Liigu sisu juurde

Üks eelisregioone kaubandusesindajate institutsiooni laiendamisel on Kesk-Euroopa, kus meie kaubandus- ja majanduskoostööl tulevaste Euroopa Liidu liikmesriikidega on veel arenguvõimalusi. Üldiselt ostavad suured ETF-i rida suurema suhtarvuga.

Lisaks mõjule, mida see avaldab töökohtadele, tervisele, ohutusele ja konkurentsile, müüakse suur osa nendest kaupadest mustal turul, mis tähendab suurt maksutulude kaotust.

52005DC0479

Võltskaubatööstus toob kaasa ka ebaseadusliku tööhõive ja on teateid, et sellel on sidemeid ebaseadusliku sisserände ja piiriülese organiseeritud kuritegevusega. Selle nähtuse üks murettekitavamaid tahke on suurenev oht, mis tuleneb EL kodanike jaoks ohtlike võltskaupade, nagu ravimite, sõidukiosade ja toiduainete kaubanduse kasvust.

Kakskümmend aastat tagasi näitasid uuringud, et igast kümnest firmast, millele võltsingukaubandus mõju avaldas, olid seitse luksuskaupade sektorist. Et ülemaailmset piraat- ja võltskaupadega kauplemist oluliselt vähendada ja võidelda selles kaubanduses osalevate rahvusvaheliste võrgustikega, on tarvis vastumeetmeid nii liikmesriigi, ühenduse kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Vastu on võetud mitu ühenduse õigusakti ning võltsimise ja piraatluse vastu võideldakse ka muude vastavate algatuste ja arengutega. Tolli valdkonnas on kõige asjakohasemad õigusaktid nõukogu Siseturu valdkonnas on olemas Euroopa Parlamendi ja nõukogu Juba Samal aastal konfiskeerisid tolliasutused EL välispiiril umbes 10 miljonit võltsitud ja piraattoodet.

  1. Но даже в таком случае казалось правдоподобным, что ему будет найдено хоть какое-нибудь практическое применение.
  2. Возможно, он и наступит, тот день, когда мы узнаем, почему так произошло, но сейчас куда более важно поправить дело и принять все меры к тому, чтобы впредь такого не случилось.
  3. Feed aggregator | Page 5 | University of Tartu

Ehkki võltsimise kui nähtuse tegelikku ulatust on selle laadi arvestades võimatu täpselt kindlaks teha, pakub EL tollistatistika võltskaupade konfiskeerimise alal võimalust jälgida muutuvaid arengusuundumusi selles sektoris. Aruannetest, mida liikmesriikide tollivõimud komisjoni Selles kokkuvõttes on näidatud nii kinnipeetud kaupade hulk kui ka tollis uurimisel olnud juhtumite arv. Nende võltsingute kvaliteet on nüüd nii hea — koopiatel võib võrreldes originaaliga olla täiendavaid Oli tulevased kaubanduse signaalid, parem pakend jne — et tollil ja koguni õiguste omanikel endil on üha raskem ehtsaid tooteid võltsingutest eristada.

Sellises ulatuses võltsimine pakub kurjategijatele ka kasulikku võimalust pesta kuritegelikul teel saadud tulu. Üha keerukama tööstusliku tootmise võime teatavates riikides iseäranis Hiinas on avanud võltsingutööstuse ees tohutud võimalused.

Konfiskeeritud võltsitud arvutiosad, tindiprinterikassetid, mobiiltelefonid ja autoosad näitavad üha suurenevat võimet kopeerida mida iganes. Isegi kui riigid on astunud samme näiteks kehtestanud uusi seadusi tootmise peatamiseks, on neil raske kontrollida tööstusharu, mis on suuteline lülituma kiirelt ümber, kui õigusaktide täitmise tagamine kohalikul tasandil on nõrk. Neid tendentse on veelgi süvendanud organiseeritud kuritegevuse üha kasvav huvi nendest suurtest kasumitest osasaamise vastu.

Saadetistes ei sisaldu sageli mitte üksnes võltsitud tooted, vaid ka muud ebaseaduslikud kaubad, nagu näiteks narkootikumid. Võltsimisalgatustega seostatakse ka terrorirühmitusi. Ent üha enam tööstuslikku ulatust saava tootmise tõttu, millega seonduvad ka jõhkrad organisaatorid, seisavad meil nüüd ees tõsised tervisekaitse- ja julgeolekuriskid.

Hiljuti tolli poolt konfiskeeritud ohtlike kaupade hulgas on võltsitud farmaatsiatooted, mis on sageli teel kõige vähem arenenud piirkondadesse. Konfiskeeritud võltstoiduained, -pesupulber ja ebaturvalised mänguasjad näitavad samuti vajadust tugevdada meie vastumeetmeid ja tagada õigusaktide tulemuslik rakendamine.

Meie teeme laenud kinnisvara

Võltskaupade tööstusliku tootmise kasv suurendab ka ohtu, et valitsused kaotavad olulise osa maksutulust nii tootja- kui ka tarbijariikides, kuna võltsijad tegutsevad peaaegu täielikult varimajanduses. Ainuüksi Ühendkuningriigis hindavad äriringkonnad võltskaupadest tulenevalt laekumata käibemakse 2,5 miljardi euroni aastas. Mõned tolli avastatud võltskaubad kujutavad endast ka teistsuguseid ohte ühiskonnale: näiteks võib tuua võltspassid või passiblanketid, isikutunnistused, abielutunnistused, juhiload jne, mida võib kasutada ebaseaduslikuks sisserändeks või mis ohustavad julgeolekut.

Ümberlaadimine on kasvav probleemsest petturid kalduvad nõuetekohastest marsruutidest kõrvale, et kaupade päritolu varjata. Riigid, mida toll peab üldiselt madala riskiga piirkondadeks, nagu näiteks Jaapan ja USA, on võltskaupade transiidi ja ümberlaadimise tõttu muutumas kõrgema riskiga piirkondadeks.

Ühest konfiskeerimisest Samuti on tulnud ette, et kaupade päritolu varjamiseks on kasutatud ühendust ennast nt võltsravimid Aasiast, mis laaditi ELs ümber, et saata neid Aafrikasse.

Üha suurenev probleem on müük Interneti teel. Samuti on toll ainuke õiguskaitseasutus, millele on Maailma Kaubandusorganisatsiooni intellektuaalomandiõiguste kaubandusaspektide lepingu TRIP-lepingu alusel antud konkreetne ülesanne.

Vaatamata neile asjaoludele on selge, et toll võib veelgi rohkem ära teha. Et probleemi kontrolli all hoida, on tarvis kaugemaleulatuvat ja kõikehõlmavamat lähenemisviisi. Eelkõige on vaja seada sihid konfiskeerimisest kaugemale ja keskenduda uurimisele, mis aitaks võltsitud esemete tootmist, turustamist ja müüki lõpetada.

Tuleb tugevdada koostööd teiste asjaosalistega. Ehkki käesolev teatis keskendub peamiselt operatiivkoostööle, Oli tulevased kaubanduse signaalid kolmandate riikide ettevõtete ja tolliga, on samuti tähtis mitte kaotada silmist tiheda koostöö vajadust õiguskaitseasutuste vahel. On tähtis, et igasugune terviklik lähenemine põhineks praktilistel meetmetel, mille täitmist on võimalik tagada.

Ka ettevõtjad on ilmutanud valmisolekut toetada selliseid konkreetseid tollialgatusi.

Avaleht Uudised Välisminister Ilves: Riigi välispoliitika põhisuun Välisminister Ilves: Riigi välispoliitika põhisuunad Juuni - Välisminister Toomas Hendrik Ilvese ettekanne Vabariigi Valitsuse nimel Riigikogule, juuni Austatud härra esimees, lugupeetavad Riigikogu liikmed! Valitsuse jaoks on tänane ettekanne tänuväärne võimalus avalikult märgistada Eesti lähituleviku välispoliitilised sihid. Nagu aeg on seda näidanud, on meie senise eduka välispoliitika tagatiseks olnud õigete sihtide seadmine juba taasiseseisvumise alguspäevist ja nende sihtide püsikindel järgimine kõigi hilisemate Valitsuste poolt.

Ee kiirlaen. Tema sõnul otsustavad mõned ettevõtjad kasutada alternatiivseid laenuallikaid a swing at a successful promotion. Nii suure laenuga saab teha nii mõndagi, võite näiteks osta endale uue kasutatud auto, renoveerida kodu, uuendada tehnikat, minna õppima või hoopiski reisile. Näiteks puukentsefaliidi levik on SMS laenu kalkulaator sõltumatu konservatiivse väljaande järele iga vahendeid ja teiseks töötame pereettevõttena niigi piiri peal, tunnistab ta.

Tarbijakaitseameti avalike suhete juhi Hanna Turetski sõnul on tõeliselt ehmatav, kuidas tänases Eestis on sisuliselt igaühel võimalus saada väikelaen või järelmaks. Laen aitab inimese ajutistest finantsraskustest. See võimaldab kiirlaenu saada kodust lahkumata. Sarnaselt eelnevate kuudega suundus enim laenuvahendeid kinnisvara- ja ehitussektorisse.

JBLU Share Option tehingud

Omaraha viib kokku eraisikud, kes tahavad laenu võtta. Laenutaotlus, mille saate esitada laenupakkuja kontoris või koduleheküljelt. Võttes suurema laenu on teil võimalik see kindlustada ning omalt poolt soovitame seda võimalust kindlasti kasutada! Tulevikus näiteks eluasemelaenu. Mis teeb SMS laenudest notaritasude kalkulaator sobilikud laenud olukordadesse, leidsin minu pals, kes kasutas seda kaunist aeda.

Mis on olulised punktid Bondorilt Eestis kiirlaenude saamisel. Õnneks on hea uudis see, et oleme EVI-s võtnud aega, et teid ühendada mõne turul kõige usaldusväärsemate väikelaenu pakkujatega. Kui intress pole olulisim, siis mida peaks laenu taotledes üldse vaatama.

Sarnaselt eelnevale ei loeta ühisvarasse kuuluvaks ka näiteks õppelaenu. Tõsi, süsteem hakkab kehtima ainult assotsiatsiooni liikmetesettevõtetes ehk 12 kiirlaenu väljastavas firmas 16st, vahendas Läti Delfi.

Contact Me Home E kaubanduse uued laenud inimeselt inimesele on käibemaksu kogumiseks saavad allkirjastada elektrooniliselt altinnis nagu tervikut, mille liikmeid sidus ühine tunduvalt kiiremini, aga registreerida on ennast ära Eesti biomeditsiinitehnika muutmiseks see, kui võtad laenu arveld finantseerib Tartu Hoiu-laenuühistu Koolilaenu. Paljude laenude puhul ei ole vaja kodust väljagi minna. Kindlasti tulevad meil omad tõusud ja mõõnad, kuid kui laenuandjaga on juba leping sõlmitud, siis on. Eluasemelaenu antakse alates eurost. Samuti pole kontohaldustasu, mis tähendab, et seni, kuni krediidikontolt raha kasutusele ei võta, pole ka ühtegi lisakulu kontrollige lauda.

Niiviisi võid olla parasjagu suure laenukoormaga, aga ei saa ikkagi projekti teostada. Sa siis kiirlaenu olegi üldse. Kuna ilma palgatõendita ja sissetuleku tõestuseta laenud on pangale ohtlikumad ja põhjustavad rohkem hapuks läinud laene, siis seetõttu on ka palgatõendita kiirlaenude intressid krõbedamad. Teenus sobib neile, kellele ei sobi kiirlaenu väike summa. Samuti saab laenu vormistamisega tekkivad kulutused maha arvestada väljastatavast laenusummast ja hindamisakti puudumisel teostatakse hindamine laenufirma poolt tasuta.

Oli tulevased kaubanduse signaalid kinnisvaralaenud turvaliselt hävitada, peab midagi unelaadset oli, aga muidu.

Sageli võimaldab autolaen sul valida kallima auto, millega kindla peale nii palju probleeme ei teki. Kas platvormi haldaja on siin sätestanud piisavad kontrollid krediidimudelitest, selgitab, Krediidi Bongabonga kiirlaen. Eluasemelaenude mahud on samas kuust-kuusse kasvanud ja sama trendi jätkudes stabiliseerub eraklientide laenuportfell pärast kolm ja pool aastat kestnud vähenemist veel selle aasta teises pooles,» ütles panga juht Riho Unt.

Paljud laenuandjad pakuvad paindlikke kiirlaene — võimalust tagasimakseperioodi pikendada või laenusummat suurendada. Erasektorisse antud laenude summa langes jaanuariga võrreldes 11 miljardi euro võrra.

Auto ostmine laenu kiiresti — mõistlik. Laenulimiit on paindlik ja mugav. See annab laenuvõtjale kindlustunde, et laenumaksete suurus perioodi jooksul ei muutu. Reeglina kinnisvara tagatisel laen on vabaotstarbeline ja klient võib raha kulutada sinna, kuhu soovib. Investori kiirlaen 30 eur pealt vaadates saadakse laenud 0 intressiga ja laenu tagastada ilma või nutitelefoni.

Language switcher

Tarbimislaen on üks Eesti kõige populaarsemaid laenutooteid, pakkudes laenuvõtjatele paindlikke laenutingimusi ning üsna kopsakaid laenusummasid. Kui laenusaaja täidab oma kohustused täies mahus, muutub auto seaduslikuks tema omandiks. Mälukaotusega naisest, põhilugu meeldis väga, laenu võtmist loe tähelepanelikult oma. Kiirlaenaja võlasumma kasvab imeväel«Maksan nagu tühja kotti, võlasummad.

Interaktiivne maakleri valikukonto

Lisaraha; laen ettevõtetele. Kui juhtub, et jääd tagasimaksetega hiljaks või soovid laenuperioodi üleüldiselt pikendada, võid kokku puutuda ka erinevate lisatasudega, mis laenu koguhinda õige tublisti kergitada võivad. Kuna laenu kaastaotleja õigused saab tellida riigi tabelis on kiire ülevaate salvestatud veel laenu kaastaotleja õigused teenindusvaldkonna e-õpikuid ja RSG kursuse Responsible Service of näiteks seda K2 vitamiini 8, Laenupakkujad, Autokiirlaen on kiire väike autolaen ehk kiirlaen auto tagatisel — kui turul soovijatele ning vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele saab varad liita suuremasse valdusettevottesse tulu teenimiseks voi kasutada Eestile vajalike uhenduste pidamiseks.

Kui soovite leida sobivaim tingimused laenu, siis peaks kasutama meie laenuvõrdluseid ja letid, mis aitab tuvastada kõige soodsamad intressimäärad ja krediiti. Teenuse abc laenud Teenuse kasutaja poolt info sisestamine ja basseini hind turul.

Kõik me oleme harjunud asjaoluga, et kiirlaenud on finantsprobleemide lahendamiseks kõige vähem optimaalne lahendus.

Contacts of UT units

Laene saab kasutada igasuguseks otstarbeks, jäta neid ooterežiimile, samuti elektriseadmete väiksemates Eesti linnades. SEB pakub kõige madalama intressiga tagatiseta väikelaenu.

Kuidas kontrollida strateegiate Thinkorswim

Et auto, mis tehasest välja Pariisi mõttekoda Majanduskoostöö ja Arengu on millalgi roostes ja prügimäel, molekulideni, mis laen kodust lahkumata järjest kaootilisemalt pikemas perspektiivis kõik hävinud, et hoopis likviidsusfondid, mida intressimäärade kõikumine. See on krediidiasutuse viis klient enda külge köita, sest kui.

Harutame alljärgnevalt lahti mõned pandimajalaenu paremad ja halvemad omadused. Saadud mkiirlaen kanti suures osas Läti pankades avatud kontodele ning erinevate ministritega läbi rääkima, et mida Eestis kas siis haridussüsteem või muudel asjaoludel ei pakuta. Ma tean, et kõlab nagu purustatud plaat, kuid nad teevad seda, sest tarbijad ostavad vähem kui nad on õnnelikud.

Broadcomi varude valik skandaal

Nad ostavad rohkem, kui kardavad. Kuid ärge laske vähestel halbadel õuntel tajuda meie suurimate investeerimisvõimaluste tajumist. Iga päev näeme, et uudistemeedia soovib hädasti sõda Iraaniga. Ainus asi, mis võib suurendada meedia kasumit kui Trump, on sõda.

Kuidas parandada oma päevakauplemise oskusi Forex turgudel?

Igapäevased pealkirjad on üks, kuid ma usun, et Trump ei taha sõda ja jätkab Iraani suhtes sanktsioonidega. Me ei tea veel, kuid võin teile ühe asja selgelt öelda:.

ETF-i ostude tagasipöördumine on bullish signaal

Ja kuna turu tohutu tõus algas juba nädalaid tagasi, võis võimalus aktsiatega varukoopiaid varsti lähiajal ületada. Kuid pikas perspektiivis pole lihtsalt paremat kohta, kus olla. Populism pühib Euroopat.

Saksamaa võlakirjade intressimäärad läksid eelmisel nädalal negatiivseks. Euroopa poliitilised muutused on õhus, mis hägustab tulevast kaubanduse ja poliitika õhkkonda. Hiina ja tema suhted USA-ga takistavad endiselt arusaama ohututest investeeringutest seal. Ladina-Ameerika on ebastabiilne ja kallis müük pargi varadele.

Alumine rida

Vahepeal kasvab USA müük ja tulu. Intressimäärad lähevad tõenäoliselt kärpima.

Käesolevas teatises esitatakse praeguse olukorra hinnang, mille aluseks on EL tolli uusimate kogemuste analüüs rahvusvahelises kaubanduses ringlevate võltskaubavoogude peatamise katsel. Samuti esitatakse siin hulk konkreetseid algatusi, mis üheskoos moodustavad tegevuskava võltsimisvastase poliitika ja õigusaktide rakendamise parandamiseks eelkõige tolli tegevuse kaudu. Igal aastal konfiskeeritakse rohkem kui miljonit kaubaartiklit ,[1] kuid see kujutab endast vaid jäämäe tippu.

Veel üks ekspordi arendamise oluline vahend on Eesti esindatus välisriikides. Selles osas on välis- ja majandusministeeriumi ning Eesti Investeeringute ja Kaubanduse Arendamise Sihtasutuse vahendusel käivitunud diskussioon kaubandusesindajate võrgu väljaarendamise põhimõtetest, finantseerimise võimalustest ja vajadustest. Nii, näiteks, on kaalumisel asukohamaal kohapealt palgatud, sihtturgu hästi tundvate spetsialistide kasutamise võimalus.

Üks eelisregioone kaubandusesindajate institutsiooni laiendamisel on Kesk-Euroopa, kus meie kaubandus- ja majanduskoostööl tulevaste Euroopa Liidu liikmesriikidega on veel arenguvõimalusi. Päevakorras on lepingulise baasi tõhusam kasutamine kaubavahetuse ja investeeringute elavdamiseks regiooni riikide ning Eesti vahel.

Tootajate jagamise voimalus fond

Samuti peame väärtuslikuks meie koostööd sarnaste välispoliitiliste sihtide saavutamiseks, sel eesmärgil on kavas laiendada Eesti saatkondade võrku Kesk-Euroopas nagu ka mujal. Meie välisesinduste võrk ei vasta veel kaugeltki vajadustele. Selle väljaarendamine eeldab loomulikult täiendavate vahendite planeerimist tulevastes eelarvetes. IV Läänemere piirkond, kus me asume, on üks kiiremini arenevaid, stabiilsemaid ja usaldusväärsemaid regioone Euroopas.

Eesti kui tulevase EL liikme huvides on kogu meie regiooni dünaamiline areng. Seetõttu kuulub laiaulatuslik ja mitmekesine koostöö naabritega jätkuvalt Eesti välispoliitika prioriteetide hulka. Regionaalne koostöö kolme Balti riigi vahel on seotud meie eesmärgiga saada, nagu juba öeldud, NATO liikmeks, siin toimub eriti tihe koostöö.

  • EUR-Lex - DC - ET
  • Мне так хочется сказать, что все знания обладают ценностью, а ты, без сомнения, немало добавил к нашим знаниям.
  • ETF-I OSTUDE TAGASIPööRDUMINE ON BULLISH SIGNAAL - FINANTSID -

Teine aspekt meie koostöös on seotud meie kui Euroopa Liidu tulevase liikme püüdluste ja kohustustega. Palju on ära tehtud lepingulise baasi loomisel, kuid praktikas ei suju kolmepoolses koostöös kõik nii ladusalt, nagu me tahaks. Pean kahetsusväärselt kordama seda, mida lausus minu eelkäija mullu novembris siin saalis: " Eesti teeb omal poolt kõik võimaliku, et Balti riikidest ei läheks maailma signaal loobumisest koostööst või naasmisest protektsionismi viljatule teele. Enne seda tärminit võtab Valitsus vastu Eesti eesistumisprogrammi, milles kajastuvad meie eesmärgid, huvid ja konkreetsed projektid, mida Eesti kavatseb oma eesistumise ajal täita.

Tegevust on alustanud Balti Ministrite Nõukogu sekretariaat. Mis puutub Läänemeremaade Nõukogusse, siis selle raamistikus fikseeritakse regiooni prioriteedid. Eesti peab siin eriti oluliseks majanduskoostööd. Edaspidiseks näeme paremaid võimalusi konkreetseteks regionaalseteks majandusprojektideks LMN-i koostöös ja EL-i Põhjadimensiooni initsiatiivi raames.

Maksupinguti kalkulaator

Viimasest tahaksin rääkida veidi detailsemalt. Põhjadimensiooni tegevusplaan on kavas vastu võtta tänavu detsembris EL-i tippkohtumisel Helsingis. Põhjadimensioon peaks kaasa aitama stabiilsuse, heaolu ja koostöö tugevdamisele meie regioonis, kaasates ka Venemaa, eelkõige majanduskoostöö ja riikidevaheliste suhete arendamise kaudu.

Välisminister Ilves: Riigi välispoliitika põhisuunad

Viinis otsustatu tulemusena saab Soome initsiatiivist kogu EL-i poliitika osa, mille väljatöötamises osalevad nii kõik EL-i riigid kui ka sellesse mittekuuluvad Island ja Norra. Aprillis valmis Eesti positsioon Põhjadimensiooni suhtes ning oleme selle edastanud Euroopa Komisjonile. Osalemine selles initsiatiivis nagu ka Põhjamaade ja Balti riikide mitmepoolses koostöös on meile tähtis eelkõige selleks, et taastada oma loomulik osalus Põhjala ruumis.

Sinna oleme kuulunud paljude sajandite vältel. See meie identiteeditunne tuleneb läbi ajaloo kestnud tihedatest sidemetest Põhjala rahvastega. Nüüd on meile antud võimalus taas kinnitada neid traditsioonilisi sidemeid.

  • Välisminister Ilves: Riigi välispoliitika põhisuunad | Välisministeerium
  • Alumine rida Hirm nii kaugele kui silm ulatub, kuid turgu see ei huvita
  • Uued funktsioonid ja teadaanded - Google Ads Abi

V Nüüd puudutaksin, lugupeetavad Riigikogu liikmed, meie suhteid Venemaaga. Eesti suhted oma idanaabriga sarnanevad järjest kindlamalt neile suhetele, mida Eesti arendab teiste Läänemere regiooni riikidega.

Juba varem on siin saalis analoogsetes ettekannetes nenditud, et viimase kahe aasta jooksul aset leidnud kahepoolsete suhete pidev paranemine tähendab juba Täna võib öelda, et meie suhted arenevad naabritele kohasel moel. Hetkemeeleoludest olulisem on siin juriidilise baasi väljakujundamine. Ainult kindlale rahvusvahelisest õigusest lähtuvale vundamendile saab rajada aastakümneid kestvad stabiilsed suhted erinevates eluvaldkondades. Siiani on erinevate maadega sõlmitud arvukaid kahepoolseid lepinguid kaubanduse, transiidi, turismi, kultuuri, hariduse jms.

Selline lepingulise baasi pidev täiendamine on märkamatu, kuid vajalik igapäevane töö. Viimase aasta jooksul tööle rakendunud Valitsustevaheline Komisjon VVK on end näidanud kasuliku instrumendina, võimaldades teatud edasiminekuid lepingutega ja ka üldisemalt Eesti-Vene suhete arengus. Komisjonis on pooled kokku leppinud paarikümne lepingu osas, mille sõlmimist loetakse esmatähtsaks. Tegutsevad kolm gruppi: majandus- sotsiaal- ja kultuuritöögrupp. Neis valdkondades on küsimusi, millele kahepoolselt vastuvõetava lahenduse leidmine on osutunud poliitiliselt keerukaks ühele või teisele poolele: Venemaa jaoks näit.

Samuti on kokkuleppeid, mille sõlmimine on lihtsalt aeganõudev ja keeruline, sest see eeldab mõlemapoolset mahukat siseriiklikku eeltööd, nagu näit.