Liigu sisu juurde

I iteratsiooni võtmeks võetakse LFSR-i koordinaatide ja sisu summa. Samuti on kavandatud meetod kavandatud riistvara keerukuse vähendamiseks turvalisust kahjustamata. Samuti analüüsitakse teadaoleva lihtteksti rünnaku statistilist keerukust ja turvalisust. Lisaks muudab see iteratsioonivõtme vähem sõltuvaks igas iteratsioonis genereeritud EC-punktidest ja iteratsiooninumbrist. Figure Histogram of original image. Beebi samm-hiiglasliku sammu algoritm.

Account Options

Pseudorandom bitsijärjestuse generaator oja šifri jaoks, mis põhineb elliptilistel kõveritel Abstraktne Selles artiklis pakutakse välja pseudo-haruldaste jadade generaator voo šifrite jaoks, mis põhinevad elliptilistel kõveratel EC.

Kirjanduses saadaolevate Susteemi mootorid EÜ-põhiste juhuslike arvude generaatorite üksikasjalik analüüs on tehtud ja pakutakse välja uus meetod, mis käsitleks nende skeemide puudusi.

Kavandatud meetodi statistiline analüüs viiakse läbi NIST Riiklik Standardite ja Tehnoloogia Instituut katsekomplekti abil ja on näha, et jadal on head juhuslikkuse omadused. Lineaarse keerukuse analüüs näitab, et süsteemil on LCG binaarsed variandid keerukus, mis võrdub jada perioodiga, mis on väga soovitav.

Pseudorandom bitsijärjestuse generaator oja šifri jaoks, mis põhineb elliptilistel kõveritel Abstraktne Selles artiklis pakutakse välja pseudo-haruldaste jadade generaator voo šifrite jaoks, mis põhinevad elliptilistel kõveratel EC. Kirjanduses saadaolevate mitmesuguste EÜ-põhiste juhuslike arvude generaatorite üksikasjalik analüüs on tehtud ja pakutakse välja uus meetod, mis käsitleks nende skeemide puudusi. Kavandatud meetodi statistiline analüüs viiakse läbi NIST Riiklik Standardite ja Tehnoloogia Instituut katsekomplekti abil ja on näha, et jadal on head juhuslikkuse omadused. Lineaarse keerukuse analüüs näitab, et süsteemil on lineaarne keerukus, mis võrdub jada perioodiga, mis on väga soovitav. Samuti analüüsitakse teadaoleva lihtteksti rünnaku statistilist keerukust ja turvalisust.

Samuti analüüsitakse teadaoleva lihtteksti rünnaku statistilist keerukust ja turvalisust. Kavandatud meetodit võrreldakse teiste EÜ-põhiste skeemidega läbilaskevõime, perioodilisuse ja turvalisuse osas ning pakutud meetod edestab kirjanduses toodud meetodeid.

Ressurssidega piiratud rakenduste jaoks, kus hädavajalik on väga turvaline võtmevahetus, pakub väljapakutud meetod krüptimiseks hea võimaluse, jagades ajapunktide korrutussüsteemi ajaliselt EÜ-põhise võtmevahetuse jaoks.

Rakenduse algoritm ja arhitektuur on välja töötatud nii, et lisaks punktide korrutusele kulub palju vähem riistvara. Sissejuhatus Traadita andurite võrkudel on lai valik rakendusi, näiteks elupaikade jälgimine, koduautomaatika ning sõjalised ja meditsiinilised rakendused [1, 2]. Võrreldes tavaliste traadita võrkudega on traadita anduritel piiratud ressursid, mis nõuavad vähendatud keerukusega krüptolahendusi.

Ressursside piiratuse tõttu kasutavad WSN-id sümmeetrilisi võtmete krüpteerimistehnikaid, mis nõuavad nende piiratud rakenduste jaoks sobivaid võtmehaldusskeeme. Kirjanduses võtme jaotamiseks pakutavate ettepanekute üksikasjalik analüüs näitab, et ainult ühesuunalistel funktsioonipõhistel skeemidel on turvalisus, kui sõlme lähtestamise etapis seatakse ohtu.

Juhusliku võtme eeljaotusel [3, 4], polünoomipõhisel võtmejaotusel [5] ja nii edasi põhinevad kerged krüptograafilised algoritmid ei paku selles stsenaariumis turvalisust.

Arvustused

Kõik need skeemid eeldavad, et sõlme ei saa initsialiseerimisfaasis ohtu seada, mis pole tõsi. Selliste skeemide puhul ei saa initsialiseerimisfaasi aegumisperioodi hoida suurena, kuna see suurendab tõenäosust, et initsialiseerimisfaasis sõlm on ohustatud. Teisest küljest, kui aegumistähtaega hoitakse vähe, mõjutab see võrgu ühenduvust. Niisiis eksisteerib sellistes skeemides turvalisuse ja ühenduvuse vaheline kompromiss, samas kui ühesuunalistel funktsioonipõhistel meetoditel sellist kompromissi pole.

Seega on kõrge turvalisusega rakenduste, näiteks sõjaliste või meditsiiniliste rakenduste jaoks eelistatavad ühepoolsed funktsioonipõhised võtmehaldusskeemid.

Account Options

Elliptiline kõvera krüptograafia ECC on sellistes stsenaariumides paljutõotav lahendus, kuna võtme bitti suurendatakse turvalisust võrreldes teiste ühesuunaliste funktsioonidega [6—8].

Kõik andurivõrgud vajavad salajase võtme loomiseks ja andmete edastamiseks sõnumi autentimiskoodi MAC ja pseudo-juhuslikku generaatorit. Kui võtmevahetuseks kasutatavat punktkorrutusüksust saab ülejäänud kahe funktsiooni täitmiseks jagada ajaliselt, saab kogu süsteemi keerukust vähendada. Selles töös pakutakse välja EC-põhine pseudo-haruldaste järjestuste generaator. Kavandatud LCG binaarsed variandid on välja töötatud nii, et pseudo-juhusliku bitijada generaatori ehitamiseks lisaks EC-punkti korrutusele on riistvara palju vähem.

Niisiis pakub see väga sobivat võimalust kerge krüpteerimiseks süsteemides, kus kasutatakse EC-põhist LCG binaarsed variandid. Seotud teosed Aastal [9] tutvustasid Blum ja Micali CSPBSG krüptograafiliselt tugeva pseudorandomeetrilise LCG binaarsed LCG binaarsed variandid generaatori genereerimise kontseptsiooni, kasutades krüptograafilist ühesuunalist funktsiooni.

Pärast seda on mitu lähenemisviisi, mis kasutavad voogsademete konstrueerimiseks krüptograafilist ühesuunalist EÜ punkti korrutamist. Lineaarse kongruentsiaalse generaatori Triple Screen Trading System AFL laiendatakse EC-le ja pseudo-juhusliku bitijada generaatorit elliptilise kõvera punktidest kirjeldatakse [10]. Jadadel on tõestatud head juhuslikkuse omadused, kuid turvalisus sõltub baaspunkti salastatusest.

Seeme on juhuslike täisarvude vektor, mis on antud kui.

1. Sissejuhatus

I iteratsiooni võti on kõikjal. Väljundbiti järjestus genereeritakse, rakendades kärpimisfunktsiooni iga iteratsiooni punkti koordinaadile.

Juhuslike arvude generaatori turvalisus kuulub ECDLP-le, kuid jada genereerimiseks vajalike sisendjuhuslike bittide arv on suur.

Спросил Тут же его охватило безошибочное "мертвое" чувство, вызванное полной блокировкой всех звуков при попадании в такую зону. Голос Компьютера, теперь странно безжизненный и зловещий, - Теперь нас никто не услышит.

Kordusvõti ja väljundpunkt on. Bitsijada genereeritakse väljundpunkti koordinaadi kärpimisega. Generaatori perioodilisus on väga madal ja periood näitab mõned seemne omadused. Pseudorandomjärjestuste generaator, mis põhineb ajakirjas [13] avaldatud EC-l, kasutab igas iteratsioonis ühe punkti korrutamist. Väljundbittide jada on väljundpunkti jada, mis genereeritakse kõikjal.

Arvustused

Järjestusel on tõestatud head statistilised omadused, kuid turbeanalüüsi ei tehta. Juhuslik seeme on täisarv, mis kasutab kahte punkti ja EÜ-d. Iteratsiooniklahv ja väljundpunkt on.

Generaatori väljund on kärbimisfunktsioon. Generaatori perioodilisus on iteratsiooni võtme genereerimiseks kasutatud meetodi tõttu väga madal. Perioodilisuse suurendamiseks muudetakse iteratsiooniklahvi järgmiselt. Kuid siis leitakse, et järjestus muutub seemnest sõltumatuks. EÜ-l põhinevad uued voo šifri kujundused on esitatud artiklis [15].

Kolm pakutud algoritmi on tuletatud kahest EC generaatorist, lineaarsest kongruentsest generaatorist ja Naor-Reigngold generaatorist. Autorid on tõestanud, et nende algoritmide abil genereeritud jadadel on suur perioodilisus, kuid riistvara on keeruline. ECDLP-l põhinevat voošifrit on kirjeldatud artiklis [16]. Meetod koosneb kolmest tööetapist: i initsialiseerimisetapp, ii võtmevoo genereerimine ja iii krüptimisetapp.

Võtme kaardistamine punktile EC-s toimub initsialiseerimisetapis, mis suurendab riistvara ja arvutuslikku keerukust ning muudab selle vähem sobivaks ressurssidega piiratud rakenduste jaoks.

Võtmepõlvkond, mis põhineb EC-l piiratud piiril, avaldatakse Väljund genereeritakse punkti-koordinaadi kärpimise teel, kusjuures juhuslik väärtus võetakse LFSR-ist ja on punktid EC-l. Kirjeldatud meetod nõuab palju parameetreid, see tähendab LFSR tagasisidepolünoomi, seemne väärtuse, EC parameetrite jms saladuses hoidmist.

Jada turvalisus sõltub täielikult nende parameetrite salastatusest. Matemaatiline taust Elliptilised kõverad ECmis ületavad punktide komplekti, mis vastavad Weierstrasi võrrandile, mis on antud kui Muutujad ja konstandid, ning on välja kõik elemendid.

Punktide kogum EÜ-s on abellide rühm täiendava toimingu käigus, mis andis identiteedielemendi. Lisamistoiming on määratletud nii, et kui on kolm punkti EK-l, mis asuvad samal sirgel, siis. Krüptograafiline operatsioon EC-l on punktide korrutamine. See on ühesuunaline funktsioon, kuna "" arvutamine on lihtne, kuid antud ja "" leidmine on keeruline. Riistvara rakendamiseks sobivad paremini üle Galoisi väli määratletud EC.

Need kõverad klassifitseeritakse super ainsuse ja mittesuper ainsuse kõverateks. Punkti liitmine ja punkti kahekordistamine on kaks matemaatilist operatsiooni, mis on määratletud EC-l. Punktide korrutamine toimub punktide korduva liitmise ja kahekordistamisega. Punkti liitmise ja mitmekordse ainsuse kõvera punktide kahekordistamise reeglid on järgmised.

Seetõttu on raske kindlaks teha, kas jada genereeritakse punkti koordinaadi kärpimisel EÜ-s või valitakse see ühtlaselt juhuslikult. Seda nimetatakse kärbumispunkti probleemiks TPP. EÜ-põhiste pseudo-haruldaste järjestuste generaatorite analüüs Selles jaotises analüüsitakse kirjanduses saadaolevaid mitmesuguseid EC-põhiseid pseudo-juhuslike Binaarsete valikute kotid generaatoreid.

Analüüsiks määratletakse valitud EÜ. Punkt EC tähendab polünoomi juuri, mida kasutatakse piiritletud välja konstrueerimiseks. EÜ-põhine lineaarne koonduv generaator LCG binaarsed variandid lineaarses kongruentsiaalses generaatoris genereeritakse väljundpunktide jada kõikjal, kus iteratsiooninumber andis elliptilise LCG binaarsed variandid punkti, mida hoitakse salajas. Jada läbib punkti täieliku tsüklilise alarühma. Seega näitab jadaperiood punkti järjekorda, mis vähendab otsinguruumi väiksemaks.

Genereeritud järjestuse sümmeetrilised omadused aitavad krüptanalüüsi ka lihtsamaks muuta. Selle generaatori üksikasjalik krüptanalüüs on esitatud artiklis [15].

Проблема оказалась не совсем обычной,-- прозвучал тихий голос Центрального Компьютера. -- Я предположил, что у вашего робота должна быть какая-то зрительная концепция Великих. Если бы я смог убедить его, что чувственные представления, получаемые им, совпадают с этими зрительными образами, остальное было бы уже. -- И как же ты этого достиг. -- В основном, расспрашивая робота, на что были похожи эти Великие, и затем перехватив образ, сформированный его сознанием.

Kuigi jadal on hea lineaarne ulatus ja statistilised omadused, ei saa seda vähendatud turvalisuse tõttu kasutada voo šifri võtmevooguna. PBSG-B PBSG-B [15] -s LCG binaarsed variandid EC-põhise lineaarse kongruentsiaalse generaatori modifikatsioon, nii et perioodilisus on punkti järjestusest sõltumatu ja väljundjärjestusel puuduvad sümmeetrilised omadused, mis muudab krüptanalüüsi lihtsamaks.

Turvalisuse huvides eeldavad autorid, et nii LFSRi seemneid kui seemneid hoitakse salajas. Kuid analüüs näitab, et turvalisus sõltub ainult punkti salastatusest, mida ei saa kvantifitseerida.

Miks Cribbage'i jooks 4 saavutab ainult 4?

Analüüsiks oletage, et ründajale on teada punktid. Ründaja saab kogu jada genereerida, valides suvalise väärtuse LFSR-i seemnena. Kuna LFSR läbib sama olekute jada, on genereeritud väljundbiti järjestus ainult algse jada nihutatud versioon.

Kui osa võtmevoogu on ründajale teada arvestades teadaolevat lihtteksti rünnakutsaab nihke hõlpsasti arvutada genereeritud jada ja teada bitijada ristkorrelatsiooni graafiku järgi. Olgu EÜ määratletud. LFSR tagasisidepolünoom on, ja algne seeme.

Oletame, et ründaja teab jada mõnda algbitti, see tähendab Laske ründaja poolt jada genereerimiseks valitud algseemniks olla Ristkorrelatsiooni graafik, mis on genereeritud järjestuse vahel, mis on teada tuntud järjestusega, on toodud joonisel.

Pseudorandom bitsijärjestuse generaator oja šifri jaoks, mis põhineb elliptilistel kõveritel

Ristkorrelatsioonifunktsiooni piigi väärtuse asukohast saab hõlpsasti kindlaks teha teada oleva järjestuse asukoha ja seega ka LFSR-i seemne LFSR-i väärtus Joonis 1: ristkorrelatsiooni funktsioon. Elliptiline kõvergeneraator ECPG-s sisalduv väljundpunktide jada genereeritakse kui ja algne salajane võti. Väljundpunkti järjestus on punkti kärbitud koordinaat.

Olgu punkti järjekord. Jada periood määratakse kindlaks punkti järjekorraga ja seend antakse kui. Seega on jada perioodilisus punktijärjestusega võrreldes palju väiksem. Lisaks vähendab teadmine jada perioodilisusest seemne otsinguruumi. Järgnev analüüs näitab, et ka generaatori turvalisus on väga madal.

Miks Cribbage'i jooks 4 saavutab ainult 4?

Olgu piiritletud välja primitiivne element, mille kohal EC on määratletud. Genereerige tabeli sissekandetega otsingulaud. Letbe algseeme.