Liigu sisu juurde

Need sektorid on: transport, põllumajandus, jäätmemajandus, kuni 20 MW nimisoojusvõimsusega põletusseadmete käitamine ning lahustite ja teiste toodete kasutamine. Peamised tegevusvaldkonnad on liikmesriikide majandusnäitajate kogumine ja analüüsi täiustamine, et tulemuslikumalt kujundada majanduspoliitilist tegevust. Selliste tööstuste toetamine on vajalik selleks, et nad ei viiks oma tootmist kulude vähendamiseks EList välja, kus keskkonnanõuded on madalamad ja heitkogustega kauplemine ei toimi, mille tulemusena liiguks heide kolmandatesse riikidesse ja ei väheneks Teine osa ühikutest suunatakse enampakkumisturule, kus riigid müüvad oma EUAsid kõrgemalt pakkujale ning tulu laekub riigile. Eesti liitus suuniste rakendamise deklaratsiooniga juba Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peamised tegevusvaldkonnad OECD-s Erilise tähelepanu all on OECD-s majandus- ja rahandusteemad, nii üldised makromajanduslikud kui ka erinevate majandusharudega seotud küsimused. Hetkeseisuga ei tehta Eestis metoodilist teadus- ja arendustegevust aeronautika ja õhutranspordi valdkonnas, kuid olukorra muutudes on võimalik antud valdkonna arendamist toetada.

Minister Andres Suti sõnul on Eesti ja Prantsusmaa vahelised suhted viimaste aastate jooksul süvenenud, mis on avanud mitmeid uusi kaubandus- ja investeerimisvõimalusi Eesti ja Prantsusmaa ettevõtetele.

Trading maanteeurituste kaardistamise susteemi

Minister Sutt tõi kohtumisel välja, et näiteks küberturvalisuse, kosmosetehnoloogia ja ka lennundussektoris on Eesti ja Prantsusmaa ettevõtetel mitmeid koostöövõimalusi. Euroopa Liidu teemadel rääkides nõustuti, et Euroopa Liitu ootavad ees mitmed väljakutsed, ent ka suured võimalused kindlustada Euroopa majanduslik areng läbi rohe- ja digipöörde ning EL-i avatud kaubanduspoliitika toetamise.

Vaba ettevotte susteem sisaldab kompromisse

Euroopa Komisjon avaldas tänavu veebruaris kaubanduspoliitika ülevaate, mis paneb paika EL edasised kaubanduspoliitika põhisuunad ja Maailma Kaubandusorganisatsiooni WTO reformi puudutava. Eesti toetab mitmepoolse kaubandussüsteemi tugevdamist, sh ka WTO reformi ning transatlantiliste kaubandussuhete tihendamist.

Stock valiku treener

Lisaks soovib EL teha tihedamat kaubanduskoostööd naaberriikide ja Aafrikaga, sõlmida uusi vabakaubandusleppeid ja avada uusi turge. Ministri sõnul peavad sellised meetmed olema eesmärgipärased ning kooskõlas nii EL-i Kaubandussusteemi toetus Pariisis kaubanduspoliitika põhimõtetega kui ka WTO reeglitega.

Peame kaitsma EL kodanikke ja ettevõtteid ebaausa konkurentsi eest, kuid me ei tohi unustada avatud lähenemist, mis on üks EL aluspõhimõtteid.