Liigu sisu juurde

Kui ettevõte müüb vara, realiseerib ta kasumi kahjumi ja maksab sellelt kasumilt makse. Kuid vastavalt GAAP-le peab see kajastama ühekordseid kulusid ja mõjutama seega ettevõtte puhaskasumit negatiivselt. Teie ettevõtte juhtkond võib lisada või välistada ridu, mis nende arvates ei pruugi tema hinnanguid täpselt mõõta.

Mis on Pro Forma finantsaruanded?

Mis on realiseerimata kasumid / kahjumid?

Pro forma finantsaruanded viitavad ettevõtete jooksvate või prognoositavate finantsaruannete aruandlusele, mis põhinevad teatavatel eeldustel ja hüpoteetilistel sündmustel, mis võivad olla või võivad juhtuda tulevikus.

Teie ettevõtte juhtkond võib lisada või välistada ridu, mis nende arvates ei pruugi tema hinnanguid täpselt mõõta. Pro Forma finantsaruannete tüübid 1 - projektsioonid Terve aasta pro forma prognoosib ettevõtte finantsaruandeid ja kasumipotentsiaali, lähtudes aasta tulemustest ja vähestest eeldustest.

Need aruanded esitatakse seejärel ettevõtte juhtkonnale ning investoritele ja võlausaldajatele. Finantsanalüütikuna peaksite looma need ettevõtete pro forma finantsaruande prognoosid.

Korrigeeritud ostumeetodit rakendatakse ühise kontrolli all olevate ettevõtete vahel toimuvate äriühenduste kajastamisel konsolideeritud aruannetes.

Näiteks 2 - rahastamine Ettevõtte tootluse pro forma prognoosi saab kasutada potentsiaalsete investorite tutvustamiseks juhul, kui ettevõte otsib uusi vahendeid.

Ettevõte võib koostada või mitte koostada erinevat tüüpi pro forma finantsaruandeid, lähtudes rahastamisvajadustest, investorite tüübist ja kasutatud rahastamiskanalitest.

Seda võib käsitleda kui raha paberil, mida ettevõte loodab realiseerida vara müümisega tulevikus.

Ettevõte koostab viimase aasta finantsaruanded, arvestades omandamist ja selle mõju. See lähenemisviis on kasulik, et hinnata omandamise mõju ettevõtte finantsaruandele. Lisateave - ühinemise ja ühinemise modelleerimiskursus Ettevõte saab teha eeldusi, näiteks ettevõtte omandamise netokulud, sünergia positiivsed küljed ja intellektuaalse omandi kasum, ning hinnata kogu mõju finantsaruannetele.

Seda meetodit saab kasutada ka lühema ajavahemiku jooksul, näiteks ühe aasta jooksul, kui antakse üksikasju ettevõtte tegevuse kohta juhul, kui omandatakse. Selline pro forma analüüs ja väljavõtted aitavad ettevõtte investoritel ja aktsionäridel paremini mõista juhtimisstrateegiat ettevõtte juhtimisel.

Nende avaldustega analüüsitakse ettevõtte finantsaruandeid, võttes arvesse parimat ja halvimat stsenaariumi, nii et finantsjuhtidel on parem ülevaade sellest, kuidas erinevad otsused võivad mõjutada ettevõtte finantsseisundit.

Vähemusosaluse kajastamise kaks näidet

Kui ettevõttel olid ühekordsed kulud, ei pruugi ta selliseid kulusid pro forma finantsaruandes esitada, arvestades, et see on ühekordne kulu ja kui see ei sisalda, ei näita see ettevõtte tegevustulemusi. Kuid vastavalt GAAP-le peab see kajastama ühekordseid kulusid ja mõjutama seega ettevõtte puhaskasumit negatiivselt.

Electronic Arts Jaga valik Tehingud

Pro forma raamatupidamise aastaaruanne võib olla ettevõtte jaoks hea näitaja, mis näitab investoritele tüüpilist kasumiväljavaadet, kuid ühekordse kulu eemaldamine muudab ettevõtte kasumlikuks, kui see võib-olla raha kaotada. Allpool on näidatud Pro forma tegevusaruande väljapanek: allikas: Amazon SEC Filings Pro Forma finantsaruannete kasutamisega seotud probleemid Paljud ettevõtted kalduvad nende finantsaruannetega manipuleerima, lisades või jättes välja erinevad kirjed.

Vaatame mõningaid näiteid: Ettevõtted ei hõlma üldjuhul amortisatsiooni, amortisatsiooni, ümberkorraldamiskulusid ega ühinemiskulusid, ühekordseid kulusid, töötajate aktsiaoptsioone ja aktsiate väljamakseid jne.

Mis on Pro Forma finantsaruanded?

Ettevõte leiab, et amortisatsioon ja amortisatsioon ei ole tegelikud kulud, kuna nende jaoks ei ole raha väljavoolu reaüksused. Kuid GAAP-i finantsaruannete kohaselt käsitatakse amortisatsiooni ja amortisatsiooni kuluna, kuna vara väärtus on vähenenud. Ühekordsed kulud jäetakse Finantsaruannete aktsiaoptsioonide moju forma-st välja ka seetõttu, et need ei ole tavapärane osa tegevusest ja seega pole ettevõtte tegevuse seisukohast asjakohane.

Selline kulu on aga kaasatud GAAP-i, kuna ettevõte on summa kulutanud ja puhaskasumit vähendanud.

Mõned ettevõtted jätavad oma müümata varud pro forma bilansist välja. See tundub vastumeelne, miks peaks ettevõte seda tegema? Liiga palju müümata varude olemasolu bilansis näitab ettevõtte halba juhtimist. Ettevõte ei suuda säilitada nõudluse pakkumist või müüa oma varusid tarbijate seas.

Keuntungan Dan Kerugian Trading Opportunity

Järeldus Pro forma finantsaruanded on investorite jaoks väga informatiivsed, kuna need Finantsaruannete aktsiaoptsioonide moju ettevõtte eeldusi ja prognoose ettevõtte finantside kohta. Sellised avaldused võivad siiski tegelikest sündmustest oluliselt erineda ja võivad olla ebatäpsed.

Realiseerimata kasumid (kahjumid)

Kuigi nende eelduste kasutamine ei ole mingil viisil petlik, kuna pro forma tulu pole reguleeritud. Investorid peaksid pro forma aruannete kasutamisel olema ettevaatlikud ning ettevõtte tulemuste analüüsimisel peaksid tuginema üldtunnustatud raamatupidamistavale ja finantsaruannetele. Analüütikud ja investorid peaksid süvenema ja proovima leida pro forma ja GAAP-i finantsaruannete erinevuste põhjused.

Interaktiivsed maaklerid Kanada valikute tasud