovi, et te turule mitu tellimust esitaksite, sest nii on seda keeruline kontrollida.

Kauplemissusteemi testimise juhtumid

Maakleriga ei saa korraldusi läbi rääkida, kuna maakler võidab alati, see tähendab, et maakler võidab siis, kui kaotate ja kui võidate ka vahendustasu. See on klassikaline huvide konflikt.

Kauplemismarginaalid ei saa muutuda sõltuvalt teie turupositsioonist ja nädalavahetustest. Need on peamised märgid teie jaoks petliku maakleri tuvastamiseks.

Uudised « Sihtasutus Keskkonnaõiguse Keskus

Oluline on mainida, et kõik on registreeritud Financial Conduct Authority juures, see tagab teie tellimuste turvalise esitamise turul. Parima maakleri valimiseks on oluline võrrelda kõiki platvorme ja isegi kauplemissüsteemi testida.

Kauplemissusteemi testimise juhtumid

Mõelge sellele: kas loote sellise süsteemi, kas müüksite selle? Nende süsteemide hindamisel on kurat üksikasjades.

Pressiteade: Kohus peatas Eesti Energia plaanitava õlitehase ehitusloa kehtivuse

Reklaamid on sageli ebaselged selle kohta, kuidas süsteem reaalses kauplemises tegelikult töötab, ja mõned müüjad esitavad pretensioone mitte ainult simuleeritud tehingutel ja ajaloolistel andmetel põhineva süsteemi testimise tulemuste põhjal. Tegelikult ei pruugi süsteemi autor kunagi süsteemiga tegelikku kapitali kasutades kaubelda.

Algoritmkauplemisest tulenevad riskid võivad esineda igat liiki kauplemissüsteemis, mida toetatakse elektrooniliste vahenditega. Seetõttu tuleb kehtestada konkreetsed organisatsioonilised nõuded reguleeritud turgude, mitmepoolsete kauplemissüsteemide ja organiseeritud kauplemissüsteemide kohta, kes lubavad või võimaldavad oma süsteemide kaudu algoritmkauplemist. Need on algoritmkauplemisega kauplemissüsteemid, vastupidiselt kauplemissüsteemidele, kus algoritmkauplemine ei ole lubatud, sealhulgas kauplemissüsteemid, kus tehinguid korraldatakse häälega peetavate läbirääkimiste kaudu. Siiski peaks nõuete konkreetne kohaldamine käima käsikäes enesehindamisega, mida iga kauplemiskoht peab tegema, sest riskid ei ole kõikide kauplemismudelite puhul ühed ja samad. Seega ei pruugi mõned organisatsioonilised nõuded olla teatud kauplemismudelite puhul asjakohased, isegi kui nende kauplemissüsteeme võidakse teatud ulatuses toetada elektrooniliste vahenditega.

Ajalooliste andmetega tehingute simuleerimisel on lihtne teenida süsteemi, mis näitab suurt kasumit.