Liigu sisu juurde

See on selgelt näha Cessia eeskujul: kontsessioonilepingu erilise mainitud nõuete puudumine teatavale valitud seadusega seotud kohustuste esitamise nõuetele ei tähenda, et uus laenuandja ja võlgnik on suhetes omavahel mitte seotud Õiguse valimise kokkulepe. Need on lepingu tingimused, mille eest vastutasu eest vastutab ainult siis, kui tulevase kahju summa ületab peamise kindlustuslepingu kindlustusandja säilitamise summa.

Välismaalaste pärilik õigused Venemaa Föderatsioonis. Migratsiooni- ja väljarändeprotsessid kaasaegses Venemaal. Vene kodanike tööõigused välismaalastele töötavad. Välismaiste elementide kohtuasjade jurisdiktsiooni määramine. Droinage ja Pakeering kokkulepped. Õiguskorralduste täitmine ja muude õigusabi muutmine rahvusvahelises eraõiguses.

Hävitamine. Välisriigi õiguse kohaldamise alus

Välisriigi kohtute lahenduste tunnustamine ja täitmine. Rahvusvahelise eraõiguse ja Apostille dokumentide legaliseerimine. Arvestades Venemaa Föderatsiooni riikide vahekohtute poolt välisriikide kodanike ja juriidiliste isikute osalemisega. Peatükk Üldine Peatükk Välismaiste juhtumite asendamine Rahvusvahelise kaubavahetuse kontseptsioon ja liigid. Vahekohtuvaidluste põhjused vahekohtuklausel, vahekohtu kokkulepe.

Vaidluste vahekohtumenetluse eripära. Välisriigi äri vahekohtute lahenduste tunnustamine ja täitmine. Rahvusvahelise eraõiguse mõiste ja teema, selle suhted rahvusvahelise avaliku ja siseriikliku õigusega Rahvusvaheline eraõigus - See on ainus õiguse haru, mis on ette nähtud tsiviilõigusliku õigusliku reguleerimise jaoks sõna, st tsiviil- erasektori tööstuse suhted, mis tulenevad rahvusvahelise suhtluse valdkonnas.

Rahvusvaheline eraõigus See on sõltumatu, polüeslane, terviklik õigusharu, ühendades rahvusvaheliste ja siseriiklike õigusaktide ja regulatiivsete rahvusvaheliste kodanikusuhete normide ühtlustamine. Asi Määrus rahvusvaheline eraõigus - See on erasektori, koormatud võõra element. Võõra element võib ilmneda kolmes versioonis: 1. Õigussuhete objektiks on välismaalane, välismaalane välisriigi kodanik, apatrid, biparteri, pagulane; välismaiste investeeringute välisinvesteeringute ettevõte, rahvusvaheline juriidiline isik; rahvusvahelised valitsustevahelised ja valitsusvälised organisatsioonid; välisriik.

Õigussuhe objekt on välismaal. Õigusakt, millega õiguslik suhe on seotud sama piiri. Sisse venemaa õigusaktide võõra element Kodanikusuhetes määrab lk.

Kahjuks on selles definatsioonis palju lünki - välisriiki ja rahvusvahelist organisatsiooni ei nimetata välisüksusena; Õiguslik asjaolu Kes toimus välismaal, Mitmekesistamise strateegia selgitab ole esile tõstetud ühe välismaise elemendi võimalusi.

Kuid B. Tsiviilkoodeks Enchanted " Rahvusvaheline eraõigus See on terviklik õigusharu ja seadusliku hariduse. Kõige tihedamalt rahvusvaheline eraõigus on seotud eraõiguslik Tsiviil- kaubandus- pere- ja tööjõud õigus.

Samal ajal on selle normidel kahekordne ja paradoksaalne laadi, kuna rahvusvaheline eraõigus on tihedalt seotud rahvusvahelise avaliku õigusega. Rahvusvaheline eraõigus ei ole rahvusvahelise avaliku õiguse haru, kuid nende eristamine GSU jagada valikulisi tehinguid ole absoluutne. See on peamiselt tingitud asjaolust, et rahvusvaheline eraõigus samuti rahvusvaheline avalikkus reguleerib rahvusvahelist suhtlemist tulenevaid suhteid.

Rahvusvaheline avalik-õiguslik ja rahvusvaheline eraõigus jätkavad ühist eesmärki: rahvusvahelise koostöö õiguslike tingimuste loomine erinevad alad Avalik elu. Rahvusvahelise avaliku õiguse peamised põhimõtted peamiselt selle üldtunnustatud põhimõtete ja normide puhul on otsene tegevus rahvusvahelise eraõiguse valdkonnas.

Rahvusvaheliste eraõiguslike rahvusvaheliste lepingute sõlmimine ei saa vastuolus üldise rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtetega. Ise termin "rahvusvaheline eraõigus" Rahvusvaheline rahvusvaheline õigus võeti kasutusele Ameerika advokaadi õiguslikule käibele J. STORI Praegu on see termin üldtunnustatud ja rakendatud kõigi riikide õigusaktides ja teaduses.

Mõnikord peamiselt Anglo-Ameerika doktriinis nimetatakse rahvusvahelist eraõigust "konfliktide või kokkupõrkeseaduseks". See mõiste on ebatäpne, sest see vähendab rahvusvahelise eraõiguse kontseptsiooni ja regulatiivset struktuuri. Riigi suveräänsus - See on riigi omand sõltumatult ja sõltumata teiste riikide väitest oma ülesannete täitmiseks oma territooriumil ja väljaspool teiste riikidega suhtlemisprotsessi.

Exterriitism - LAT. Kuid seoses käesoleva kohtuasja mõiste "ekstraterritoriaalsuse" järk-järgult ümberasustatakse täpsemate immuniteetide immuunsuse vormide välisriigi jurisdiktsiooni.

See on tingitud asjaolust, et varem oli ekstraterritoriaalsuse põhimõttest järeldusele, et vastaja või asutus vabastatud kriminaal- haldus- ja majanduslike õigusnormide, mis oleks pidanud riigi, kodakondsuse või kodakondsuse, kui see on mitte üksikisikute kohtamillest ta on. Kuna see õiguslik väljamõeldis võib olla puutumatuse ja privileege piiramatu laienemise põhjendus, ei ole terminit väljalülitamisel soovitatav laiendada. Vastavalt Diplomaatiline puutumatus.

Ajaloos, ekstraterritoriaalsust võiks kehtestada ka ühele riigile ühele riigile ühepoolselt ja tema tegevus ei piirdunud diplomaatilise personali, ja sisaldas kõiki riigi kodanikke mõnikord teatud territooriumilmillel oli see õigus ja kodanikud See riik ei levinud tegelikult normide ja seaduste vastuvõtjariiki ebavõrdsed kokkulepped Exterriitism, näiteks nautida sõjalist alust välisriikides, samuti hoonete, kes on hõivatud ÜRO asutuste poolt.

Mõnes rahvusvahelise õiguse tööstusharudes on ekstraterritoriaalsus säilitanud oma väärtuse. Näiteks rahvusvahelises mereõiguse kohaselt kasutatakse seda sõjaväelaeva seisundi iseloomustamiseks välisriigis, kuna selline laev kaalutakse lipuriigi ujuva territooriumiga.

Exterritoriaalsusel on ka välismaiste territooriumil asuva sõjalise õhusõidukite territoriaalse suveräänse nõusolekul, kuna seda peetakse osa riigi territooriumile, mille identifitseerimismärgid on. Nagu te teate, on enamik autoreid kalduvad eraldama kahte rahvusvahelise eraõiguse abil kasutatud õigusliku reguleerimise meetodit: konfliktide ja õiguslike ja logistika meetoditega.

Lisaks neile mainitakse kirjandus ka "otsese siseriikliku määruse" meetodit GSU jagada valikulisi tehinguid "erakorralise ühepoolse materjali ja õigusliku meetodi" erakorralise ühepoolse materjali ja õigusliku meetodi ". Kuigi rahvusvahelise eraõiguse peetakse tavaliselt regulatiivneseisukohad õigusliku õigusriigi vormismis ei sisalda rahvusvahelise piirkonna tsiviilprotsess Nendega tegeleb ka rahvusvahelise eraõiguse teadus.

Järelikult käsitletakse asjaomaseid menetluslikke küsimusi ka käesoleva peatüki raames. Samal ajal on kohtute vaidluste läbivaatamise peamine argument väitekirja lepingute tingimuste rangelt täita.

Jätka malle

Varem sellised reservatsioonid edasikindlustuslepingutes oli iseloomuga imperatiivse väärtuse, mis jäeti edasikindlustusandjad õigus vaidlustada otsuseid kindlustusandja, isegi kui neid toetasid kohtulahendid. Vene Föderatsiooni kohta teabe kirjas See Vene Föderatsiooni selgitus lisati edasikindlustuslepingute edasikindlustusandja staatusele suurema tähtsusega. Postitatud saidil Käesolev artikkel on kolme esimese osa, mis sisalduvad selle küsimuse üldise õigusliku uurimisega, mis põhineb vabatahtliku ja võlakirjade edasikindlustuse lepingutes leiduva GSU jagada valikulisi tehinguid analüüsi põhjal.

Esmapilgul lahendati kindlustusjuhtumi kontseptsiooni probleem täielikult Käesoleva dokumendi punktis 22 on märgitud, et kui leping ei näe ette muul juhul edasikindlustuslepingu alusel kindlustusjuhtumi on kindlustusandja maksmine 1 kindlustushüvitise GSU jagada valikulisi tehinguid kindlustuslepingu alusel edaspidi "edaspidi" kindlustusjuhtumi ametliku määratlusena. Kuid see määratlus ei ole mitte ainult ei andnud vastused olemasolevatele küsimustele praktikas, vaid aidanud kaasa ka uute raskete probleemide tekkimisele.

Edasikindlustuslepingu alusel kindlustusjuhtumi kontseptsiooni probleem ei ole mitte ainult teoreetiline, vaid ka praktiline huvi. Teooria seisukohast on kindlustusjuhtumi määratlus lahutamatult seotud edasikindlustuse majandusliku ja õigusliku olemusega. Sõltuvalt sellest või muu arusaamast edasikindlustuse olemusest on see põhimõtteliselt pilk kindlustusjuhtumi olemusele. Lisaks sellele ei ole kindlustuskoha struktuuri seni uuritud kindlustatud sündmuse mõiste iseärasustes vabatahtlikus ja bubanis, proportsionaalses ja ebaproportsionaalselt edasikindlustuses.

Praktikas laguneb see probleem tsiviilõiguslikele, tehnoloogilistele ja maksukomponentidele. Selle küsimuse tsiviilõiguse aspektid on seotud edasikaktori vastutuse täitmisega kindlustusmaksete ja selle kohustuse tegevuse ajaks. Kõigepealt tekib küsimus, kui tegemist on, et see vastutab kindlustushüvitise maksmise rakendamise osa ohtu - alates hetkest on kindlustusjuhtum peamine kindlustuslepingu või teises hiljem.

Kas edasikindlustusandjal on õigus maksta kindlustushüvitist, kui edasikindlustusandja lahendas Binaarsed valikud Kaubavedude jututuba sündmuse põhikindlustuslepingu pärast edasikindlustuslepingu lõppemist? Kuidas saab selline vastutasuks edasikindlustaja vastutus, st milliseid reservatsioone tuleks selle probleemi lahendamiseks rakendada?

See peaks hõlmama ka probleemi õige rakenduse praktikas reservatsiooni "sularaha kaotus". Edasikindlustusturul on välja töötanud lihtsustatud ja tegelikult selle reservatsiooni ebaõige arusaamise - paljud kindlustusorganisatsioonide töötajad usuvad, et selle tingimuse edasikindlustus edasikindlustuslepingu tekstis on õigus nõuda kindlustuse tasumise edasikindlustusandjalt nõuet Hüvitis enne kindlustustasu ise on kindlustanud kindlustuse.

Sellisel kujul on siiski õigus eksisteerida ainult teatud arusaamaga ja on oluline rõhutada sellise kindlustusjuhtumi ametlikku konsolideerimist edasikindlustuslepingus. Tehnoloogilised probleemid on seotud vajadusega kajastada Venemaa õigusaktide eripärade ja kohtupraktika eripärade dokumente kindlustatud sündmuse mõiste kindlaksmääramisel, mida me tähele ei ole kaugeltki lihtne.

Ja mis kõige tähtsam, neid harjutusi ei peeta meie välismaiste kolleegidega, nii et Venemaa kindlustusorganisatsioonid seisavad alati silmitsi valikuga - kas nõuavad sõnastust lepingutes, mis vastavad Venemaa õigusaktidele ja kohtupraktikale välismaiste edasikindlustajate ohu all sellise tehingu tegemisest Kuna rahvusvahelise edasikindlustusturu traditsioonilise edasikindlustusturule ei vasta, või sõlmida lepingud, mis ametlikult ei vasta Venemaa õigusaktidele, kuid siiski tagades nende edasikindlustuse kaitse.

Omakorda selle probleemi maksude aspektid lagunevad ka kaheks osaks: esiteks mõjutavad nad võimalust omistada edasikindlustaja poolt makstud summa kulutõhusaid kulusid juhtudel, kui edasikindlustusandja teostas kindlustusmakse pärast aegumiskuupäeva kindlustuslepingust ja seega edasikindlustusleping on kas siis, kui ta ei ole veel peamise kindlustuslepingu maksmist teinud, samuti lahendamata kaotuste kaotuse reservi moodustamise probleemi.

Maksuasutused kehtestavad eelkõige perioodiliselt kaebuste esitamise nõuded RFA ebamõistliku moodustumise osas alates sellest hetkest, mil nad saavad põhikindlustusjuhtumi toimumise edasikindlustuse kohta teate põhikindlustuslepingu alusel. Maksuhaldurite sõnul võivad sellised reservi edasikindlustusandjad luua alles pärast kindlustusmaksete edasikindlustust otsekindlustuse lepingu alusel, mis on edasikindlustuslepingu kindlustusjuhtum 2.

Kindlustuse teooria edasikindlustuslepingu alusel Tuleb märkida, et kirjanduses selle teema edasikindlustuse kohta on tähelepanu pööramine praktiliselt keskendunud ja kui kindlustatud sündmuse mõiste on öeldud, siis puhtalt rakendatud mõttes. Õiguskirjanduses on see probleem avalikustatud ka pealiskaudselt. Kindlustusjuhtumite kindlaksmääramine edasikindlustuse ja kindlustuse Välismaal kindlustusjuhtumi all edasikindlustuslepingu alusel mõistetakse tavaliselt põhikindlustuslepingu kindlustusjuhtumina.

Õigus, mis määrab kohaldatava õiguse valiku sõlmimise lepingute vastuvõetavuse

See käsitleb ilusti olukorda, et rahvusvahelise edasikindlustusriba spetsiaalne kindlustusjuhtum on pühendatud ainult kindlustuse püsivate sündmuste ajutiste piiride kindlakstegemiseks. Niisiis, R. Kiunn kirjutab: "Kindlustusjuhtumi määratlus. Väljend "Kindlustusjuhtumi esinemine" tähendab kõiki teatavaid kahjusid mis tahes juhtumitest ja selle tõttu otseselt põhjustatud. Siiski piirdub nn kindlustuse esinemise kestus ja aste ": a 72 Järgnevad tunnid orkaani, typhoon, tormi tuule, tormi tormi, tugeva rahe ja või tornaado puhul; B 72 järgneva tunni jooksul maavärina korral veealuse maavärina, loodete laine ja või vulkaanilise purse; C 72 tundi ja piirides ühe Pre-Alpha Trading System või küla puhul ülestõusute, avaliku rahutuste ja kurja tahtliku kahju; d järgmise tunni 72 puhul mis tahes "esinemise kindlustusjuhtumi", sealhulgas eraldi kadumise või kahjumi, mis toimus tulemusena tekkinud riski nimetatud ab või c eespool; e tundi mis tahes "kindlustuse esinemise korral mis tahes laadi puhul, mis ei sisalda eraldi kahjumit või kahjumit, mis toimus eespool punktides a, b või c nimetatud riskide tõttu ja eraldi kahju millest -Lo kindlustusrisk, mis tekkis väljaspool neid perioode ei kuulu määratud "kindlustusjuhtumi esinemise".

Ettevõte saab valida selle perioodi alguse kuupäeva ja kellaaja ning kui vahejuhtumiperiood on ülaltoodud ajavahemike kestuse jooksul parem, on ettevõttel õigus vahejuhtum kaheks või enavaks jagada " Kindlustatud sündmuse esinemine "tingimusel, et ajavahemikud ei ole üksteise peale asetatud ja ajavahemik ei käivitu varem selle vahejuhtumi esimese GSU jagada valikulisi tehinguid individuaalse kadumise kuupäevade ja ajendamise kuupäevad ja aeg" 3.

Siis ta täiendab: "Vaatamata eeltoodusele, juhul kaotus või kahjum, mis toimus tulemusena tekkinud kokkuvarisemise tingitud lumekoormuse ja kahjustuse põhjustatud kahjustused purustamine torud ja või sulamine lume, firma suudab ära tunda mis tahes "kindlustusjuhtumi esinemise" kombinatsioon kõigist individuaalsetest riskidest, mis tulenevad järgmise tunni jooksul ühe kontinendi jooksul. Mingil perioodil ei ole eelnevalt alustanud esimese registreeritud individuaalse kahju tekkimise kuupäeva ja kellaaega seoses kindlustusjuhtumi "esinemisega", samuti kahe või enama kindlustusjuhtumi esinemise perioodidega " ei saa üksteisele ületada.

Siiski on see järjekindel, et kui ettevõte kasutab kirjeldatud võimalust, siis suurendatakse käesoleva lepingu kohaldamise summat, mis ületab kindlustusjuhtumi "esinemist" või "kindlustusjuhtumite esinemise", mis on seotud suurima näitajaga? Samamoodi, viidates konkreetsete sätete mudeli edasikindlustuslepingute ühe maailma juhtivate edasikindlustuse - Kölni edasikindlustusseltsis - avalikustab kindlustatud sündmuse mõiste edasikindlustuslepingute all ja K.

Pfeifer 5. Lõike 1 lõige Saksamaa kaubanduslik edasikindlustus on kindlustusandja poolt vastu võetud riskikindlustus.

  • Professionaalsed isiklikud oskused ja omadused CV-s - näited 5.
  • Tohus aktsiapaeva kauplemise strateegiad
  • Binaarne valik Suurim investeering

Eesti kohtute kohtuotsustes ilmneb ka kindlustusandja kindlustusandja poolt kindlustusandja ümberkindlustuse kaudu. McKurdi, kui arvestades Norwichi Liidu õiglase kindlustuse ühiskonna juhtumit V. Koloniaalne vastastikune õiglane kindlustus Co. Selline edasikindlustuse õigusliku olemuse tõlgendamine tähendab, et kindlustusjuhtum põhikindlustuslepingu alusel on kindlustatud sündmus edasikindlustuslepingu alusel. Faatia huvides tuleb märkida, et see on sageli õigusaktide välisriikide edasikindlustuse tähendab kindlustuse kindlustusandja riski oma kohustuste täitmise peamine kindlustuslepingu, kuid samal ajal kohtumenetlus lehed Selliste juriidiliste isikute sõna otseses mõttes ja tegelikult järgib kindlustusjuhtumi määratlusi, mis on esitatud edasikindlustuslepingutes, kus kindlustusjuhtumit nimetatakse kindlustusjuhtumi järgi vastavalt algsele kindlustuslepingule.

Sagedamini edasikindlustuse välismaal kirjanduses analüüsitakse erinevusi mõistete "sündmuse" ja "juhtumi" vahelisi erinevusi seoses olukordade suhtes, kus kahju tekkisid mitmesuguste kindlustuspoliiside tõttu ühe sündmuse 8 tõttu. Mõned autorid tuvastavad selgelt kindlustatud juhtumid edasikindlustuslepingu ja peamise kindlustuslepingu alusel.

Niisiis, L. Klochenko ja P. Muller määratlevad edasikindlustuslepingu kokkuleppena ", mille kohaselt Ryabinin uskus, et edasikindlustuse raames tuleks mõista "kindlustusandja edasise kindlustuse mõistmist On ilmselge, et selline arusaam edasikindlustuse olemusest põhjustab loogiliselt järeldusele, et otsekindlustuse lepingu alusel kindlustusjuhtum tähendab edasikindlustuslepingu kindlustusjuhtumit.

Fogelson Verbitskaya usub, et "kindlustatud sündmuse edasikindlustus on otsese kindlustuse asjaomase lepingu lepingute puhul " Abramov kirjutab: "Kui kindlustusandja peamise kindlustuslepingu kindlustusandja tunnistas kindlustusjuhtumi kindlustatuse poolt deklareeritud sündmuse ja otsustas kindlustushüvitise üle, ilma et oleks kindel, et edasikindlustusotsuse õiguspärasus on kohustatud automaatselt tunnistanud kindlustatud kindlustatu poolt kindlustuse hüvitamisega.

Seega selgub, et kindlustatud kindlustatud sündmus edasikindlustaja ei ole fakt maksete edasikindlustuse kindlustushüvitise alusel põhikindlustuslepingu GSU jagada valikulisi tehinguid sündmuse, mis on käesoleva lepingu alusel. Teisisõnu, edasikindlustuse ja edasikindlustaja jaoks on peamise kindlustuslepingu alla kuuluv kindlustusjuhtum kindlustusjuhtum ja edasikindlustuslepingu alusel " Kui autori hinnapakkumiste lõplik sõlmimine vastab edasikindlustuse õigusliku olemuse klassikalisele kontseptsioonile, kui kindlustusandja kindlustajate kindlustusandja on nende poolt kindlustatud riskitase, siis argument on rohkem kui vastuoluline.

Edasikindlustuslepingute alusel kindlustushüvitise maksmises ei ole kindlustushüvitise maksmisel, kui makse tehakse peamise kindlustuslepingu edasikindlustuse poolt, ei ole. See on pealiskaudne ja ebaõige põhiliselt arusaamist kindlustusandja tegevuste ja otsuste järgimise põhimõttest, väljendades pigem kindlustusandjate soovi, mitte nimetatud reegli 14 olemust.

Kindlustusjuhtum peamise kindlustuslepingu kindlustusmaksena M. Braginsky kirjutab, et "on võimalik täpselt ära tunda otsust, milles kindlustusjuhtum on peamise kindlustuslepingu kindlustusandja asjakohase summa tasumine" Protas märgib: "Edasikindlustuslepingu alusel kindlustusjuhtumi on otsene lepingu sõlmimine" Minyar-Be-Lorchev, O. Obermeco, E. Porshneva, V. Tõlkija erialase pädevuse erinevad aspektid mõjutasid kodumaised I.

Alekseeva, Yaellenova, V. Minyar Beloruchev, Obbemeko, E. Balina, R. Bell, V. Vilss, D. Guidek, W. Kauc, D. Kairali, V. Coller, S. Campbell, A. Neubert, K. Nord, P. Newmark, A. PIM, M. Tinsley, G. Tour, B. Harris, L. Hewson, Kernkes hakkas aktiivselt tõsta tõlkija teabe ja tehnoloogilise komponendi küsimusi D. Kairali, B.

Mossop, K. Newmark, M. Robinson, M. Sofer, R. Tinsley ja selle moodustumise individuaalsed aspektid F. Ausmukhl, L. Backer, M. Baker. Gerding-Sens, J. Godfrey, D. Guedek, J. Zapolly, 3. Justhe, A. PIM, Laszllo, O. Krachuneca, R. Chriss, S. Stringer-O "Kiff, 4. Kodusteadlased vaadelsid üliõpilaste tõhusa väljaõppe tagamise tingimusi infotehnoloogiate kasutamiseks majandusteadlase tulevikus kutsetegevuses A.

Denisov, J. Inosemetseva, E. Kovavasõjavägi O. Eespool loetletud teadusliku töö analüüs võimaldab meil rääkida võetud õigeaegsusest, sest Praegu ei muutunud tõlkija ettevalmistamise mitte-range komponendi struktuur ja sisu subjektiks, et tõlkijate ettevalmistamist täiendava kvalifikatsiooni "tõlkija professionaalse side valdkonnas", samuti sisu ja sisu nende teabe ja tehnoloogilise pädevuse moodustamine. Seega täheldatakse vastuolusid: Kaasaegse ühiskonna teabe ja selle tehnoloogilise teabe looduse arendamise ja tulevaste spetsialistide infatsate Tundi kauplemisvoimalused tehnoloogilise pädevuse kujundamise pedagoogiliste sihtasutuste ümberjaotamise vahel, sealhulgas kutsealase kommunikatsiooni valdkonnas "; Tõlkija tegevuse muutunud nõuete vahel, mille tulemus oli täiendav kvalifikatsiooni kasutuselevõtt "Tõlkija kutsealase teabevahetuse valdkonnas" ja seda tüüpi koolituse kavandamise teoreetiliste sihtasutuste sisseviimist; Eesmärk praktika rakendamise programmi täiendava kvalifikatsiooni, ühelt poolt ja ebapiisav arendada probleeme teoreetilise ja praktilise plaani, teiselt poolt.

Need vastuolud määravad uurimise probleemi, mis on sõnastatud järgmiselt: mis koht on teabe ja tehnoloogilise pädevuse struktuuris "Translator valdkonnas professionaalsed side valdkonnas", millised on pedagoogilised sihtasutused oma disaini ja moodustumise ajal haridus protsess ülikoolis? Uuringu objekt: professionaalne koolitus tulevikus "tõlkijad valdkonnas professionaalne side" kõrgeima professionaalne haridusasutus.

Oluline on selgitada selle taset. Võimalik on töötada sõnaraamatuga või täielikult mõista keelt ja pidada läbirääkimisi. Selline oskus on väga kasulik ettevõttes, kellel on kontakte välispartneritega. Programmeerimiskeelte oskus.

Võimalus töötada arenenud tehnoloogiatega võimaldab teil loota süsteemiadministraatori või programmeerija vabale kohale. See on võime mõista IT-tehnoloogiaid, mõista keele olemust, selle funktsioone ja töötada koos tekkivate vigade kõrvaldamisega erinevate programmidega.

Oskus veenda. Need teadmised teatud tehnikatest, mille kaudu saab iga inimene oma küljele meelitada. Teil peab olema võimalus oma vestluspartnerit mõjutada, et see saavutaks selgelt oma eesmärgid, teostada oma ideid nii, et nad hakkaksid arutama, kuidas neid ellu viia, oma seisukohta tõestada, võites ühegi ülemuse või projektis osaleja poolehoiu.

Võimalus iseseisvalt otsuseid vastu võtta. Tegelikult näib selline oskus ainult lihtne ja kerge. See põhineb tohutul hulgal enesekindlust, sest mõnikord sõltub kogu organisatsiooni tööprotsess sellest, millise pakutud variandi te aktsepteerite. See pole mitte ainult võime teha õige valik, vaid ka teadlikkus kõige toimuva tagajärgedest. Pole kahtlust, heida endale ette ja vaata tagasi minevikku, sinu otsused tuleb vastu võtta kindlalt, kindlalt ja mõistlikult.

Meeskonnatöö oskused. Teie võime töötada meeskonnas ei ole tulevaste võitude alus. On vaja mitte ainult õigesti moodustada meeskond, mis viib kavandatud eesmärkideni, vaid ka saada selle osaks, et iga osaleja saaks hõlpsalt teie tegevusele toetuda.

See oskus võimaldab teil pürgida enesearengu poole, vähendada organisatsioonis konfliktide taset, delegeerida selgelt nende volitusi ja kehtestada vastutus nende rakendamise eest. See on õige suhtlemine üksteisega, ühiste probleemide lahendamine ja ühise eesmärgi seadmine. Meeskonna loomine ja selles töötamine hõlmab nende töö osa rakendamist ühises rütmis, kontakti teiste osalejatega avatud dialoogi režiimis, oskust tunnistada oma vigu ja aktsepteerida kellegi teise vaatenurka.

See on vastastikune abi ja koostöö isegi ühistest sümpaatiatest või antipaatiatest hoolimata. Seda võimet ei anta igale inimesele. See hõlmab juhtimisomaduste võimekust, mis võimaldab teil ehitada tööd mitte ainult endale, vaid ka oma alluvatele või meeskonnale tervikuna. See on soov teha minimaalne toimingute komplekt, et saavutada oma eesmärgid võimalikult vähese vaevaga ja võimalikult lühikese aja jooksul. See on võime määrata organisatsiooni struktuur ja kasutada neid andmeid ülesannete täitmiseks kõige optimaalsemaks USA voimaluse kauplemisplatvorm. Selline edukas korraldus kõrvaldab lõpuks kõik segadused, tagab stabiilsuse ja annab teile isikliku eelise.

See võime on kõige parem ära näidata vabade töökohtade korral, mis tegelevad toodete või teenuste müügiga mitte ainult otseselt GSU jagada valikulisi tehinguid koos tarbijaga, vaid ka sidevahendite kaudu. See on vestlusoskus, mis võimaldab teil tegutseda publiku ees, Raha valuuta teenimine müüdavat toodet kokkuvõtlikul kujul, kuid täielikuks mõistmiseks kättesaadavaks.

Siinkohal on oluline osata kuulata, tekitada huvi pakkuv element ja suur tähelepanu, valida õiged küsimused ja kõrvaldada ärritajad, luua ühine usaldus ja eesmärkide saavutamine positiivse tulemusega. Telefonimüük on tehing vestluskaaslastega, mis GSU jagada valikulisi tehinguid läbi psühholoogia tasemel.

See teadmine selle erinevat tüüpi kohta, oskus mõista sissetulevat teavet võimalikult suure kasulikkusega. Peate mõistma finants- juhtimis- maksuarvestuse ja nende vormide erinevust. Oluline on mitte ainult mõista organisatsiooni olukorra reaalsust, vaid ka osata lugeda eelmise koostaja tööd, et neist vigu välja tõmmata.

Aruandluse kõiki võimalikke puudusi või moonutusi, erinevat tüüpi valearvestusi tuleb mitte ainult avastada, vaid ka soovitada nende kõrvaldamise viise.

E-posti kasutamise oskused. Päeva jooksul saabunud tohutu arv kirju nõuab nende töötlemise tõhusust, mistõttu on oluline tõestada oma võimekust e-kirjadega töötada.

Peate saama vestluspartneriga õigesti ja korrektselt suhelda, saabuvat kirjavahetust õigeaegselt töödelda, valides kõige vajalikumad ja olulisemad kirjad.

Peate saama kasutada otsingut, panna märgiseid, rakendada filtreid ja otseteid, leida vajalikku teavet. Kaupade hankimise oskused.

See on eeskätt läbirääkimisvõime, kogu tootega seotud tehnilise teabe tajumine, matemaatiliste oskuste kasutamine, arvutustabelitega töötamine, turundusmeetodite kasutamine ja lõplike otsuste sõltumatu vastuvõtmine. Sellised oskused nõuavad praeguses olukorras navigeerimise oskust, mitmesuguste parameetrite jaoks kõige vastuvõetavamate võimaluste valimist, laos ja kauplustes kaubabilansis orienteerumist, partnerlust kontakteeruvate ettevõtetega ja erineva keerukusega probleemide lahendamist.

Teil pole vaja mitte ainult juhtimisomadusi, mis võimaldavad teil hoida suhteid inimestega, kes hõivavad ettevõttes kõrgemaid positsioone, vaid ka selgeid teadmisi toote kohta, samuti võimalust seda väga kiiresti õppida, leida ja kokku leppida optimaalseimad tarnetingimused. Kontorielu toetamise oskused. Need on mitmekülgsed võimed, sealhulgas koristustööde korraldamine, tööreisid, sõidukipargi toimingud, kullerteenus, vastuvõtt ja sekretäride tegevus, turundusmaterjalide, ravimite ostmine ja personali toitumine.

Vaata, mis on "ekstraterritoriaalsus" teistes sõnaraamatutes: Exterriitika Orphograafiasõnastik - LAT.

See võime hõlmata ettevõtte GSU jagada valikulisi tehinguid valdkondi ja korraldada tööd nii, et see oleks pidev. Kliendibaasi oskused. Teadmised erinevate kliendibaasi moodustamise tehnikate ja meetodite kohta, oskus kontakte korraldada, grupeerimise põhimõtted määratleda, kommunikatiivsete võtete kasutamine kontakti kiireks moodustamiseks, baasi arvestamine.

Esmadokumentatsiooniga töötamise oskus. See on kogu sissetuleva teabe töötlemine ja arvestamine nii paberkandjal kui ka elektroonilisel kujul. Töö pangakonto väljavõtete, müügi- ja osturaamatutega, arvelduste vormid tarnijate ja töövõtjatega. Lisaks töövoo pidevale jälgimisele, peate teadma kontrollide tegemise reegleid, suutma vigu leida ja tulevikus neid parandada, kopeerida ja arhiveerida. Tasub mõista, et nii oma isiklikele kui ka ametialastele omadustele osutades peate neile erilist tähelepanu pöörama, sest sõltuvalt ametikohast võib sama joon anda teile mõlemad positiivne mõju ja negatiivne.

Kuidas jätkata saatekirja kaaskirjaga - näide of kirjutamisest Kuidas jätkata saatekirja kirjutada kaaskirja? Näite saate alla laadida allolevalt lingilt. Kui saadate värbamisagentuurile või oma tulevasele tööandjale CV, siis tundke ennast selle funktsiooni ees tähelepanelik, nagu kaaskirja kirjutamine. Ehkki sellel pole praegu suurt populaarsust ja Pokemon Global Trading System taotlejad ei pea vajalikuks täiendavate toimingutega vaeva näha, on sellel siiski mitmeid eeliseid.

Selline kiri võimaldab teil kõige selgemalt ja lahkemalt enda kohta rääkida, luues üldise idee täpselt sellisena, nagu te seda näete. Tööjõu töökoormuse muutumisel muutub värbaja jaoks CV-de vaatamine monotoonseks afääriks, eriti kuna iga saabuva dokumendi hulgast peate valima taotleja peamised omadused - nii ametialased kui ka isiklikud. Sel viisil ennast esitledes lubate teil olulist teavet selgelt ja korrektselt edastada, säilitades selle spetsialisti ajakavas mitu vaba minutit.

  1. Klassikalise edasikindlustuse aluseks on mitmete kindlustusorganisatsioonide vahelise riski olemas ümberjaotamise vorm purustamine Klassikalises edasikindlustuses jaotatakse ainult üks või mitu homogeenset ohtu ja teatud ajavahemiku jooksul ja tavaliselt koos edasikindlustussuhete teatavate osalejatega.
  2. Alus Rahvusvahelise kaubavahetuse kokkulepe: kohaldatava õiguse valiku ja küsimuste põhjal.
  3. Kes on Ivanishviili.

Keskenduge oma kandidatuurile. Pole tähtis, kas saadate meilisõnumi või kirjutate selle paberkandjal, mis on ise lisatud CV-le, see võimaldab teil teistest taotlejatest eristuda. Samal aastal sai Ivanishili staatuse aukonsuli San Marino staatuse Gruusias. Ivanishviili apteekide võrgustiku "Tabletovi doktor". Aastatel rakendas Ivanishili ja Malkin 2,2 miljardit GSU jagada valikulisi tehinguid kõigile metallurgilistele varadele: Poliitiline tegevus Valimiste peakorter A.

Lebtedia asub Ivanishili omandis oleva panga kontoris. Ivanishvilli tema sõnul "Vana mälu" aitas vintsi raamid, kui ta valis teda positsiooni kuberner Krasnojarski territooriumil, kuid ei rahastanud otseselt.

Ivanishili skandaali keskmes, mis on seotud "oranži revolutsiooni" rahastamisega Ukrainas. Endine Kaitseminister Gruusia, Irakli Okruashvili, mis on Investeerimine voimaluse strateegiaga, andis intervjuu Kavkassia televisioonifirmaga, milles ta märkis, et "oranži revolutsioon" osaliselt rahastas osaliselt Bijina Ivanishviili.

Okruashvili sõnul edastati raha Gruusia ametiasutuste revolutsiooni korraldajatele ja Ivanishili ise ei suutnud oma kavandatud eesmärgist olla teadlik.

Okruashvili teatas, et Ivanishviili andis Gruusia ametivõimudele mitu korda raha, "eriti rahastatud kaitsefond" ning osaliselt rahastati osaliselt Saakašvili valikulist kampaaniat. Ivanishviili rõhutas suured vahendid erinevate heategevuslike vahenditega, mis asutati Gruusia kohaliku linnaosas, heategevusorganisatsioonis "Tanamshromoba" "koostöö" ning toetas aktiivselt Püha Kolmandate peamiste patriarhaalse katedraali ehitamist, kulutades samal ajal üle 30 miljoni dollari.

Ameti sõnul lõpetas Ivanishviili kogu tegevuse Gruusias, kus ärimehe järelevalve peamine organisatsioon oli kaardi äri osalemine, mis sisaldab pank "kaart", mitmeid ehitusorganisatsioone, Musta mere rannikul "Kvarvarnari" ", samuti erinevad ettevõtted. Tema sõnul oli sunnitud tegema sellist otsust "Mihhail Saakašvili ja põhiseaduslike muudatuste võimu kogumi monopoliseerimine" olid sunnitud.

Ivanishviilil oli Venemaa, Gruusia ja Prantsusmaa kodakondsus. Ametlikult oli Ivanishivili kodakondsuse puuduse põhjuseks Venemaa ja Prantsuse passe olemasolu vastavalt 32 punktile "Seaduse punktile" Gruusia kodakondsusele ", kaotab Gruusia kodakondsuse teise riigi kodakondsuse kodakondsusega isik.

Gruusia unistuse juht Bijina Ivanishviili võttis Gruusia peaministri ametikoha. Bidzina Ivanishili ütles, et ta läheb poliitikast kodanikuühiskonnale, mille positsioonist kontrollib ametiasutuste tegevust ja vajaduse korral märkida nende vead. Ivanishivili, on oma asutuse korrunud. Kongressis pakkus Bidzina Ivanishviili praeguse peaministri Irakli Garibashvili kandidatuuri Gruusia unistuse esimehe ametikohale ja poliitilise organisatsiooni peasekretäri ametikohale - majandusminister Kahu Kaladze.

Organisatsioon kavatseb tegeleda kodanikuühiskonna tugevdamisega. GSU jagada valikulisi tehinguid tulemuslikkuse süüdistas Ivanishviili amortisatsiooni Gruusia omavääringus. Ärivarad Ivanishvilli Venemaa ja Ivanishviili järjestas teiseks teiseks: avaldamine hindas oma kapitali umbes 8 miljardit dollarit.

Bijina Ivanishili omab suurt maali kogumist. Kõige kallim pilt on "Dora Maar kassiga Pablo Picasso ostetakse Üks teie lemmik kunstnikud - Villem de Caning. Bijina Ivanishviili otsustas töötada Gruusia eesistujariiki? Bijin Boris Grigorievaišiš Ivanishili sündis Pärast kooli, Ivanishviili kolis Tbilisi. Seal õppis ta Tbilisi Riikliku Ülikooli inseneri- ja majandusteaduskonnas ning samal ajal töötas Pärast Tol ajal kohtus ta Vitaly Malkiniga, kes sai hiljem tema äripartneriks. Pärast väitekirja väitekirja kaitset naasis Ivanishivili Tbilisi ja arveldati tööjõu NII kohaliku filiaali kõrgema teadusliku töötaja ametikohale.

Sel ajal elas ta valukoja-mehaanilise taime ühiselamuses. Ta renditud ruumide valukoja ja mehaanilise taime ja hakkas valmistamiseks tootmise, kuid varsti asemel müüa voolikute hakkas kaubelda arvutid. Ivanishvili elektroonika peamised tarnijad teostasid oma tuttavad Gruusia juudid, kes lahkusid välismaal, ja esimene ostja osutus Gruusia Teaduste Akadeemiaks.

Kuid pärast esimest suurt tehingut arreteeriti prokuratuur Ivanishviili kontod "Gruusia prokuratuur ei meeldinud oma tegevust," ärimees tähistasmille järel ta läks GSU jagada valikulisi tehinguid. Aastatel töötas Ivanishviili osakonna juhataja asetäitja All-liidu kaubandusliku teabe keskuse osakonna VTC asedokumentaadi juhatajana kino sõprade ühiskonna mitteprofessionaalsete kinematograafide föderatsiooni ühiskond eksisteeris nende asutajate toetamiseks - liit NSV Liidu NSV Liidu Goskoskino, liidu ametiühingute Kesknõukogu - Keskliit ja Keskkomitee ning ametiühingu Keskkomitee ning Keskkomitee.

Samal ajal töötas Ivanishviili loodud Malkinis koos Sergei Mosina ja Alexander BryantseV ühistu "agroprogrande", mis tegelesid algselt kasvuhoonete ehitamisega, kuid pärast Ivanishivili saabumist arvutite müüki. Pärast Ivanishvilli ostis MoSina osakaalu, selgus 67 protsenti panga aktsiatest, ülejäänud 33 protsenti kuulus Malkinisse. Ivanishviili sai Venemaa krediidi presidendiks muude andmete kohaselt võttis ta juhatuse aseesimehe aseesimehe seisukohta - president.

Panganduse arendamine, Ivanishviili lõi ka esimese panga kolledži Venemaal, kus ta isegi loengus ise. Röövrid nõudsid oma venna vastu lunastamist ettevõtjalt, kuid ta keeldus neist, et mitte panna sama ohtu teiste sugulaste. On teada, et vend Ivanishvili aitas päästa Vladimir Rusheroilo, sel ajal juhib piirkondlik bürood organiseeritud kuritegevuse Rubop keskpanga keskpanga vastu võitlemiseks ja seejärel juhib seejärel Venemaa siseministeeriumi.

Samal aastal loodi Ivanishvilli algatusel teatav struktuur rubpis, rahastas esialgu "vene laenu" ja abistas teda. Tuleb märkida, et avalik heategevuslik sihtasutus "hõlbustada sotsiaalse kaitse professionaalsete rühmade suurenenud riskide loodi, et suhelda rubpiga.

Annetused sellele, vastavalt meediaaruannetele mitte ainult Vene krediidi ", vaid paljudele teistele suurtele pankadele ja ettevõtetele. Formaalselt, Ivanishivili tagasiastumist ühendust sellega, et ta sai Gruusia kiirreageerimise asepresidendi asepresidendi ametikoht Gruusia korpus, mis on julgustanud oma ülesandeid rahvusvaheliste suhete laiendamiseks, rahvusliku majanduse taastamisel.

Gruusia poliitilise olukorra stabiliseerimise edendamine. Samal aastal lahkus Ivanishviili oma perega Ameerika Ühendriikides, kus ta elas tuttav kuue kuu jooksul. Siis kolis ärimees Prantsusmaale, kus ta omandas maja Pariisi lähedal. Parimad päevad Lisaks sai ettevõtja Eelkõige Ivanishviili oli tegelikult kaasomanik Krasnojarsk alumiinium taime mille aktsiate müüs Lisaks Ivanishviili tegelesid kinnisvara:lahkudes "Minsk" ja "Kesk" ettevõtja Arkady Gaidamak peatatud teenindavad laene Ivanishili sai kontrolli hotelli.

Samal ajal on teada, et selle aja jooksul osalesid Venemaa krediit, mida sageli osales hüpoteegi oksjonites - mitte vara saamiseks, vaid konkurentide tugevdamise vältimiseks. Ivanishvili sõnul oli see ainus kord, kui ta "osales poliitikas", kuigi märkis, et tulevikus, kui Swan sai Krasnojarski territooriumi kuberneriksaitas vana mälu jaoks kaadritega raamid. Samal aastal asutas ta põllumajandusettevõtte "Stallen Niva", mis ühendas rohkem kui kolmkümmend ettevõtet ja mitmeid Belgorodis, Voronezhis, Kurskis ja Smolensk piirkondades ning